Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - Voksne

Hvis man har en funktionsnedsættelse der indebærer, at man har brug for et teknologisk hjælpemiddel – til privat brug eller til brug på arbejdet - kan du henvende sig os. Det kan være hjælpemidler, som hjælper med at kommunikere, læse og skrive, eller støtter dig i at udføre dagligdags opgaver, som at strukturere, planlægge eller huske f. eks. aftaler. Bemærk at hjælpemidler til arbejdsbrug vil kræve Jobcentrets godkendelse.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem møder du?

  Udredning / undervisning varetages af IKT konsulent. 

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Undervisning og afprøvning foregår på CSV Kommunikation & Teknologi på Pederholms Allé 50, 7100 Vejle.

  I særlige tilfælde, kan der laves aftale om hjemmebesøg.  

 • Hvad er formålet?

  Formålet er at udrede de udfordringer, du måtte have i forhold til kommunikation, læsning og skrivning, strukturering eller planlægning. Efterfølgende vil der blive etableret en indsats for at kompensere for funktionsnedsættelsen, således at du bliver mere selvhjulpen, selvstændig og aktiv i eget liv.

 • Hvordan foregår det?

  Du vil blive indkaldt til en udredende samtale, hvor dit behov vurderes. I mange tilfælde vil der kunne etableres en afprøvning af et hjælpemiddel, hvor vi i fælleskab vurderer, om hjælpemidlet vil kunne afhjælpe problemet.

  I nogen tilfælde vil det være tilstrækkeligt at få råd og vejledning i at bruge de ting, du har i forvejen (f.eks. smartphones, tablets og computere).

  I andre tilfælde vil konsulenten skrive en ansøgning til de relevante instanser i Vejle Kommune, som træffer endelig afgørelse om bevilling af hjælpemidlet. Hvis hjælpemidlet bevilges, vil du efterfølgende få undervisning og instruktion i anvendelse.

 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Du har altid mulighed for at henvende dig direkte til Kommunikation og Teknologi. Du kan også vælge at udfylde en ansøgning om hjælpemidler på Vejle Kommunes hjemmeside.

  Du kan endvidere blive henvist af en sagsbehandler, Jobcentret mv.