Andre Udtalevanskeligheder

Udtalevanskeligheder kan for eksempel være læsp, snøvl eller forkert udtale af ord, bogstaver og lyde. De kan forekomme i så udpræget en grad, at du ikke kan gøre dig forståelig. På den måde kan det hindre dig i at deltage aktivt i dit eget liv. For eksempel kan det at tage en uddannelse eller have et arbejde være svært, lige så vel som dit sociale liv kan være påvirket. 

Hos os er der hjælp at hente. 

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Undervisningen foregår primært på CSV Kommunikation & Teknologi på Pederholms Allé 50, 7100 Vejle.

  Vi underviser i lyse lokaler, i vores nye bygning med nem adgang for gangbesværede.

 • Hvad er formålet?

  Vi stræber efter at give dig mulighed for at lykkes med dit liv, selvom du har vanskeligheder.

 • Hvordan foregår det?

  Konsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om der er et behov for undervisning.

  Er der behov for undervisning, aftaler I, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen. 

  Den hjælp, du får, afhænger af, hvad du har brug for, og derfor kan hjælpen også udelukkende bestå af rådgivning og vejledning.

  Ved undervisningsforløb, der strækker sig over tre lektioner, opstiller du sammen med konsulenten fælles mål for undervisningen.

  Det er vigtigt, at du afsætter den nødvendige tid til undervisningen og din egen træning, og at det er noget, du prioriterer højt i din hverdag.

  Fokus i undervisningen er at bevidstgøre dig om dine egne, oplevede problemer, struktur, artikulation, tempo og selve det ”at samtale”. 

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Du kan selv henvende dig, eller du kan få en pårørende, en læge, et PPR-kontor eller en sagsbehandler til at kontakte os for dig.