Dysartri

Dysartri er lammelser af taleorganernes muskulatur i forbindelse med en senhjerneskade. Nerverne, der forsyner musklerne, kan være midlertidigt eller kronisk skadede.  

Dysartri og talevanskeligheder

Det kan ske, at din udtale mister sin tydelighed, sin forståelighed og/eller sin naturlighed.

Det betyder ikke, at dine sproglige evner og formåen er blevet påvirket, men du kan alligevel have svært ved at forklare dig. Du føler måske, du har ”en kartoffel i munden”, eller at din tunge og dine læber ikke kan ”følge med”, når du taler. Din stemme kan også være blevet meget svag.

Hos os er der hjælp at hente.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem kan få hjælp?

  Hvis du har dysartri, bor i Vejle Kommune og har afsluttet 9. klassetrin eller er fyldt 17 år (unge efter undervisningspligtens ophør) kan du få hjælp hos os.

 • Hvad er formålet?

  Målet med den hjælp du får er at give dig mulighed for at forbedre din kommunikationsevne samt at give dig de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i samfundet, selvom du har dysartri. 

  En anden, lige så vigtig, del af undervisningen retter sig mod, at du får værktøjer til at mestre dit problem, og til at acceptere og rumme det til fordel for en værdifuld tilværelse.

  Der er også fokus på kompenserende strategier og på relevante, teknologiske hjælpemidler. Det kan for eksempel være, at du kan have gavn af en tablet. 

  Vi stræber efter at give dig mulighed for at lykkes med dit liv. 

 • Hvordan foregår det?

  Talekonsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om du har brug for undervisning, eller om der udelukkende er behov for rådgivning og vejledning.  

  Er der behov for undervisning, aftaler du sammen med konsulenten, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen.

  Pårørende

  Hvis du er ramt af stroke, er det meget vigtigt, at de personer, der er tæt på dig, inddrages. Derfor opfordrer vi dem altid til at være aktive under dit forløb og også til at deltage i kurser, hvor de lærer, hvordan de bedst støtter dig i kommunikationen.

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Som regel bliver du henvist til os af et sygehus eller et genoptræningsbosted . Det kan også ske fra andre, foreksempel fra ergoterapeuter i kommunen.