Hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade

Her på siden ser du en oversigt over de hold vi tilbyder mennesker med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom eller skade. Eksempelvis hjerneskade, hjernerystelse, stress, traume eller anden.

For at deltage skal man have afsluttet 9. klasse. 

Under hver holdbeskrivelse vil der nederst fremgå en holdoversigt med info om tidspunkt og dag.

 • Hjernegymnastik (Demens)

  Målgruppe:

  Tilbuddet er for dig, der er ramt af en demenssygdom i let til moderat grad. Undervisningen foregår på Center for Specialundervisning for voksne (CSV) i Vejle én gang om ugen. Hver undervisningsgang varer 2 timer. Der er 6-8 deltagere på et hold.

  Metoden vi arbejder ud fra hedder CST (kognitiv stimulationsterapi), og det betyder, at vi arbejder med forskellige emner, som stimulerer hjernen på forskellige måder fra gang til gang.

  Formål:

  Kompenserende undervisning for borgere med demens i et tidligt eller moderat stadie.

  Kognitiv stimulation kan være med til at forebygge og udsætte funktionsnedsættelse hos demente borgere og kan desuden være med til at opretholde en god livskvalitet i længere tid hos borgere med demens.

  For at sikre høj sammenhængskraft på demensområdet har CSV Vejle og Demensenheden i Vejle et tæt samarbejde, så opgaven bliver løst til borgernes bedste.

  Holdundervisning tilrettelægges ud fra metoder i Cognitiv Stimulations Terapi - omsat til undervisning.

  Indhold:

  Som regel starter vi hver gang op med en runde, hvor man kan fortælle, hvad man lige nu er optaget af. Dernæst tager vi hul på dagens tema - det kan for eksempel være "Spil og quiz", "Aktuelt" eller "Tips og gode råd".

  Vi taler ud fra vores livserfaringer og holdninger. Man behøver ikke at have et særligt kendskab til temaerne, men blot lyst til at dele sine tanker med andre.

  Undervisningen varierer fra gang til gang men kan f.eks. tage udgangspunkt i filmklip, hører et stykke musik, løse opgaver, lægge puslespil, bruge kroppen eller spille et spil - i fællesskab med andre.

  Underviserne hjælper med at finde de opgaver, der passer bedst til dig, så de hverken er for lette eller svære. Der er indlagte pauser, hvor der her også er tid til at få en kop kaffe sammen.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Hvis du kunne tænke dig at starte op på et hold, inviteres du og din pårørende til en opstartssamtale her på CSV. Her fortæller du lidt
  om, hvem du er, og hvad du ønsker. Du ser stedet, og vi fortæller om holdundervisningen. Der vil være mulighed for at få transport til undervisningen. Dette aftales med visitator/ underviser.

  Kan du sige ja til følgende, så kontakt os gerne;

  • At du har lyst til at komme her og mødes med ligestillede
  • At du har lyst til at deltage i undervisningen og bidrage til fællesskabet
  • At dit syn og din hørelse fungerer, så du kan deltage i samtalen og i de aktiviteter, vi laver

  Der er tre prøvegange og herefter beslutter vi i fællesskab, om det er noget for dig.

  Varighed: 2 timer pr. uge (Outdoor 3½ time). 

  Holdstørrelse: Maks. 8 kursister. 

  Kontakt:

  Demensenheden i Vejle henviser til tilbuddet.
  Hvis du gerne vil høre mere om undervisningen, så kan du henvende dig på CSV.

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Hjernegymnastik (Demens)

 • Har du følger efter Covid-19

  Ved kognitive følgevirkninger og let til udtrætning efter Covid-19 vil følgende tilbud være relevante:

  • Energiforvaltning og viden om udtrætning
  • Træn hjernen - brug kroppen. Fysisk træning af hjerne og krop, som styrker indlæring, hukommelse og koordination
  • Natur, Krop, Psyke, Fællesskab (NKPF)
  • Vejledning og rådgivning ved Kommunikation & Teknologi, syns- og hørekonsulenter
  • Hukommelseshold
  • Når livet rammer

  Hørekonsulent - rådgivning og vejledning ved lydfølsomhed (link) 

  Talekonsulent - rådgivning og vejledning ved problemer med vejrtrækning og stemmemæssige forandringer (link). 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

 • Natur, Krop og Psyke, Fællesskab (NKPF)

  Målgruppe:

  Kursister over 18 år med kronisk stress, kronisk udmatningssyndrom eller følger efter erhvervet hjerneskade. Andre tilbud og muligheder (fx Sundhedshusets tilbud til stressramte) skal helst være afprøvet/ afklaret, inden forløbet på CSV tilbydes.

  Formål:

  Få metoder og redskaber til at forstå og håndtere sensoriske følgevirkninger efter stress, psykiske udfordringer, hjernerystelse eller hjerneskade. Mulighed for at tilegne sig redskaber/ strategier til at arbejde mere målrettet med livsmod og bæredygtig trivsel. Træne hjernens og kroppens tolerance til at kunne håndtere de indtryk sanseapparatet udsættes for.

  Indhold:

  Der arbejdes med NBMC-metoden i de fire søjler natur, krop, psyke og fællesskab.

  Fokus er på at træne de sensoriske system i at være til stede i nuet. På natur, krop, psyke og fællesskabsholdet er der derfor ingen krav om, at skulle være særligt opmærksom.

  Der er i processen indlagt hjemmeopgave, en skriftlig reflekterende tilgang over egne processorer og løbende individuelle samtaler.

  Sted:

  Undervisningen foregår i Store Grundet Sundhedsskov. Påklædning efter vejr og årstid.

  Aktiv i naturen Store Grundet sundhedsskov.

  Varighed: 2 timer pr. uge á 20 uger. 

  Holdstørrelse:  Maks. 12 kursister.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du kan henvende dig på CSV Vejle eller rette henvendelse via din sagsbehandler, psykolog eller andet.

  Forløbet er ikke et jobafklaringsforløb og kan ikke erstatte et forløb ved Sundhedshuset.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle: Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Natur, Krop, Psyke, Fællesskab

   

   

 • Fra rystet til rustet - hjernerystelse

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig borgere der har følger efter hjernerystelse. Lægefaglig dokumentation skal foreligge for at kunne vurdere deltagelse.

  Formål:

  Kursets formål er ny-orientering i egen livssituation samt afklaring af egne ressourcer i forhold til job og privatliv.

  Mål:

  1. At opnå større erkendelse og accept af din nuværende situation.
  2. I højere grad at kunne leve i nuet.
  3. At få vished for egne værdier og overbevisninger og hvilken betydning de har i din ændrede livssituation. På den baggrund at blive bedre til at tage passende beslutninger, der stemmer overens med de ressourcer, du har til rådighed.
  4. At få vished for vigtigheden i at der er balance mellem krav og ressourcer. Dette gælder både privat og i jobsammenhæng.

  Hvordan foregår det:

  Den teoretiske forståelsesramme er den bio-psyko-sociale model med afsæt i "Compassion Focused Therapy" (CFT). Dette er en fælles faglig tilgang, der tager afsæt i viden om hjernens tre affektsystemer: drive-, beroligelses- og trusselssystemet.

  Forløbet er både gruppebaseret og individuelt tilrettelagt. Der er i undervisningen indlagt forskellige fysiske aktiviteter. fx gåtur, yoga eller lignende.

  Varighed: 3 timer pr. uge á 12 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister.

  Hvordan kommer jeg i gang:

  For at kunne deltage i undervisningsforløbet skal der forudgående og lægefaglig vurdering på, at symptomer der opleves er grundet følgevirkninger efter en hjernerystelse.

  Når vi har modtaget en lægefaglig vurdering, vil der blive indkaldt til en telefonisk visitation á ca. 30 min. varighed. Forude for visitationen vil du modtage information om tilbuddet i e-boks, som du bedes have læst før samtalen.

  Udover forløbet på 12 undervisningsgange omfatter vores tilbud også både udredning og vejledning/rådgivning i forbindelse med vanskeligheder med syn og hørelse. Dette kan fx være lys- og eller lydfølsomhed, tinnitus, eller andre vanskeligheder i forbindelse med syn og hørelse. Dette tilbud kan du benytte ved at kontakte høre -, og synskonsulenterne i deres telefontider.

  Læs mere om lydfølsomhed ved at klikke her

  Du kan altid henvende dig direkte til Kommunikation & Teknolog, hvis du ønsker forløb. Er du tilknyttet jobcenter, skal deltagelse i forløbet ske i samarbejde med jobcenter.

  Hvis du er borger fra anden kommune end Vejle, er du velkommen til at kontakte, men egen kommune skal sende en officiel henvisning til officielt tilbud.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Du kan også skrive sikkert til os - se mere via dette link.

  Du kan også henvende dig til høre- og synskonsulenterne:

  Hørekonsulenterne har telefontid mandag – torsdag kl. 8.30 – 9.30 på tlf.: 76 81 55 60

  Synskonsulenten har telefontid tirsdage og onsdage kl. 8.30 – 10.00 på tlf.: 76 81 55 70

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Fra rystet til rustet

 • Energiforvaltning

  Målgruppe:

  Borgere med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade.
  Det er en forudsætning at man tidligere har deltaget i et undervisningsforløb på CSV, da det er vigtigt at have arbejdet med det følelses- og tankemæssige samt psykologiske for at kunne profitere nok af kurset, da dette ellers kan forstyrre.

  Indhold:

  Energiforvaltning er et kursus med fokus på viden og indsigt om træthed efter hjerne- og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade. Fokus er på erfaringsudveksling med andre i samme situation og nye strategier. Hjemmeopgaver er en del af kurset. 

  Varighed: 2.15 timer pr. uge á 12 uger.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Sted:  Pedersholms Allé  50, 7100 Vejle

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Energiforvaltning

 • Hukommelses - viden og strategier

  Målgruppe:

  Borgere der oplever at have en ændret hukommelse efter sygdom/ stress/ hjernerystelse. (Ikke progredierende)

  Indhold:

  Generel viden om hukommelse, viden om egen hukommelse og lære at benytte kompenserende strategier. Virtuel Reality program vil bl.a. benyttes i undervisningen.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge á 20 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Hukommelse 

   

   

 • KORsisterne (Parkinson)

  Målgruppe:

  Borgere der oplever forandringer på stemme og udtale pga. Parkinsons.

  Formål:

  Træne stemme og kommunikation gennem øvelser og sang sammen med ligesindede.

  Opnå viden om, hvordan stemmetræning og kompenserende kommunikationsstrategier kan være en støtte i hverdagen.

  Indhold:

  Sang, bevægelse og stemme-/kommunikationsøvelser på hold.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge med op til 18 måneder.

  Holdstørrelse: Maks. 25 kursister. 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-KOR-P / Optaget

  Ugedag: Onsdag

  Periode: 16/8 - 2023 til 19/6 - 2024

  Tid: 09.45 til 12.00

 • Når livet rammer

  Målgruppe: 

  Borgere der efter sygdom eller stressforløb oplever, at de livsstrategier, der plejer at virke, ikke længere virker.

  Indhold:

  Kursets formål er ny-orientering i egen livssituation samt afklaring af egne ressourcer i forhold til job og privatliv.

  At opnå større erkendelse, viden og accept af din nuværende situation.

  At i højere grad kunne leve i nuet. 

  Varighed: 2.15 timer pr. uge á 12 uger.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Når livet rammer

 • Kultur & Natur – nye udfordringer i fællesskab

  Målgruppe:

  Borgere med funktionsnedsættelser i form af stress, angst, sensoriske følgevirkning efter hjernerystelse og senhjerneskade.

  Formål:

  Finde andre perspektiver og ny inspiration til opståede funktionsnedsættelser af varig eller midlertidig karakter.

  Indhold:

  Kombinerer æstetik og natur i fællesskabet. Der arbejdes med guidet fælleslæsning, kunst, musik, naturterapi med fordybelsesøvelser i krop og sind i samklang med naturen i Sundhedsskoven på Moster Karens fold.

  Sted:

  Sundhedsskoven på Moster Karens fold.

  Varighed: 3 timer pr. uge á 10 uger.

  Opstart den 3. april 2024 og sidste undervisningsdag er den 19. juni 2024.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du kan henvende dig på CSV Vejle eller rette henvendelse via din sagsbehandler, psykolog eller andet.

  Forløbet er ikke et jobafklaringsforløb og kan ikke erstatte et forløb ved Sundhedshuset.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle: Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

Tilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade

En hjerneskade kan opstå i forbindelse med en blodprop, hjerneblødning, iltmangel efter hjertestop, infektioner i hjernen, en ulykke eller en tumor. Effekter efter en hjerneskade kan forårsage mange forskellige former for kognitive vanskeligheder. Ofte vil det give sproglige vanskeligheder, hukommelse/koncentrations vanskeligheder, sværere ved at lave struktur og overblik i hverdagen. Rigtig mange oplever også at blive ramt af udtrætning.

For at deltage skal man være selvhjulpen i forhold til at benytte toilet og ved indtagelse af mad/ drikke. Hvis man ikke selv kan transportere sig grundet kognitive vanskeligheder, fysiske udfordringer eller pga. udtrætning i høj grad, vil der være mulighed for at få taxa bevilget fra CSV Vejle. 

Kontakt Kommunikation & Teknologi hvis du ønsker et af de følgende kurser.

Inden opstart vil der være en visitationssamtale enten telefonisk/online eller som fysisk møde.

Holdtilbud til personer med hjernemæssige følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade

 • Den Røde Tråd (DRT)

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let grad, og som forventer at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

  Til dette kursus forventes det, at man er selvtransporterende, dog kan der bevilges taxa for en kortere periode.

  Formål:

  Et kursus med fokus på ny-orientering i egen livssituation samt afklaring af egne ressourcer efter en erhvervet hjerneskade.

  Deltagerne opnår en viden om hjernen og hjerneskader og gennem dialog og refleksion, er der fokus på at mestre skaden. 

  Mål med undervisningen:

  I undervisningen er vi undersøgende på at finde mere hensigtsmæssige strategier til at kunne gøre (næsten) det samme som før men på nye måder. Der afprøves konkrete handlinger af både i undervisningen og som hjemmeopgave, og hvor der vurderes både individuelt og sammen i holdet. Den Røde Tråd er en "træningsbane", hvor man kan øve sig på at kende sig selv igen - i trygge rammer. Her er der plads til at lave fejl, få erfaringer og styrke hinanden i at komme videre.

  Der arbejdes med udvalgte temaer i en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, strategiarbejde i forhold til opgaveløsning, erfaringsudveksling mellem kursister og fælles refleksion i et trygt fællesskab.

  I undervisningen vil der både indgå opgaver i papirform, på ipad/ PC og virtuel reality. Undervisningen vil også foregå udenfor på CSV eller som tur ud af huset. 

  Der aftales individuelle mål som vurderes løbende. Der vil her benyttes SMART mål som tilgang.

  En gang om året afholdes et pårørende arrangement, hvor ramte og deres pårørende inviteres til at deltage i et oplæg om hjernetræthed og energiforvaltning.

  Varighed: 3.5 timer pr. uge i 6 måneder med anbefaling om 2 x6 måneder.

  Holdstørrelse: Maks. 8 kursister. 

  Sted:  Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-DTR-1 / Optaget

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 17/8 til 14/12 - 2023

  Tid: 09.00 til 12.45

  Holdnummer: HF-DTR-2

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 11/1 til 20/6 - 2024

  Tid: 09.00 til 12.45

 • Brug Brikkerne Bedst (BBB)

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let - midlervær grad. 

  Formål:

  Et kursus med fokus på livskvalitet, viden og indsigt i kognitive vanskeligheder efter hjerneskade. Der arbejdes med nye strategier gennem opgaver og erfaringsudveksling.

  Mål med undervisningen:

  Få nye strategier, så man (næsten) kan gøre de samme ting som før på nye måder.

  Kende til egne ressourcer og begrænsninger, så man kan få den bedst mulige fremtid på trods af tilkomne forandringer efter en skade. 

  Udveksle erfaringer med andre der står i samme situation og lære sammen med hinanden.

  Få ideer til hvordan den nye fremtid skal være og få hjælp til at gøre det muligt.

  I undervisningen vil der både indgå opgaver i papirform, på ipad/ PC og virtuel reality. Undervisningen vil også foregå udenfor på CSV eller som tur ud af huset. 

  Der aftales individuelle mål som vurderes løbende. Der vil hendes benyttes SMART mål som tilgang.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge i 6 måneder.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 


  Sted:  Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-BBB-1 / Optaget

  Ugedag: Mandag

  Periode: 14/8 til 12/12 - 2023

  Tid: 09.00 til 11.15

  Holdnummer: HF-BBB-2

  Ugedag: Mandag

  Periode: 9/1 til 20/6 - 2024

  Tid: 09.00 til 11.15

 • Brug brikkerne kommunikativt (BBK)

  Målgruppe: 

  Kurset henvender sig til borgere, der har afasi/ dysatri efter en erhvervet hjerneskade. 

  Det forventes, at man er aktiv deltagende i undervisningen, og hvor man som kursist, selv har et mål med at komme til undervisningen. Pårørende inddrages efter behov. Der afholdes pårørendedag en gang om året.

  Formål: 

  At opretholde og bibeholde kommunikationslysten efter de ændrede kommunikationsvilkår.

  At få en øget indsigt, erkendelse og accept i forhold til de nye livsvilkår efter erhvervet hjerneskade (identitet og hjerneskade).

  At sparre med andre i samme situation.

  Indhold: 

  • Hjerneskadetræthed og energiforvaltning.
  • Grundlæggende om de kognitive funktioner som opmærksomhed, koncentration, overblik, sprog og hukommelse set i forhold til hjerneskaden.
  • Afasi, dysartri, taleapraksi og kognitive kommunikations- vanskeligheder
  • Kommunikations- strategier
  • Kompenserende hjælpemidler
  • Egne ressourcer og begrænsninger

  Varighed: 2.15 timer pr. uge i 6 måneder. Der kan være flere hold og derfor forskellige undervisningsdage.

  Holdstørrelse:  Maks. 6 kursister. 

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: 

  (Let til moderat)

  Holdnummer: HF-BBK-1 / Optaget

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 5/10 - 2023 til 27/6 - 2024

  Tid: 08.30 til 10.00

  (Moderat til svær)

  Holdnummer: HF-BBK-2 / Optaget

  Ugedag: Onsdag

  Periode: 16/8 - 2023 til 26/6 - 2024

  Tid: 10.15 til 11.45

 • Kunst, Kultur & Fritid

  Målgruppe:

  Borgere med erhvervet hjerneskade.

  Formål:

  Undervisningen tager udgangspunkt i de sundhedsfremmende effekter ved at arbejde med kunstneriske udtryksformer fx håndarbejde og billedkunst. 

  Indhold: 

  Der arbejdes med den teoretiske del af Craft-psykologien. Craft psykologi-modellen bruges som fælles visuel referenceramme.

  Lokalområdet inddrages for at give deltagerene mulighed for at opleve glæden ved at bevæge sig nye steder hen sammen med holdet bl.a. til Vejle Museerne, Digterruten - Inger Christensen og Kongernes Jelling.

  Varighed: 3 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 8 kursister. 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-KKF-1 / Optaget

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 18/8 - 2023 til 21/8 - 2024

  Tid: 09.00 til 12.00

 • Samfund & medborgerskab

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade.

  Formål:

  At være fælles omkring aktuelle og historiske emner.  

  Indhold:

  Indholdet i undervisningen cirkler om, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.
  Vi ser på hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

  Debat af historiske og aktuelle emner og sammen undersøge hvad der sker i Vejle både politisk og kulturelt og i forhold til foreningsliv og frivillighed. 

  Varighed: 2.15 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-MBS-1 / Optaget

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 14/8 - 2023 til 19/6 - 2024

  Tid: 09.00 til 11.15

 • Har din pårørende afasi?

  Er der kludder i kommunikationen? 

  Har din kæreste/ægtefælle/nabo/ kollega/ven fået afasi, så er dette et kursus for dig.

  Mange pårørende til afasiramte oplever det som en stor udfordring at få kommunikationen med den ramte til at fungere tilfredsstillende.

  Mange pårørende er i tvivl om, hvordan de giver den afasiramte den rette hjælp.

  Kurset vil give dig redskaber til, hvordan du kan bidrage til at kommunikationen lykkes.

  Kurset vil foregå sammen med andre, som er i samme situation som dig, da de også er pårørende til en afasiramt. Der vil derfor være rig mulighed for erfaringsudveksling.

  Omfang og start:

  Oprettes efter behov.

  Varighed: 1 x 2 t.

  Holdstørrelse: Maks. 12 kursister. 

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55 

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • FAB lab 3D print/vinyl

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let - middelsvær grad.

  Inde deltagelse på FAB lab anbefales det at have deltaget på Den Røde Tråd, Brug Brikkerne bedst eller Brug Brikkerne Kommunikativt .

  Indhold:

  FAB lab er problemløsende, skabende, kreative og tekniske på en gang. For at printe i 3D og vinyl skal man benytte PC programmer og hvor man lærer at anvende disse. Samtidig skal der udvikles nye ideer både individuelt og som hold. Der arbejde samtidig med energiforvaltning og kompenserende strategier.

  Kursister på FAB lab vil blive introduceret til Spinderihallerne, hvor man kan fortsætte med 3D og vinyl efter endt kursus på CSV Vejle.   

  Varighed: 2.15 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 8 kursister.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-FAB-1 / Optaget

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 15/8 til 12/12 - 2023

  Tid: 12.45 til 15.00

  Holdnummer: HF-FAB-2

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 9/1 til 18/6 - 2024

  Tid: 12.45 til 15.00

   

 • Natur, Krop, Psyke, Fællesskab - erhvervet hjerneskade

  Målgruppe:

  Kursister over 18 år med kronisk stress, kronisk udmatningssyndrom eller følger efter erhvervet hjerneskade. Andre tilbud og muligheder (fx Sundhedshusets tilbud til stressramte) skal helst være afprøvet/ afklaret, inden forløbet på CSV tilbydes.

  Formål:

  Få metoder og redskaber til at forstå og håndtere sensoriske følgevirkninger efter stress, psykiske udfordringer, hjernerystelse eller hjerneskade. Mulighed for at tilegne sig redskaber/ strategier til at arbejde mere målrettet med livsmod og bæredygtig trivsel. Træne hjernens og kroppens tolerance til at kunne håndtere de indtryk sanseapparatet udsættes for.

  Indhold:

  Der arbejdes med NBMC-metoden i de fire søjler natur, krop, psyke og fællesskab.

  Fokus er på at træne de sensoriske system i at være til stede i nuet. På natur, krop, psyke og fællesskabsholdet er der derfor ingen krav om, at skulle være særligt opmærksom.

  Der er i processen indlagt hjemmeopgave, en skriftligt reflekterende tilgang over egne processer og løbende individuelle samtaler.

  Sted:

  Undervisningen foregår i Store Grundet Sundhedsskov.

  Aktiv i Store Grundet Sundhedsskov. 

  Påklædning efter vejr og årstid.

  Varighed: 2 timer pr. uge á 20 uger

  Holdstørrelse: Maks. 12 kursister. 

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du kan henvende dig på CSV Vejle eller rette henvendelse via din sagsbehandler, psykolog eller andet.

  Forløbet er ikke et jobafklaringsforløb og kan ikke erstatte et forløb ved Sundhedshuset.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

 • KOR og kommunikation

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der efter apopleksi oplever kommunikationsvanskeligheder.

  Formål:

  Træne kommunikationen gennem øvelser og sang sammen med ligesindede. Opnå viden om kompenserende kommunikationsstrategier kan være en støtte i hverdagen. 

  Indhold:

  Sang, bevægelse og kommunikationsøvelser på hold.

  Holdstørrelse: Maks. 12 kursister.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning