Mest for voksne

Mest for voksne

 • Billedkunst - Kreative processer

  Kreativ udvikling og personlig udvikling.

  Undervisning i stort billedkunstlokale med masser af muligheder for kreativ udfoldelse.
  Mød andre og bliv inspireret og få mod og lyst til mere.

  Målgruppen er personer med psykiske eller sociale vanskeligheder.

  Hvem kan få undervisning?

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du får udviklet din kreative og personlige udvikling.

  Hvad er indholdet:

  Kreativ udvikling og personlig udvikling. Undervisning i stort billedekunstlokale med masser af muligheder for kreativ udfoldelse.

  Mød andre og bliv inspireret og få mod og lyst til mere.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

   

 • Dansk

  Faglig dansk undervisning som er individuelt tilrettelagt. 

  Der bruges kompenserende hjælpemidler i undervisningen.

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Holdstørrelse

  7 deltagere

  Løbende optag.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

   

 • Matematik

  Faglig matematik undervisning som er individuelt tilrettelagt. 

  Der bruges kompenserende hjælpemidler i undervisningen.

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Holdstørrelse

  7 deltagere

  Løbende optag.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

   

 • Engelsk

  Samtale på engelsk, viden om det engelske sprog og den engelske kultur. 

  Bruge sproget på arbejde, i fritiden eller på en uddannelse. 

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Holdstørrelse

  6 deltagere

  Løbende optag.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Ordblindeundervisning

  Ordblindeundervisning for voksne er til dig med grundlæggende vanskeligheder med at læse og skrive.
  Undervisningen er særligt tilrettelagt og skal afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre dine muligheder for at klare dig i uddannelse, i arbejde eller i dagligdagen.

  Du skal i undervisningen skrive, læse og forstå indhold i tekster. Du vil lære måder og metoder, som støtter dig, og gør det lettere at læse og skrive.
  Læse- og skriveteknologiske hjælpemidler bruges i undervisningen.

   

  Hvem kan få undervisning?

  Dig, som har vanskeligt ved, at læse og skrive (ordblindevanskeligheder)

  Hvad er formålet?

  Formålet med ordblindeundervisningen er at udvikle din evne til at benytte kompenserende strategier og metoder og dermed at øge muligheder for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

  Brug af kompenserende hjælpemidler herunder it-hjælpemidler er en del af undervisningens metode.

  Hvordan foregår det?

  Du tilbydes en indledende samtale, hvor det vurderes om ordblindeundervisning kan være det rigtige.

  Herefter afdækkes dine skriftsproglige færdigheder i en test.
  Testmaterialet afdækker dine færdigheder i ordlæsning, stavning og ordforråd.

  Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne.

  Vejledning om ordblindeundervisning for voksne.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du henvender dig hos os - på mail, på telefon eller ved at møde op.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

   

   

   

   

   

 • Livsmestring og kreative processer (2-sprogede)

  Livsmestring og kreative processor for kvinder der er 2 - sprogede.

  Formål:

  I fællesskaber gives følelsen af at være en del af noget - sammen med andre. Gennem fælles kreative trænes og udvikles sproget. 

  Indhold:

  At være aktivt deltagende i et bæredygtigt fællesskab med fokus på viden og samtal. At få færdigheder i kreative aktiviteter. At blive klogere på egen livsmestring.

  Billedekunst, recycling, textil og syteknik, reflektion, fællesskaber, kultur og sprog.

  Holdstørrelse:

  Max 12 kursister 

  Undervisningen foregår i NM10 i Nørremarkscenteret.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning

 • Musik og samspil

  Spil sammen med andre i et band. Spil på forskellige instrumenter eller syng.

  Målgruppe: 

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold:

  Spil sammen med andre i et band. Spil på forskellige instrumenter eller syng. Deltagere er med til at bestemme musikken, der spilles.

  Sammenspil i musik kræver både opmærksomhed indad og udad. En fornemmelse af egen rytme og den fælles puls. 

  Holdstørrelse:

  Op til 6 deltagere

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning

 • Musik og samspil - tilbud til voksne med udviklingshæmning

  Spil sammen med andre i et band. Spil på forskellige instrumenter eller syng.

  Målgruppe: 

  Personer med udviklingshæmning.

  Indhold:

  Spil sammen med andre i et band. Spil på forskellige instrumenter eller syng. Deltagere er med til at bestemme musikken, der spilles.

  Sammenspil i musik kræver både opmærksomhed indad og udad. En fornemmelse af egen rytme og den fælles puls. 

  Holdstørrelse:

  Op til 6 deltagere

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning