Tidlig indsats: 0-6 år

Synssansen er et af barnets vigtigste kilder til information og en vigtig drivkraft for barnets udforskning af verden gennem samspil, leg og bevægelse. Børn med nedsat syn eller blindhed har derfor en række anderledes betingelser for deres motoriske, sociale og personlige udvikling. En tidlig indsats er vigtig for at give barnet de bedste forudsætninger muligt, for at lykkes med deres liv. 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er formålet?

  Synssansen er et af barnets vigtigste kilder til information og en vigtig drivkraft for barnets udforskning af verden gennem samspil, leg og bevægelse. Børn med nedsat syn eller blindhed har derfor en række anderledes betingelser for deres motoriske, sociale og personlige udvikling.

  I den tidlige indsats har synskonsulenten fokus på at rådgive og støtte forældre i deres samvær med barnet. Synskonsulenten kan formidle viden om betydningen af barnets øjensygdom og give konkrete forslag til stimulering af barnets syn og udvikling.

  Synskonsulenten samarbejder med barnets sundhedsplejeske, dagpleje/daginstitution så barnets omgivelser og hverdag tilrettelægges med indsigt i barnets synsfunktion.

  Der er fokus på pædagogisk udviklingsstøttende tiltag, der kan kompensere for den nedsatte eller manglende synsfunktion og øge barnets mulighed for aktiv deltagelse og sociale inklusion.

  Synskonsulenten er særligt opmærksom på at sikre barnet en god opstart og overgang mellem dagtilbud og skole.

 • Hvordan foregår det?

  Når et nyt barn tilmeldes synsregisteret modtager synskonsulenten automatisk besked, og vil rette henvendelse til barnets forældre for at aftale et hjemmebesøg. Typisk har synskonsulenten indhentet oplysninger fra barnets øjenlæge og kan være behjælpelig med at oversætte disse til et forståeligt sprog.

  Vejledningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og familiens behov.

  Indholdet af vejledningen kan eksempelvis indeholde:

  • Viden om barnets synsnedsættelse og dennes indvirkning på barnets generelle udvikling.
  • Rådgivning omkring kommunikation og samspil når synet er udfordret.
  • Udredning af og løbende opfølgning på barnets synsfunktion (hvad ser barnet/ hvordan bruger barnet sit syn)
  • Forslag til legetøj og aktiviteter der kan stimulere barnets syn, motorik eller øvrige sanser.
  • Hvordan forældre kan støtte barnet i at mestre dagligdagens forskellige situationer.
  • Hensigtsmæssig indretning af hjemmet og belysning.
  • Introduktion af hjælpemidler
 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Når et nyt barn bliver registreret i Synsregisteret, vil vi automatisk blive orienteret. Vi vi herefter sørge for at tage kontakt til jer, med henblik på at aftale et opstartsmøde. 

  I er til hver en tid velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål. 

  Du kan kontakte CSV Kommunikation & Teknologi på tlf.: 76 81 55 50 mandag - torsdag kl 8.30 - 15.00 og fredag kl. 8.30 - 14.00

  Du kan også kontakte os på skrift. Se hvordan du sender sikkert post til CSV ved at klikke her.