Syn for børn

Har dit barn en synsnedsættelse, som påvirker dit barns evne til at udvikle sig og deltage aktivt i sin hverdag, er det her, du søger hjælp.

Synskonsulenterne står klar til at hjælpe dit barn med alle former for problemer, der relaterer sig til det at leve med en synsnedsættelse.  

Som forælder til et barn med et synshandicap, har du sikkert mange spørgsmål. Her finder du svar på nogle af dem. Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vores tilbud omfatter også børnehaven/skolen og andre personer i nærmiljøet.

Vi hjælper alle Vejle Kommunes førskolebørn, skolebørn og unge (0-18 år), der er optaget i Synsregistret. 

Der er også hjælp at hente, hvis du er forældre, pårørende eller ansat omkring et svagtseende eller blindt barn.

 • Hvem underviser?

  Vores erfarne synskonsulenter har en pædagogisk grunduddannelse og har herudover pd-synsmodulerne, fra Institut for Blinde og Svagtsynede (IBOS). 

 • Hvor foregår det?

  Vores tilbud til dit barn foregår der, hvor barnet opholder sig. Det kan både være i hjemmet, i institutionen eller på skolen. 

 • Hvad er formålet?

  Vores tilbud retter sig mod at hjælpe dit barn med at udvikle sig og trives i overensstemmelse med egne ressourcer og potentialer.

  Vi arbejder med, at:

  • dit barn, dig som forælder samt de professionelle omkring barnet opnår kendskab til funktionsnedsættelsen.     
  • dit barn, gennem rådgivning og vejledning til barnets selv, familien og de fagpersoner der arbejder med barnet, udnytter sine ressourcer bedst muligt.
  • barnet opnår færdigheder ved hjælp af relevante hjælpemidler, så den nedsatte funktionsevne begrænser dit barns muligheder for at deltage aktivt i sit eget liv mindst muligt.                     
  • dit barn og omgivelserne opnår forståelse for og accept af situationen, så han/hun opnår de bedste mulige udviklingsmuligheder samt den bedst mulige livskvalitet. 

  Vi stræber efter at give dit barn mulighed for at lykkes med sit liv. 

 • Hvordan foregår det?

  Tilbudet til dit barn afhænger meget af dit barns behov, og derfor laver vi altid individuelle aftaler. Vores synskonsulent vil indtil barnet/ den unge fylder 18 år løbende tage kontakt til jer, og både jer, som forældre, og fagpersoner omkring barnet er velkommen til at tage kontakt. 

  Første gang vi møder barnet, gennemgår vi blandt andet barnets øjensygdom, og vi informerer om, hvordan den påvirker barnets synsfunktion. Vi afdækker også, hvilke hjælpemidler, der eventuelt kan afhjælpe barnet bedst muligt. 

  Vi rådgiver og vejleder i forhold til barnets fysiske omgivelser, samt rådgiver om hvilke psykosociale forhold, de personer, der er omkring barnet, skal være opmærksom på. 

  Vi glæder os til at hjælpe jer. 

 • Hvordan kommer vi igang?

  Når et nyt barn bliver registreret i Synsregisteret, vil vi automatisk blive orienteret. Vi vi herefter sørge for at tage kontakt til jer, med henblik på at aftale et opstartsmøde. 

  I er til hver en tid velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål. 

 • Tekniske hjælpemidler

  Vores synskonsulenter og optiker afprøver hjælpemidler og specialoptik.

  Hvis vi vurderer, at hjælpemidlet er brugbart og relevant for dit barn, sender vi, på dine vegne, en ansøgning afsted til de rette myndighedspersoner i Vejle Kommune. Hvis hjælpemidlet skal bruges i skolen, samarbejder vi med skolen om hvilket hjælpemiddel, der hjælper barnet bedst i den sammenhæng. 

   Vi tilbyder afprøvning af:

  • Tekstforstørrende læseapparat (CCTV). CCTV giver børnene mulighed for at forstørre det de læser/skriver. 
  • Afstandskamera, der giver børnene mulighed for at se, hvad der sker i klassen på afstand; fx hvad læreren skriver på tavlen, hvilket ansigtsudtryk kammeraterne har, hvem der kommer ind af døren.
  • ZoomText, der giver børnene mulighed for at forstørre det, der er på computerskærmen
  • Jaws , der giver helt blinde børn mulighed for at bruge en computer.
  • Teamviewer, der giver børnene mulighed for at få det der vises på smartboardet i klassen vist på deres egen computer.
  • Diverse Informations- og kommunikationsteknologier (fx computerprogrammer eller tablets til forstørret tekst, syntetisk tale, tekstscanner mv.)