Mest for voksne

Under hver holdbeskrivelse vil der nederst fremgå en holdoversigt med info om tidspunkt og dag.

Mest for voksne

 • Kunst, Kultur & Fællesskab

  Målgruppe:

  Borgere med psykisk sårbarhed og psykiske udfordringer.

  Formål:

  Bevidst at fremme mental sundhed og trivsel samt modvirke og forebygge psykisk mistrivsel gennem arbejdet med Craft/kunst.

  Mål:

  • Opleve positive effekter af Craft: Gennem aktiv deltagelse og vedholdenhed i Craft-aktiviteter gives mulighed for at opleve positive effekter, som stressreduktion, øget selvværd og forbedret koncentration.
  • Fordybelse i den kreative proces: Craftaktiviteter giver en unik mulighed for fordybelse, ro i hovedet gennem kreative processer der mindsker tankemylder, bekymringer og stresstilstand.
  • Udforske nærmiljøet og kulturen: Der udforskes kunst og kultur i nærmiljøet, hvilket kan føre til nye berigende aktiviteter og sociale oplevelser.
  • Anvende kreative tilgange i hverdagen: Gennem kurset undervises i, hvordan de tillærte kreative færdigheder kan anvendes i dagligdagen, føre til øget livsglæde og få idéer til en kreativ hobby.

  Indhold: 

  Craft-Psykologi: En Vej til Trivsel

  Craft-psykologi er en gren af psykologiske teorier, der undersøger og forklarer, hvordan forskellige kreative processer positivt påvirker vores mentale sundhed og trivsel. Dette kursus tager disse teorier og omsætter dem til praksis ved at engagere kursisterne i forskellige Craft-aktiviteter. Kurset opfordrer kursisterne til at dele deres tanker og oplevelser med kunst, hvilket fremmer socialt samvær, skaber fællesskaber og åbner op for nye måder at udtrykke sig på. Dette sker ved at fordybe sig i de kunstneriske processer, få et fællessprog gennem fælles oplevelser med kunst og kultur i blandt andet nærmiljøet i Vejle og overføre erfaringer fra kurset til hverdagen.

  Varighed: 3 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdnummer: MV-KKF-1 

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 17/8 - 2023 til 27/6 - 2024

  Tid: 09.00 til 12.00

 • R&R2 - ADHD (Mestringskurset)

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der er diagnosticeret med ADHD eller skønnes at have ADHD-lignende vanskeligheder i deres dagligdag.

  Formål:

  Kurset formål er at opnå en bedre mestring af hverdagen med uddannelse, job og familieliv.

  Mål:

  • Kognitive processer: Styrke kognitive processer såsom hukommelse og opmærksomhed.
  • Problemløsning: Få kendskab til og afprøve forskellige metoder til at kunne overskue og løse udfordringer.
  • Sociale strategier: Indsigt i forskellig viden og handlemåder til at indgå i et socialt samspil.
  • Emotionelle strategier: Indsigt i hvordan tanker og følelser kan håndteres på en hensigtsmæssig måde.

  Indhold:
  Mestringskurset R&R2 er et struktureret og manualbaseret kursusforløb, der består af 18 undervisningsgange a 2,5 time pr. gang.

  Hver undervisningsgang har et tema, hvor deltagerne sammen med de andre deltagere får trænet bestemte færdigheder.

  Gennem sjove og engagerede øvelser får deltagerne redskaber og strategier, som hjælper dem til at planlægge konstruktive løsninger, arbejde struktureret og handle løsningsorienteret.

  Varighed: 2,5 timer pr. uge á 18 uger.

  Holdstørrelse: Maks 10 kursister.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

   

 • Sprog til fællesskab - for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til kvinder, med en anden etnisk baggrund end dansk, som ønsker at kunne samtale på dansk i forskellige fællesskaber.

  Formål: 

  Kursets formål er at opnå sprog til kommunikation i hverdagssituationer og lokale fællesskaber, som bidrager til medborgerskab, arbejdsliv og sætter ord på egne drømme og håb.

  Mål:

  • Samtale på dansk: Der arbejdes med at forbedre samtale kundskaber på dansk.
  • Medborgerskab: Viden og erfaring om nærmiljøets aktivitets- og foreningsliv, samt at kunne deltage aktivt i sine børns institutioner.
  • Sociale netværk: Der øves dansk med andre, som ønsker at udvide sit sociale netværk.
  • Mental sundhed: Der præsenteres strategier til at styrke sin mentale sundhed gennem fokus på egne drømme og håb for fremtiden.

  Indhold:

  På kurset er der dialog baseret oplæg om udvalgte samfundsemner. Der bliver øvet små hverdagssamtaler. De kan handle om:

  • Dagens gøremål
  • Aktuelle emner i det danske samfund
  • Hvad sker der i nærmiljøet?
  • Vejle kommunes medborgertiltag
  • Børns hverdag i institutioner, skole eller uddannelse

  Der indgår små læse- og skriveøvelser på dansk om relevante samfundsemner.

  Varighed:  2,15 timer pr. uge á 20 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 10 kursister.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning

  Holdnummer: MV-SF-1 / Optaget

  Ugedag: Mandag 

  Periode: 19/2 - 2024 til 24/6-2024

  Tid: 13.00 til 14.30

  Sted: Lokaler i Nørremarkens fritidscenter, Finlandsvej 21, 7100 Vejle.

   

 • Læse- skrive teknologi (LST)

  Målgruppe:

  Voksne med skriftsproglige vanskeligheder i forbindelse med anden diagnose og som oplever begrænsninger eller udfordringer i skriftsproglige sammenhænge.

  Formål:

  Forbedre evnen til skriftsproglige udfordringer via læse- og skriveteknologi (LST) og strategier.

  Mål:

  • Anvendelse af LST: Afprøvning og øvelse i anvendelse af oplæsningsfunktion, talegenkendelse, ordforslag og OCR-behandling (Optical Character Recognition), der omdanner billedfiler til tekst, der efterfølgende kan genkendes af et oplæsningsprogram.
  • Indføring i NOTA: Opøve læselysten ved at lære at anvende digitalt bibliotek med e-bøger og lydbøger.
  • Viden om kunstig intelligens: Opøvelse af anvendelse af CHATgpt og AI som kompenserende strategier for at kunne skrive opgaver, beskeder m.m. samt tilegne sig ny viden.
  • Skriftsproglige strategier: Der introduceres til anvendelse af læseguide, skriveguide, at tage gode notater og memoteknikker.

  Indhold:

  Undervisningen foregår på hold og tilpasses til både kursistgruppen samt kursistens individuelle behov. Omdrejningspunktet er hver gang en skriftsproglig opgave, som hver gang løses i grupper eller individuelt for hermed at øge indsigten i egne skriftsproglige kompetencer og udfordringer samt afprøve LST og LST-strategier.
  Derudover er der erfaringsudveksling, vidensdeling og meningsudveksling vedrørende LST og LST-strategier. Gennem regelmæssig feedback og måling af fremskridt hjælper undervisningen med at styrke afprøvningen og udviklingen af LST og LST-strategier. Der arbejdes på egen computer, smartphone eller tablet.

  Varighed: 2,15 timer om ugen i et halvt til et helt år.

  Holdstørrelse: Maks. 4 kursister. 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdnummer: MV-LST-1 / Løbende optag 

  Ugedag: Mandag

  Periode: 11/9 - 2023 til 24/6 - 2024

  Tid: 13.00 til 15.15

   

 • Kram naturen

  Målgruppe:

  Borgere der er tilknyttet Bo Vejle.

  Formål:

  Fremme mental sundhed og trivsel samt modvirke og forebygge psykisk mistrivsel.

  Mål:

  • Mod: Der afprøves nyt i naturen under trygge og skånsomme rammer.
  • Mestring: Øvelse bliver til konkret mestring.
  • Fysisk træning: Der oparbejdes en forbedring af fysisk formåen.
  • Trivsel: Opøve erfaring med at naturen fremmer egen psykiske tilstand på en positiv måde.

  Indhold:

  Kram Naturen foregår i skoven og hvor der her udforskes i de muligheder naturen bibringer. Kursisterne opnår mestring af konkrete færdigheder f.eks. at kunne tænde bål og lave mad over bål. Uderummet vil helt naturligt være en fysisk træningsbane, hvor der her trænes fysisk formåen.

  Varighed: 3 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning