R&R2 - ADHD

Mestringskurset R&R2 - ADHD (Reasoning & Rehabilitation 2) retter sig mod unge og voksne med udfordringer i forhold til opmærksomhed, impulskontrol og socialt samspil. 

R&R2 er et kursus i mestring baseret på det engelsk-canadisk udviklede program Reasoning & Rehabilitation version 2 målrettet unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder (R&R2-ADHD).

Der kan både være tale om borgere, der er diagnosticeret med ADHD, og borgere, der skønnes at have ADHD-lignende vanskeligheder i deres dagligdag.

R&R2 baserer sig på kognitiv adfærdsterapi, og sigter mod at give unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder redskaber og strategier til at mestre hverdagens udfordringer. På den længere bane kan R&R2 bidrage til, at deltagerne får styrket fundamentet for succes i uddannelse, job og privatliv.

 

Ofte stillede spørgsmål

 • Undervisningen

  R&R2 er et struktureret og manualiseret kursus, der består af 15 undervisningsgange á 2,5 timer fordelt over ca. 3 måneder. Der er op til 12 deltagere på et kursus.

  Hver undervisningsgang har et tema, hvor deltagerne sammen med de andre deltagere får trænet bestemte færdigheder.

  Gennem sjove og engagerende øvelser får deltagerne en masse redskaber og strategier, som hjælper dem til at planlægge konstruktive løsninger, arbejde struktureret og håndtere de problemer, de møder i hverdagen.

  Hver undervisningsgang har et bestemt tema. Undervisningen er bygget op om sjove øvelser, som giver redskaber til at tackle udfordringer i dagligdagen.    

   

 • Temaer i undervisningen


  1. Forbedret opmærksomhedskontrol
  2. Forbedret hukommelse
  3. Kompetente tanker, følelser og handlinger
  4. Håndtering af tanker og følelser
  5. Håndtering af tanker og følelser
  6. Forbedret impulskontrol
  7. Scanne efter information
  8. Identificere problemer og finde løsninger
  9. Nonverbal adfærd
  10. Social perspektivtagning
  11. Overveje konsekvenser
  12. Empati
  13. Konstruktiv planlægning
  14. Konflikthåndtering
  15. Træffe valg

 • PAL - Fra undervisning til dagligdag

  Et vigtigt element i R&R2 er deltagerens PAL (Participants Aid for Learning), som enten er en person, deltageren selv vælger, eller en professionel, som deltagerne får tildelt. PAL fungerer som en slags ’coach’, der hjælper deltageren med at bygge bro mellem undervisning og dagligdag.

  Efter hver undervisningsgang mødes kursist med PAL, og  snakker om, hvad der er lært, og hvordan det kan bruge i dagligdag.

  Man vælger selv din PAL. Det kan være familie, en ven eller en anden person, som man har tillid til.

  Underviserne hjælpe med at finde en PAL.

 • Certificerede trænere

  CSV Vejle står for kurset, og selve forløbet varetages af R&R2-trænere, som er uddannet og certificeret i indsatsen.

 • Dokumenteret effekt

  R&R2 er evidensbaseret og har i internationale RCT studier og en omfattende afprøvning i tre danske kommuner vist betydelig effekt.

  Læs evalueringen af den danske afprøvning på Socialstyrelsens hjemmeside.

 • Vil du være PAL?

  PAL er afgørende for kursets succes

  En evaluering af R&R2 viser, at netop PAL-funktionen er helt afgørende for, at deltagerne får noget ud af kurset. En stor del af de deltagere, der har gennemført R&R2-kurset, melder, at kurset har været et positivt vendepunkt i deres liv, og at det har givet dem håb for fremtiden.

  De fortæller, at de er blevet bedre til at:

  • Skabe overblik
  • Planlægge tiden
  • Løse opgaver
  • Kontrollere følelser
  • Håndtere konflikter
  • Samarbejde og komme godt ud af det med andre.  


  Din rolle

  Som PAL bliver din opgave at støtte deltageren. Det gør du ved at:

  • Bede deltageren genfortælle, hvad den seneste session handlede om.
  • Komme med forslag til, hvordan de redskaber og strategier, som deltageren har lært om i undervisningen, kan bruges i det daglige.
  • Kigge på hjemmeopgaven sammen med deltageren og støtte i at udføre den.
  • Støtte deltageren i at møde til alle sessioner.

   

  Hvad får du ud af det?

  Som PAL får du viden om ADHD og indsigt i, hvad det vil sige at leve med en opmærksomhedsforstyrrelse. Derudover får du træning i at arbejde ud fra en coachende tilgang.

   

  Hvem kan blive PAL?

  PAL’en kan være en ven, et familiemedlem, en frivillig, en bostøtte eller mentor. Det vigtige er, at du har lyst til at samarbejde med deltageren om at omsætte det lærte til hverdagen.

  Du får oplæring og har en PAL-guide, som er udviklet sammen med det øvrige materiale til kurset. PAL-guiden fortæller, hvad I skal gennemgå og hjælper dig til at stille gode og relevante spørgsmål.

  Er du interesseret i at blive PAL?

  Så skriv eller ring til:

  Projektleder og fagkonsulent Annette Prüsse:
  Tlf. 51 71 68 34 //
  mail: ANPRU@vejle.dk

  eller

  Afdelingsleder Anne Mette Aalund Jakobsen
  mail: ameaj@vejle.dk

  Eller download og udfyld ansøgningsskema her:
  Ansøgning PAL

 • Mere information og tilmelding

  For at deltage i mestringskurset, skal du visiteres. I visiteringen bruges et redskab - RATE - til at vurdere parathed til deltagelse.
  Det er vigtigt, at du er klar til at arbejde med forandring, for at du får noget ud af mestringskurset. Derfor foretager vi denne vurdering af parathed.

  Telefon til CSV Vejle: Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning

   

  Holdoversigt: 

  Hold nummer: MV-RR2-3 / Optaget

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 9/1 - 2024

  Tid: 9.30 til 12.00

   

  Hold nummer: MV-RR2-4 / Optaget

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 11/1 - 2024

  Tid: 12.30 til 15.00 

   

 • Information om R&R2 til print