Syn for børn

Synskonsulenten på børneområdet yder rådgivning og vejledning til forældre hvis børn er tilmeldt Synsregisteret. Synsregisteret hører under Rigshospitalets Øjenklinik og er et landsdækkende register over alle børn i alderen 0-17 år med en medfødt eller senere erhvervet synsnedsættelse eller blindhed.

Forældre der giver samtykke til, at deres barn tilmeldes Synsregisteret, tilbydes samtidigt at modtage konsulentbistand i hjemmet indtil barnet fylder 18 år.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem underviser?

  Vores synskonsulenter har en pædagogisk grunduddannelse og har herudover pd-synsmodulerne, fra Institut for Blinde og Svagtsynede (IBOS). 

 • Hvor foregår det?

  Vores tilbud til dit barn foregår der, hvor barnet opholder sig. Det kan både være i hjemmet, i institutionen eller på skolen. 

 • Hvad er formålet?

  Vores tilbud retter sig mod at hjælpe dit barn med at udvikle sig og trives i overensstemmelse med egne ressourcer og potentialer.

  Vi arbejder med, at:

  • dit barn, dig som forælder samt de professionelle omkring barnet opnår kendskab til funktionsnedsættelsen.     
  • dit barn, gennem rådgivning og vejledning til barnets selv, familien og de fagpersoner der arbejder med barnet, udnytter sine ressourcer bedst muligt.
  • barnet opnår færdigheder ved hjælp af relevante hjælpemidler, så den nedsatte funktionsevne begrænser dit barns muligheder for at deltage aktivt i sit eget liv mindst muligt.                     
  • dit barn og omgivelserne opnår forståelse for og accept af situationen, så han/hun opnår de bedste mulige udviklingsmuligheder samt den bedst mulige livskvalitet. 

  Vi stræber efter at give dit barn mulighed for at lykkes med sit liv. 

 • Hvordan foregår det?

  Synskonsulenten har løbende kontakt med barnet og dets forældre med henblik på at støtte op om barnets trivsel, udvikling og læring.

  Synskonsulenten kan formidle viden omkring barnets synsnedsættelse/synsudvikling, komme med konkrete handleforslag til at mestre hverdagen og introducere synskompenserende strategier og hjælpemidler. Læs mere under de enkelte afsnit.

  Tilbuddet indbefatter også undervisning og rådgivning af barnets personale i skole, dag eller døgntilbud.

  Synskonsulenten samarbejder med og har mulighed for at henvise børn og forældre til kurser eller tværfaglige udredningsforløb på Synscenter Refsnæs -det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse.

  Se mere på Synscenter Refsnæs hjemmeside. 

  Er du forælder til et barn med synsnedsættelse kan du desuden blive medlem af Landsforeningen for Forældre til Blinde og Svagsynede børn (LFBS). Se mere på LFBS hjemmeside, klik her .

  Børn der er tilmeldt Synsregisteret kan få bevilliget briller og optiske hjælpemidler i henhold til Servicelovens bestemmelser.

 • Hvordan kommer vi i gang?

  Når et nyt barn bliver registreret i Synsregisteret, vil vi automatisk blive orienteret. Vi vi herefter sørge for at tage kontakt til jer, med henblik på at aftale et opstartsmøde. 

  I er til hver en tid velkomne til at henvende jer, hvis jeg har spørgsmål. 

  Du kan kontakte CSV Kommunikation & Teknologi på tlf.: 76 81 55 50 mandag - torsdag kl 8.30 - 15.00 og fredag ​​kl. 8.30 - 14.00

  Du kan også kontakte os på skrift. Se hvordan du sender sikkert post til CSV ved at klikke her. 

 • Svagsynsoptik

  Tilbud til børn og unge under 18 år, der er tilmeldt synsregisteret.

  Vi tilbyder optisk udredning, udredning i forhold til filterbriller samt vejledning vedrørende kikkerter. Henvisning sker via børnesynskonsulent CSV Vejle.