Kognitive skader

Hvad er kognitive skader?

Efter en stroke, for eksempel efter en blodprop, en hjerneblødning, iltmangel efter hjertestop, infektion i hjernen, hjernetraume eller en tumor kan der opstå kognitive vanskeligheder. Kognitive vanskeligheder betegnes ofte som skjulte handicaps, da de ikke er til at se, som hvis der er en lammelse. Det gør det også betydeligt sværere at forstå både for den ramte som for den pårørende.  

Eksempler på kognive vanskeligheder kan være

 • hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • kommunikations- og læsevanskeligheder
 • svært ved at tage initiativ, strukturere og planlægge og bevare et overblik
 • svært ved at være sammen med andre mennesker

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem kan få hjælp?

  Hvis du har kognitive problemer i forbindelse med stroke, hvis du bor i Vejle Kommune og har afsluttet 9. klassetrin eller er fyldt 17 år (unge efter undervisningspligtens ophør) kan du få hjælp hos os.

 • Hvem underviser?

  Du bliver undervist af audiologopæder med en femårig universitetsuddannelse eller af talepædagoger/ speciallærere.

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Som udgangspunkt foregår undervisningen på Pederholms Alle 50, 7100 Vejle.

  Vi underviser i lyse lokaler, i vores nye bygning med nem adgang for gangbesværede.

 • Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er at hjælpe dig med at genindlære tabte færdigheder, lære nye strategier og handlemuligheder, så du kan få en mere aktiv og selvstændig hverdag eller komme videre med en fritidsinteresse, uddannelse eller måske job?

 • Hvordan foregår det?

  Talekonsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om du har brug for undervisning, eller om der udelukkende er behov for rådgivning og vejledning.  

  Er der behov for undervisning, aftaler du sammen med konsulenten, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen.

  Pårørende

  Hvis du er ramt af stroke, er det meget vigtigt, at de personer, der er tæt på dig, inddrages. Derfor opfordrer vi dem altid til at være aktive under dit forløb og også til at deltage i kurser, hvor de lærer, hvordan de bedst støtter dig. 

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Som regel bliver du henvist til os af et sygehus eller et genoptræningsbosted . Det kan også ske fra andre, for eksempel fra ergoterapeuter i kommunen. 

  Du er til hver en tid velkommen til at henvende dig. hvis du har spørgsmål. 

 • Tekniske hjælpemidler

  Når du er ramt af stroke, og du oplever kognitive udfordringer, kan det være, at du kan kompensere via et hjælpemiddel.