Skolebørn

Synssansen er et af barnets vigtigste kilder til information og en vigtig drivkraft for barnets udforskning af verden gennem samspil, leg og bevægelse. Børn med nedsat syn eller blindhed har derfor en række anderledes betingelser for deres motoriske, sociale og personlige udvikling.

Tilbuddet ved CSV Kommunikation & Teknologi omfatter også skolen og andre personer i nærmiljøet.

Læs mere herunder.

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er formålet?

  Formålet med den synsfaglige rådgivning er, at børn med nedsat syn eller blindhed får mulighed for, at tilegne sig de særlige færdigheder der kræves for at være aktivt deltagende i skole og fritidsliv på lige fod med deres jævnaldrende. Dette i form af eksempelvis mobility (at kunne orientere sig og færdes sikkert) ADL-færdigheder (Almindelige Dagligdags Aktiviteter) og fortrolighed med brugen af hjælpemidler.

  Samtidig at vejlede barnets fagpersoner så må undervisningsmiljøet tilrettelægges under hensynstagen til barnets synsformåen og anderledes forudsætninger.

  Synskonsulenten kan medvirke til at afdække barnets behov for støtte i sociale og faglige sammenhænge og i forlængelse heraf vejlede forældre, fagpersoner og barnet selv om nødvendige tiltag.

 • Hvordan foregår det?

  Synskonsulenten tilbyder at vejlede barn og forældre i hjemmet og kommer kontinuerligt på besøg i barnets skole. Synskonsulenten kan, hvis forældrene ønsker det, deltage i møder mellem skole og hjem samt formidle kontakt til øvrige fagpersoner såsom fysioterapeut, øjenlæge eller tværfaglige forløb ved Synscenter Refsnæs.

   

  Vejledningen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i barnets faglige og personlige udvikling. Synskonsulenten samarbejder med barnets skole om at iværksætte og følge op på forskellige pædagogiske tiltag så barnet får de bedste betingelser for at deltage i undervisningen og tilgå undervisningsmaterialer.

  Indholdet af vejledningen kan eksempelvis indeholde:

  • Udredning af behovet for belysnings- og IKT-hjælpemidler i skole og hjem.
  • Undervisning af lærere, forældre og barn i brug af tekniske hjælpemidler i undervisningen, til lektielæsning og i sociale sammenhænge.
  • Vejledning omhandlende udviklingen af læse- og skrivefærdigheder hos børn med nedsat syn.
  • Vejledning til lærere omkring tilrettelæggelsen af de praktiske fag såsom idræt, musik og madkundskabs undervisningen.
  • Vejledning til forældre/barn omkring selvstændig udførelse af dagligdags rutiner og gøremål.
  • Forløb hvor barnet observeres i faglige og sociale sammenhænge med henblik på sparring med forældre og lærere.
 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Når et nyt barn bliver registreret i Synsregisteret, vil vi automatisk blive orienteret. Vi vi herefter sørge for at tage kontakt til jer, med henblik på at aftale et opstartsmøde. 

  I er til hver en tid velkomne til at henvende jer, hvis I har spørgsmål. 

  Du kan kontakte CSV Kommunikation & Teknologi på tlf.: 76 81 55 50 mandag - torsdag kl 8.30 - 15.00 og fredag kl. 8.30 - 14.00

  Du kan også kontakte os på skrift. Se hvordan du sender sikkert post til CSV ved at klikke her.