Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) - Børn

Har dit barn en funktionsnedsættelse, der gør, at der er brug for et teknologisk hjælpemiddel, kan du henvende dig hos os. Det kan fx være et hjælpemiddel til at kompensere for manglende verbal kommunikation med andre eller støtte til at udføre dagligdags opgaver, så som at strukturere, planlægge og huske.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er formålet?

  Formålet er at kompensere for funktionsnedsættelsen, og derved optimere mulighederne for at dit barn deltager mere aktivt i sit eget liv.

  I forhold til alternativ supplerende kommunikation (ASK) er målet, at det enkelte barn bør have mulighed for at opnå en så høj grad af selvstændig kommunikation som mulig. 

 • Hvordan foregår det?

  Når vi får en henvendelse her på CSV Kommunikation & Teknologi, starter vi med at henvende os til personerne omkring barnet – herunder forældrene, lærere, pædagoger mm. Herefter indkalder vi til et opstartsmøde, hvor relevante pårørende og fagpersoner deltager.

  Formålet er at dele fælles viden om barnet og dermed få mulighed for at hjælpe bedst muligt.

  Herefter går vi i gang med en afprøvning af ca. 3-6 måneders varighed, hvorefter det vurderes, om det afprøvede hjælpemiddel er det rette. Undervejs i forløbet hjælper CSV med oplæring i brug af hjælpemidlet og med løbende supervision til både forældre og fagpersoner. Efter afprøvningen skriver konsulenten fra CSV på dine/dit barns vegne og med dit samtykke, en ansøgning til de rette myndighedspersoner i Vejle Kommune, som træffer afgørelse og sender efterfølgende svar.

  For at få bevilget et kommunikationshjælpemiddel skal funktionsnedsættelsen være varig. Det skal være væsentligt for dit barn at bruge hjælpemidlet til kommunikation eller struktur, og det skal bruges ofte (bevilling af personlige hjælpemidler efter servicelovens § 112).

 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Vi får oftest en henvisning fra Familie og Handicap-afdelingen, men du er også velkommen til selv at kontakte os på vegne af dit barn. Desuden vil lærere eller pædagoger også kunne henvende sig vedr. et specifikt barn.

  Du kan kontakte CSV Kommunikation & Teknologi på tlf.: 76 81 55 50

  mandag - torsdag kl 8.30 - 15.00 og fredag kl. 8.30 - 14.00

  Du kan også kontakte os på skrift. Se hvordan du sender sikkert post til CSV ved at klikke her.