Almen Daglig Levevis

Hos os kan du som blind eller svagsynet få undervisning i ADL. ADL står for ”Activities of Daily Living” og oversættes på dansk til "Almindelig Daglig Livsførelse" eller ”Aktiviteter i Daglig Livet”.

ADL dækker over alle de opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige, daglige aktiviteter i hjemmet, på arbejdet og i fritiden.

Det kan være rengøring, vaske tøj, lave mad, tømme opvaskemaskine, købe ind, hælde kaffe op i et krus, betjene sin mobiltelefon, spise med kniv og gaffel, vande potteplanter, sy en knap i, lægge dug på bordet – kort sagt ALT hvad der forekommer af små og store opgaver i hverdagen.

Man opererer både med ADL omkring personlige gøremål (PADL) som f.eks. badning, påklædning og toiletbesøg og instrumentel ADL (IADL) som dækker over de aktiviteter, der skal til for at leve et uafhængigt liv i samfundet f.eks. at købe ind, stemme og hente sin post.

I et undervisningsforløb med fokus på ADL lærer du en række teknikker, der gør dig i stand til selv at klare flest mulige af de almindeligt forekommende daglige gøremål i hjemmet.

ADL-undervisning bliver ikke kun brugt til blinde og svagsynede men også til mennesker med andre handicap eller sygdom, der har givet nedsat funktionsevne, f.eks. spasticitet, stroke eller i forbindelse med genoptræning efter et sygdomsforløb.