Om os

På CSV tilbyder vi en bred vifte af tilbud inden for specialundervisning. Vi er organiseret i tre afdelinger: Specialundervisning for Voksne, Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse – STU samt Kommunikation & Teknologi. 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem er vi?

  CSV står for Center for Specialundervisning for Unge og Voksne. CSV ligger på tre matrikler med hovedmatrikel på Solsikkevej 6 i Vejle tæt ved både natur og byen. Der er 70 ansatte på CSV fordelt på lærere, konsulenter, pædagoger, pædagogmedhjælpere, teknisk-administrativt personale samt ansatte på særlige vilkår.

  CSV har tre afdelinger: Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), Kommunikation & Teknologi samt Voksenspecialundervisning (VSU). CSV lægger stor vægt på at være et rummeligt sted, hvor både elever, kursister, borgere og ansatte føler sig velkomne og trives, samtidig med at hovedformålet LÆRING er i højsædet.

  Vores kerneopgave på CSV er at støtte borgere med særlige udfordringer med at lykkes med deres liv.
  Vi stræber efter at borgere i mødet med os oplever sublime rammer, der muliggør et godt liv – i hverdagen og i samfundet.
  Det betyder, at vi møder borgerne, hvor de er, og at vi altid har udvikling for øje. Vi formulerer sammen med borgeren mål, som er pejlemærker i undervisningen, og vi støtter og udfordrer borgeren til at holde fast i den ønskede forandring.
  For at lykkes med opgaven er vi parate til at gøre tingene på nye og bedre måder. Vi inddrager borgerne og søger nye partnerskaber på alle niveauer og på tværs for at skabe nye idéer, erkendelser og muligheder.

  CSV er organiseret i Vejle Kommunes afdeling for Uddannelse & Læring. Ledelsessekretariatet er organiseret med en forstander som øverst ansvarlig. Endvidere består ledelseslaget af en afdelingsleder for STU, som samtidig er souschef, en afdelingsleder for Kommunikation & Teknologi, en afdelingsleder for Voksenspecialundervisning, samt en økonomisk-administrativ afdelingsleder.

  CSV Vejle er en velfungerende virksomhed med en stor samarbejdsflade ud i det øvrige samfund. Der er et godt kollegialt samarbejde på centeret og et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

 • Mission, vision og værdigrundlag

  Vision:
  I mødet med os oplever borgere sublime rammer, der muliggør et godt liv – i hverdagen og i samfundet

  Mission:
  Borgere med særlige udfordringer skal have mulighed for at lykkes med deres liv.

  Værdier:

  Nærvær & Anerkendelse

  Vi møder borgere, hvor de er - altid med udvikling for øje

  Livslyst & Mestring

  Vi skaber værdi for borgeren med borgerens behov og ønsker som pejlemærker.
  Vi skal også udfordre borgeren til at være medskaber af den ønskede forandring.

  Innovation & Samskabelse

  Vi gør tingene på nye og bedre måder.
  Vi inddrager borgerne og søger nye partnerskaber på alle niveauer og på tværs for at skabe nye ideer, erkendelser og muligheder.