Job og uddannelse

Når du har hørevanskeligheder, kan det være vanskeligt at klare sig på lige fod med sine kolleger i job- eller uddannelsesammenhænge.

Hvis du er i job og har brug for hjælp til jobfastholdelse, eller hvis du er arbejdssøgende, men er begrænset af dine hørevanskeligheder, er der stor sandsynlighed for, at vi kan hjælpe dig.

Vores høreskonsulenter arbejder tæt sammen med jobcentret og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og i den sammenhæng tilbyder vi hørefaglig bistand i forhold til at fastholde og integrere dig med nedsat hørelse på din uddannelsesinstitution eller på din arbejdsplads. 

Vi udreder hørefunktionen, vejleder i forhold til at tilpasse arbejdsopgaverne og sørger for vejledning omkring hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen. Vi kan også afklare, vejlede og rådgive omkring særlige arbejdsredskaber og hjælpemidler.

Du kan få støtte til at mestre din arbejdssituation, hvad enten det drejer sig om information til virksomheden om konsekvensen af hørenedsættelsen eller decideret arbejdsrettet undervisning i anvendelse af kompenserende udstyr.

 Vi glæder os til at hjælpe dig.