Vi­deo­er om und­er­vis­ning

Hvad er Afasi

Hvad er hjernetræthed

Brug brikkerne Kommunikativt

Introduktion til SCA metoden

(Supported Conversation for Adults with Aphasia)

Hvad er Kognitive Kommunikations vanskeligheder

Hvad er Dysartri

FIF

Dysartri - Råd til pårørende

Afasi - Råd til pårørende

Gaming Gruppen - præsentation af tilbuddet

Gaming Gruppen - indholdet