Afasi

Afasi opstår, når hjernens talecenter påvirkes/ skades enten i forbindelse med en blodprop eller en hjerneblødning, et traume eller en tumor.

Når du har afasi, kan det være svært for dig at tale eller at forstå andre, fordi dine evner til at bruge og opfatte sprog, som du tidligere har kunnet, er blevet påvirket.

Sproget forvirrer dig, selvom dine tanker og meninger er intakte. Du vil sandsynligvis også kunne mærke disse vanskeligheder i dine evner til at skrive og læse.

Tilbudene til borgere med afasi forgrener sig i to:  

 1. Er du nyskadet? Så læs med herunder. 
 2. Er din skade af ældre dato, og er du kommet godt igang med din rehabilitering? Så kan du læse om vores tilbud her

Du kan også opleve andre vanskeligheder så som kognitive udfordringer eller dysartri

 • Hvem underviser?

  Du bliver undervist af audiologopæder med en femårig universitetsuddannelse eller af talepædagoger/ speciallærere.

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Undervisningen foregår primært på CSV Kommunikation & Teknologi på Pederholms Allé 50, 7100 Vejle.

  Vi underviser i lyse lokaler, i vores nye bygning med nem adgang for gangbesværede.

  I sjældne tilfælde kan du, efter individuel vurdering, få et hjemmebesøg. 

  Vi opfordrer til, at der ikke ryges i hjemmet en halv time inden hjemmebesøg og under besøget. 

 • Hvad er formålet?

  Målet med den hjælp du får er at give dig mulighed for at forbedre din kommunikationsevne samt at give dig de bedste forudsætninger for at samtale og deltage aktivt i samfundet, selvom du har afasi. 

  En anden, lige så vigtig, del af undervisningen retter sig mod, at du får værktøjer til at mestre dit problem, og til at acceptere og rumme det til fordel for en værdifuld tilværelse.

  Der er også fokus på kompenserende strategier og på relevante, teknologiske hjælpemidler. Det kan for eksempel være, at du kan have gavn af en tablet. 

  Vi stræber efter at give dig mulighed for at lykkes med dit liv. 

   

 • Hvordan foregår det?

  Talekonsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om du har brug for undervisning, eller om der udelukkende er behov for rådgivning og vejledning. Du kan også få rådgivning omkring kompenserende hjælpemidler.

  Er der behov for undervisning, aftaler du sammen med konsulenten, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen.

  Pårørende

  Hvis du er ramt af en hjerneskade, er det meget vigtigt, at de personer, der er tæt på dig, inddrages. Derfor opfordrer vi dem altid til at være aktive under dit forløb og også til at deltage i kurser, hvor de lærer, hvordan de bedst støtter dig i kommunikationen.

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Som regel bliver du henvist til os af et sygehus eller et genoptræningsbosted . Det kan også ske fra andre, foreksempel fra ergoterapeuter i kommunen. 

  Du er til hver en tid velkommen til at henvende dig. eller få en pårørende til det, hvis du har spørgsmål. 

 • Teknologiske hjælpemidler

  Har du fået afasi, er der forskellige teknologiske muligheder, vi kan introducere dig for.