Stammen

Man kan tale om stammen, når din tale er præget af gentagelser og blokeringer, hvor du kan opleve, at ordene sidder fast. Omkring en procent af den voksne befolkning stammer.

Stammen er ikke kun et talehandicap - det er også et kommunikationshandicap, der kan være forbundet med angst, fordomme og uvidenhed. Stammen kan påvirke din kommunikation, dit samvær med andre mennesker, og den kan også påvirke din egen oplevelse af dig selv som menneske. Stammen kan dermed potentielt påvirke hele din livssituation.

Stammen består af en synlig og en usynlig del.

Den synlige del er det, som andre ser og hører.

Den usynlige del består af de følelser og reaktioner, der opstår som følge af stammen. Det kan også være adfærd, der har til formål at undgå eller skjule den synlige stammen. For eksempel kan det at undgå bestemte "svære" ord eller lyde være en del af det der foregår inden i, men som ingen kan se. 

Hos os er der hjælp at hente.  

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Undervisningen foregår primært på CSV Kommunikation & Teknologi på Pederholms Allé 50, 7100 Vejle.

  Vi underviser i lyse lokaler, i vores nye bygning med nem adgang for gangbesværede.

  Du vil også opleve, at konsulenten, med dit samtykke, rykker undervisningen ud i den "virkelige" verden.

 • Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du gennem teknikker, viden og indsigt i din stammen får øgede muligheder for at kommunikere så godt og flydende som muligt.

  En anden, lige så vigtig, del af målet retter sig mod, at du får værktøjer til at mestre dit problem, og du accepterer din stammen og rummer den til fordel for en værdifuld tilværelse.

  Vi stræber efter at give dig mulighed for at lykkes med dit liv. 

 • Hvordan foregår det?

  Konsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om der er et behov for undervisning.

  Er der behov for undervisning, aftaler I, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen. 

  Den hjælp, du får, afhænger af, hvad du har brug for, og derfor kan hjælpen også udelukkende bestå af rådgivning og vejledning.

  Ved undervisningsforløb, der strækker sig over tre lektioner, opstiller du sammen med konsulenten fælles mål for undervisningen.

  Det er vigtigt, at du afsætter den nødvendige tid til undervisningen og din egen træning, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

  I undervisningen arbejder vi blandt andet med teknikker til at kontrollere stammen, så talen bliver mere flydende.

   

   

 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Du kan henvende dig, eller du kan få en pårørende, en læge, et PPR kontor eller en sagsbehandler til at kontakte os for dig. 

  Du kan ringe til Kommunikation & Teknologi mandag - torsdag 8.30 - 15-00 og fredag 8.30 - 14.00

  Du kan også skive til os via selvbetjening - klik her