Døv-blind

Døvblindhed er primært et kommunikationshandicap. Når du både har høre- og synsvanskeligheder, vil disse to funktionsnedsættelser ofte forstærke hinanden, og du kan derfor klarificeres som døvblind. Personer med både nedsat syn og hørelse har stor risiko for at føle sig isolerede - både når de er alene, og når de er sammen med andre mennesker. Døvblindhed begrænser en persons aktiviteter i forskellige grader og forhindrer fuld deltagelse i samfundet. Døvblindhed har især betydning for en persons sociale liv, kommunikation, adgang til information, rumlig orientering og fri og tryg bevægelighed. Andre sanser, især følesansen, er derfor vigtig for døvblinde. 

Døvblindhed optræder i mange forskellige former, som kommer til udtryk på forskellig vis fra person til person. Til eksempel kan en døvblind - eller hørehæmmet person - være:

 • Døv med synsproblemer
 • Hørehæmmet med synsproblemer
 • Blind med høreproblemer
 • Synshæmmet med høreproblemer
 • Helt døv og helt blind

At være både døv og blind er en kompleks problemstilling, der kræver et særligt tilbud. Derfor består vores hjælp af en tværfaglig indsats, hvor synskonsulenten og hørekonsulenten i et tæt samarbejde løser opgaven. Vi har en tæt samarbejdsaftale med Center for Døve (CFD), der ligeledes indgår i udredningen af det dobbelte sansetab. 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Undervisningen foregår primært på CSV Kommunikation & Teknologi på Pederholms Allé 50, 7100 Vejle.

 • Hvad er formålet?

  Målet er at give personer med medfødt døvblindhed mulighed for at begribe både den verden, som omgiver dem, og kommunikationen med personerne omkring dem.  

  Vi fokuserer på taktil tilgængelighed og taktil kommunikation. 

  Vi stræber efter at give borgerne mulighed for at lykkes med deres liv. 

 • Hvordan foregår det?

  Når vi modtager en henvisning, vil borgeren blive indkaldt til en udredende samtale. 

  Grundet det dobbelte sansetab, vil der være et tværfagligt team omkring borgeren, hvor både en synskonsulent og en hørekonsulent deltager. I nogle tilfælde deltageler også en konsulent fra Center for Døve. 

  Konsulenterne afdækker sammen med borgeren vanskelighederne og dernæst laver man en aftale om, hvordan et eventuelt forløb kan sættes sammen. 

  Ved undervisningsforløb, der strækker sig over tre lektioner, opstiller konsulenterne sammen med borgeren mål for undervisningen.

 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Alle kan henvise en døvblind borger til vores tilbud.