Mest for voksne

Under hver holdbeskrivelse vil der nederst fremgå en holdoversigt med info om tidspunkt og dag.

Mest for voksne

 • Kunst, Kultur & Fritid

  Målgruppe:

  Borgere med sindslidelse, kronisk stress, koncentrations- og hukommelsesproblemer + 25 år.

  Formål:

  Undervisningen tager udgangspunkt i de sundhedsfremmende effekter ved at arbejde med kunstneriske udtryksformer fx håndarbejde og billedkunst. 

  Indhold: 

  Der arbejdes med den teoretiske del af Craft-psykologien. Craft psykologi-modellen bruges som fælles visuel referenceramme.

  Lokalområdet inddrages for at give deltagerene mulighed for at opleve glæden ved at bevæge sig nye steder hen sammen med holdet bl.a. til Vejle Museerne, Digterruten - Inger Christensen og Kongernes Jelling.

  Varighed: 3 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 8 kursister. 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt:

  Holdnummer: MV-KKF-1 

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 17/8 - 2023 til 27/6 - 2024

  Tid: 09.00 til 12.00

 • Dansk

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold:

  Faglig dansk undervisning som er individuelt tilrettelagt. 

  Der bruges kompenserende hjælpemidler i undervisningen.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister (Løbende optag).

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

   

 • Matematik

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold: 

  Faglig matematik undervisning som er individuelt tilrettelagt. 

  Der bruges kompenserende hjælpemidler i undervisningen.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt:

  Holdnummer: (Løbende optag).

 • Engelsk

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold:

  Samtale på engelsk, viden om det engelske sprog og den engelske kultur. 

  Bruge sproget på arbejde, i fritiden eller på en uddannelse. 

  Varighed: 2.15 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister (Pause fra uge 43 2023).

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Ordblindeundervisning

  Målgruppe:

  Ordblindeundervisning for voksne er til dig med grundlæggende vanskeligheder med at læse og skrive.
  Undervisningen er særligt tilrettelagt og skal afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre dine muligheder for at klare dig i uddannelse, i arbejde eller i dagligdagen.

  Du skal i undervisningen skrive, læse og forstå indhold i tekster. Du vil lære måder og metoder, som støtter dig, og gør det lettere at læse og skrive.
  Læse- og skriveteknologiske hjælpemidler bruges i undervisningen.

  Hvem kan få undervisning?

  Dig, som har vanskeligt ved, at læse og skrive (ordblindevanskeligheder)

  Hvad er formålet?

  Formålet med ordblindeundervisningen er at udvikle din evne til at benytte kompenserende strategier og metoder og dermed at øge muligheder for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

  Brug af kompenserende hjælpemidler herunder it-hjælpemidler er en del af undervisningens metode.

  Hvordan foregår det?

  Du tilbydes en indledende samtale, hvor det vurderes om ordblindeundervisning kan være det rigtige.

  Herefter afdækkes dine skriftsproglige færdigheder i en test.
  Testmaterialet afdækker dine færdigheder i ordlæsning, stavning og ordforråd.

  Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne.

  Vejledning om ordblindeundervisning for voksne.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du henvender dig hos os - på mail, på telefon eller ved at møde op.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt:

  Holdnummer: MV-OBU-1 (Løbende optag)

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 15/8 - 2023 til 25/6 - 2024

  Tid: 08.30 til 10.00

  Holdnummer: MV-OBU-2 (Løbende optag)

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 15/8 - 2023 til 25/6 - 2024

  Tid: 13.00 til 15.15

 • Sprog i fællesskab

  Målgruppe:

  Anden etniske mødre, der ønsker at forbedre deres danskkundskaber yderligere efter afsluttet forløb på Sprogcentret.

  Formål: 

  Målet med kurset er, at kursisterne forbedrer deres danskkundskaber, så de kan deltage i små hverdagssamtaler, og kommunikere i samarbejder om konkrete gøremål, samt at deltagerne opnår et større mod til at indgå i samtaler på dansk.
  Ved afslutningen af forløbet forventes der, at kursisterne kan kommunikere med hinanden med brug af danske glose, her i samarbejde om konkrete aktiviteter, der kræver en vis grad af verbal kommunikation, samt at de har øget deres kendskab og opnået større fortrolighed med mulige tilbud og aktiviteter til børn og deres familier i Vejle kommune.

  Varighed:  1,5 time pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 7 kursister.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: MV-SF-1 / Optaget

  Ugedag: Mandag 

  Periode: 19/2 - 2024 til 24/6-2024

  Tid: 13.00 til 14.30

  Sted: Lokaler i Nørremarkens fritidscenter, Finlandsvej 21, 7100 Vejle.

 • Musik Sound Cocktail

  Målgruppe: 

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold:

  Spil sammen med andre i et band. Spil på forskellige instrumenter eller syng. Deltagerne er med til at bestemme musikken, der spilles.

  Sammenspil i musik kræver både opmærksomhed indad og udad. En fornemmelse af egen rytme og den fælles puls. 

  Varighed: 1.5 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: MU-MUS-2

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 13/8 - 2023 til 26/6 - 2024

  Tid: 10.30 til 12.00

 • Musik og samspil - tilbud til voksne med udviklingshæmning

  Målgruppe: 

  Personer med udviklingshæmning.

  Indhold:

  Spil sammen med andre i et band. Spil på forskellige instrumenter eller syng. Deltagere er med til at bestemme musikken, der spilles.

  Sammenspil i musik kræver både opmærksomhed indad og udad. En fornemmelse af egen rytme og den fælles puls. 

  Varighed: 1.5 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: MV-MUS

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 13/8 - 2023 til 25/6 - 2024

  Tid: 08.30 til 10.00

 • Læse- skrive teknologi (LST)

  Målgruppe:

  Borgere med psykiske eller sociale vanskeligheder, som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold:

  Undervisningen i brugen af kompenserende læse- og skrive teknologier.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister.  

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt:

  Holdnummer: MV-LST-1 / Løbende optag 

  Ugedag: Mandag

  Periode: 11/9 - 2023 til 24/6 - 2024

  Tid: 13.00 til 15.15

   

 • Fagundervisning

  Målgruppe:

  Borgere med udviklingshæmning.

  Indhold: 

  Man indgår på et hold, og hvor undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes ønsker og mål fx at lære dansk eller matematik.

  Varighed: 3 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks 8 kursister. 

  Holdnummer: MV-FU / Optaget

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.