Specialoptik

Svagsynsoptik - voksne

Har du en synsnedsættelse eller andre udfordringer, der giver problemer med synet i din hverdag, kan du få undersøgt dit syn ved svagsynsoptiker på CSV.

Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder eller ved større synsfeltsudfald.

Der tilbydes optiske udredninger med fokus på svagsyn, samsyn og størrelsesbehov eller filterudredning. Klik på det efterfølgende afsnit for en uddybende beskrivelse.

Din baggrund for at komme til udredning på CSV kan for eksempel være synsnedsættelse som følge af en øjendiagnose eller synsproblematikker i forbindelse med stroke, senfølger efter hjernerystelse eller sygdomsbetinget lysfølsomhed.

Typiske synsproblematikker kan være; læseproblemer, svært at se tv, genkende ansigter, svært at aflæse radiatorer, ovn eller egen medicin, computer, overser ting, blænding fra lys, orienteringsproblemer eller dobbeltsyn.

Svagsynsoptik - tilbud til børn og unge under 18 år, der er tilmeldt synsregisteret. 

Vi tilbyder optisk udredning, udredning i forhold til filterbriller samt vejledning vedrørende hjælpemidler. Henvisning sker via børnesynskonsulent CSV Vejle. 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor foregår det?

  Udredningen forgår på CSV, Kommunikation & Teknologi, hvis ikke andet er aftalt.

  Pedersholms Allé 50, Vejle.

  I særlige tilfælde kan der aftales hjemmebesøg. Dette aftales ved indkaldelse.

  Vi tilbyder udredning i lyse lokaler, med nem adgang for gangbesværede.

 • Hvem møder du?

  Vores optiker er uddannet optometrist og siden hen svagsynsoptomtrist. 

 • Hvad er formålet?

  Formålet med den optiske udredning er at afgøre, om der er et synshjælpemiddel, der i væsentlig grad kan afhjælpe dine vanskeligheder i forhold til aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

  Såfremt der er grundlag for en bevilling inden for servicelovens rammer, sendes der en ansøgning til Vejle kommunes myndighed der vurderer din sag. 

 • Hvordan foregår det?

  Optisk udredning
  Den optiske udredning varer ca. 1-1½ gang og hvor der medbringes de briller, solbriller og lupper, der allerede benyttes i hverdagen. De nuværende hjælpemidler er udgangspunktet for samtalen samt ligger til grundlag for vurdering af den hjælp CSV kan tilbyde. 

  • Forinden udredningen må du gerne gøre dig overvejelser om, hvilke udfordringer der er i din hverdag.
  • Der udarbejdes en oversigt over hvilke specifikke områder, hvor du oplever synsproblemer. Den optiske udredning tilretteægges efter synsproblematikkerne.
  • Ud fra dine problematikker vurderes behovet for hvilke undersøgelser der fortages. Undersøgelser kan variere og være afhængige af øjendiagnose.
  • Dit syn udmåles og der findes den bedst egnede brillestyrke.
  • Dette samsyn, kontrastsyn og størrelsesbehov undersøges. 
  • Relevante hjælpemidler afprøver.
  • Der vurderes om der er behov for yderligere henvisning til synskonsulent.
  • Afsluttende drøftelser muligheden for ansøgning på synshjælpemidler.
  • Det vil være CSV der skriver ansøgningen på det aftale hjælpemiddel. 

   

  Filterudredning

  Filterudredningen varer ca. 1 gang og her medbringes briller, solbriller og hat/kasset, som du har i forvejen. Dine nuværende hjælpemidler er udgangspunkt for en samtale og vurdering af den hjælp CSV kan tilbyde. 

  • Der udarbejdes en oversigt over hvilke specifikke områder, hvor du oplever lys eller blændingsproblemer. Filterudredning tilretteægges efter dine problematikker.
  • Dit syn og kontrastsyn udmåles.
  • Filterudredning afdækker hvilke filtre, der bedst afhjælper dine lysgener. Der afprøves forskellige filtre, toninger og farver.
 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Du kan henvises via egen øjenlæge, læge, sygehuset, myndighed, jobcenter, forbyggende konsulent eller internt på CSV.

  Du eller en pårørende kan også kontakte synkonsulenten i deres telefontid. 

  For at vi kan vurdere dit behov for svagsynsoptik, har vi brug for dit samtykke til at indhente dine øjenoplysninger ved fx øjenlægen.

  Synskonsulenten og optikeren vurderer din sag og sender en henvisning til specieloptik. Du indkaldes herefter til udredning via E-boks eller brev. 

  Synskonsulenten kan træffes tirsdage og onsdage kl. 8.30 - 10.00 på tlf.: 76 81 55 70

 • Et godt råd...

  Hvis du har en øjendiagnose (el. øjensygdom), så er det en god ide at få kontrolleret synet hos øjenlægen minimum én gang om året – også øjenlægen kan ikke gøre noget.

  Vi kan give den bedste faglige vurdering, hvis de oplysninger vi har, højst er 1 år gamle.