Voksen­special­undervisning

Den kompenserende undervisning på CSV Vejle er for dig med særlige udfordringer.
Du skal have afsluttet grundskolen (9. klasse) for at kunne deltage.

Undervisningen er at få timer om ugen på små hold og i en bestemt periode.

Du og din lærer laver en individuel undervisningsplan, hvor målet med din undervisning står beskrevet. 

Du skal sammen med din lærer undersøge, om undervisningen hjælper dig med det, som giver dig udfordringer.

Formålet med undervisningen er, at du får nye handlemuligheder og derigennem kan deltage mere aktivt i samfundslivet (arbejde, uddannelse, fritidsforening, kultur, politiske aktiviteter, dagligdags gøremål mm).

For at deltage skal man være selvhjulpen i forhold til at benytte toilet og ved indtagelse af mad/drikke. Hvis man ikke selv kan transportere sig grundet kognitive vanskeligheder, fysiske udfordringer eller pga. udtrætning i høj grad, vil der være mulighed for at taxa bevilliget fra CSV Vejle.

På vores hjemmeside kan du læse mere om tilbuddene i Voksenspecialundervisning.