Orientering og Mobility

Vi tilbyder undervisning i orientering og mobility. Ordet ”mobility” kommer fra engelsk og betyder bevægelighed.

Hvis du har en synsnedsættelse (enten hvis du er blind eller svagsynet) kan du lære en række teknikker, der gør at du kan orientere dig og færdes så selvstændigt som muligt inde og ude på en sikker måde - og med eller uden ledsager.

Teknikkerne kan være at indøve kendskab til hele områder eller ruter som turen til busstoppestedet, stationen eller det nærmeste supermarked, eller at træne og udnytte sine øvrige sanser, så man bliver bedre til at orientere sig for eksempel via hørelsen. Du kan også lære at aflæse kort taktilt eller ved hjælp af lyd, samt at navigere via kendemærker og ledelinjer.

Orientering og Mobility omfatter også ledsageteknik både for personen med nedsat syn og alle, der omgås ham/hende i det daglige.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvilke hjælpemidler til mobility og orientering findes der?

  Som hjælpemiddel til at kunne færdes lærer de fleste - afhængig af synsnedsættelsen - at bruge den lange hvide stok, kaldet mobilitystokken.

  Andre hjælpemidler til at kunne færdes er førerhund, markeringsstok, elektroniske hjælpemidler, GPS mm.

 • Hvad er formålet?

  Formålet er at gøre det muligt at kunne færdes sikkert på egen hånd både ude og inde.  

  Vi stræber efter at give dig mulighed for at lykkes med dit liv, selvom du har vanskeligheder.  

 • Hvordan foregår det?

  Borger indkaldes til en udredende synssamtale med fokus på behov og ønsker i hverdagen i forbindelse med nedsat syn, eller visuelle vanskeligheder i forbindelse med visuel bearbejdning.

  Ved syns udredningen drøftes behov og muligheder vedr. mobility og orientering.

  Mobility tager bl.a. udgangspunkt i indlæring af ruter til og fra f.eks. skole/hjem- arbejde/hjem eller til og fra indkøb eller sociale arrangementer. Indlæring af ruter foregår med fokus på kendemærker på ruten, som både kan være i lydform eller mere taktilt.

  Hos Kommunikation & Teknologi præsenteres borgeren for grundlæggende stokke teknikker, forskellige stokke samt afprøvning og vurdering af de individuelle behov, dette både i forhold til undervisningsbehov og undervisningsplan.

  Ved behov for længerevarende mobilityforløb henviser synskonsulenten til CSV Kolding. CSV Vejle har et tæt samarbejde med CSV Kolding i udførelsen af denne opgave.

  Et længerevarende mobilityforløb og indlæring af ruter foregår med baggrund i en mobility og instruktør uddannelse som bl.a. udbydes af IBOS – Instituttet for blinde og svagtseende i Hellerup.

 • Hvordan kommer jeg igang?

  For at høre mere og/eller aftale tid til samtale omkring orientering og mobility kan synskonsulenten kontaktes tirsdage og onsdage kl. 8.30-10.00 på tlf.: 76 81 55 70

   

  Du kan også skrive til os via vores kontaktformular - klik her.