Specialoptik

Når man er nærblind eller svagsynet, kan du sjældent nøjes med en synsprøve hos en almindelig optiker. Vi tilbyder nærblinde og svagsynede en optisk udredning af synsfunktionen hos en svagsynsoptiker.

 • Hvem kan få hjælp?

  Hvis du er blind eller har nedsat syn, bor i Vejle Kommune og har afsluttet 9. klassetrin eller er fyldt 17 år (unge efter undervisningspligtens ophør) kan du få hjælp hos os.

 • Hvor foregår det?

  Udredningen foregår på CSV Kommunikation & Teknologi på Pederholms Allé 50, 7100 Vejle.

  Vi tilbyder udredning i lyse lokaler, i vores nye bygning, med nem adgang for gangbesværede.

 • Hvem møder du?

  Vores optiker er uddannet optometrist og siden hen svagsynsoptomtrist. 

 • Hvad er formålet?

  Formålet med den optiske udredning er at afgøre, om der er et hjælpemiddel, der vil kunne kompensere dig for din synsnedsættelse.

 • Hvordan foregår det?

  Den optiske udredning varer ca. 1-1½ time, og her medbringer du de briller, solbriller og lupper, som du har i forvejen. De udgør udgangspunkter for en faglig vurdering af den hjælp, vi kan give. 

  Den faglige vurdering tages typisk i samråd med dig, synskonsulenten og optikeren.

  Det vil være dine ønsker og behov, der inden for servicelovens rammer, lægger til grund for de løsningsforslag, som vi har til optiske hjælpemidler og instruktionen heraf.

  Den optiske udredning:

  • Vi udarbejder en oversigt over hvilke specifikke områder, du oplever synsproblemer.Det kan være i forbindelse med din færden, når du ser TV, bruger computer eller læser.
  • Vi måler dit syn for at finde den optimale synstyrke.
  • Vi undersøger dit samsyn, dit kontrastsyn og dit forstørrelsesbehov. 
  • Hvis der er behov, afprøver vi diverse filtre til dæmpning af lys.

  Den optiske udredning kan godt variere afhængig af hvilken øjendiagnose, der er tale om.

  Du får foretaget en grundig synsprøve med afprøvning af optik og optiske hjælpemidler (lupbriller, lupper og andet). I samarbejde med dig, finder vi frem til det bedst egnede hjælpemiddel, som vi hjælper med at ansøge kommunens myndighed om.

  Man kan også være sygdomsbetinget lysoverfølsom. Det betyder, at dit behov for filtre langt overstiger et normalt behov for solbriller.  

  Sammen afsøger vi dit behov for filtre, og vi afdækker hvilke filtre, der bedst afhjælper dine lysgener.

  Vi glæder os til at hjælpe dig. 

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Et forløb påbegyndes ved henvisning af øjenlæge eller optiker. Du eller en pårørende er også selv velkommen til at kontakte os.

  Ved første henvendelse om rådgivning, vil du blive orienteret om dine muligheder, og hvad det videre forløb vil være.

  I første omgang har vi brug for en samtykkeerklæring, som giver os lov til at indhente dine øjenoplysninger hos din øjenlæge og eventuelt din optiker.

  Inden for 1-4 uger modtager vi øjenlægejournalen, og derefter vil du typisk inden for 1-3 uger blive indkaldt til en synskonsulent og en udredning hos en svagsynsoptiker.

 • Et godt råd...

  Hvis du har en øjendiagnose (el. øjensygdom), så er det en god ide at få kontrolleret synet hos øjenlægen minimum én gang om året – også selvom øjenlægen ikke kan gøre noget.

  Vi kan give den bedste faglige vurdering, hvis de oplysninger vi har, højst er 1 år gamle.

 • Sagsgang hjælpemiddel

  Klik her for sagsgang for optiske hjælpemidler