Tinnitus, hyperacusis og Morbus Ménière

Tinnitus, Hyperacusis og Morbus Méniére kan have stor indflydelse på hverdagen for nogen. Vi tilbyder rådgivning og vejledning i forbindelse med generne med fokus på indsigt, strategier og håndtering af vanskelighederne.

Hos CSV Kommunikation & Teknologi tilbyder vi udredende samtaler til voksne og unge over 17 år der har færdiggjort folkeskolen med tinnitus og/eller hyperacusis (lydfølsomhed) samt Morbus Méniére.  

Tinnitus beskrives ofte som ringen eller susen for ørene. Det er en subjektiv oplevelse af lyd, og kan kun høres af den person, der har tinnitus. Den stammer ikke fra en lyd i omgivelserne. Tinnitus er et symptom og ikke en sygdom i sig selv. Tinnitus kan fx forekomme som følge af hørenedsættelser, støjskader, problemer med blodtrykket, stress, psykiske udfordringer eller som bivirkning af medicin. Spændinger i nakke, hals og/eller skulder kan også forstærke oplevelsen af tinnitus. Næsten alle mennesker har oplevet kortvarig, forbigående tinnitus. Hos nogle er den mere konstant, og kan blive til gene i dagligdagen. Derfor kan man have brug for hjælp til strategier i forhold til dagligdagen med tinnitus.

Hyperacusis eller lydfølsomhed, kan opleves af mennesker med og uden hørenedsættelse. Hyperacusis er, nedsat tolerance overfor almindelige hverdagslyde. Hyperacusis kan blandt andet skyldes en ændring i hjernens bearbejdning af lyd. Årsagen hertil kan være mange. Hyperacusis kan være til gene i dagligdagen. Derfor kan man have brug for hjælp til strategier i forhold til dagligdagen, når man er lydfølsom.

Menieres sygdom: Sygdommen har forbindelse med det indre øres trykregulering.  Symptomerne er svimmelhedsanfald, hørenedsættelse og tinnitus. Den praktiserende ørelæge kan hjælpe med medicin, der hos nogle kan mindske svimmelhedsanfaldene. Kombinationen af tinnitus, hørenedsættelse og svimmelhed kan medføre store begrænsninger i den ramte persons hverdags og arbejdsliv.

 

Alle ørerelaterede lidelser/diagnoser stilles hos praktiserende ørelæge.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er formålet?

  Formålet med udredning og rådgivning/vejledning i forhold til tinnitus og lydfølsomhed / Morbus Méniére, retter sig mod bedst mulige strategier til mestring af et hverdagsliv med tinnitus /hyperacusis/ Morbus Méniére.

  Vi tager derfor udgangspunkt i dig og dine oplevelser med og i og omkring lyd.

 • Hvordan foregår det?

  Du vil få en tid til samtale hos en af vores hørekonsulenter. Hvis du har været hos en ørelæge inden, og vi ikke allerede har fået tilsendt din høreprøve, vil vi med dit samtykke indhente den. Det kan være hensigtsmæssigt og et godt fælles udgangspunkt at forstå sin egen hørelse, når man skal tale om lyd.

  I vores samtaler tager vi udgangspunkt i anatomien og neurologien i forhold til høresystemet. Vi sætter fokus på strategier, som har til formål at ruste den enkelte til at finde ressourcer og konkrete handlemuligheder til at mestre sin situation. Disse strategier og handlemuligheder findes med udgangspunkt i samtalen. Det kan både være strategier du allerede bruger (bevidst eller ubevidst), vi kan bygge videre på, men også med mulighed for at få nye med hjem

  I vores menneskesyn arbejder vi ud fra en biopsykosocial tilgang. Det vil sige: en forståelse af at det biologiske, sociale og psykologiske hænger sammen og påvirker hinanden.

  Tinnitus, hyperacusis og Morbus Menieres rådgivningsforløb er altid individuelt tilrettelagt og strækker sig typisk over 1-3 konsultationer.

  Er du ehvervsaktiv kan du modtage et særligt erhvervsrettet tilbud i samarbejde med jobcenter, og andre relevante institutioner.

 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Man behøver ingen henvisning for at tale med en hørekonsulent. Hvis du har tinnitus/hyperacusis/ Morbus Méniére,  anbefaler vi dog, at du har talt med en ørelæge først og fået taget en høreprøve.

  Du kan kontakte vores hørekonsulenter i telefontiden og bede om en tid til samtale.

  Vores hørekonsulenter ved CSV, Kommunikation & Teknologi kan kontaktes i deres telefontid, hvor du kan bestille en tid til samtale. 

  Hørekonsulenterne har telefontid mandag – torsdag kl. 8.30-9.30 på tlf.: 76 81 55 60

   

  Du kan også skrive til os via vores kontaktformular - klik her.