Vi­deo­er om und­er­vis­ning

Fra Rystet til Rustet

Hvad er Afasi

Hvad er hjernetræthed

Brug brikkerne Kommunikativt

Introduktion til SCA metoden

(Supported Conversation for Adults with Aphasia)

Hvad er Kognitive Kommunikations vanskeligheder

Hvad er Dysartri

FIF

Dysartri - Råd til pårørende

Afasi - Råd til pårørende