Hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade

Her på siden ser du en oversigt over de hold vi tilbyder mennesker med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom eller skade. Eksempelvis hjerneskade, hjernerystelse, stress, traume eller anden. For at deltage skal man have afsluttet 9. kl. 

 • Følger efter Covid-19

  Har du været syg af COVID 19, og oplever du kognitive følgevirkninger og let til udtrætning efter du er blevet erklæret rask, så har vi nogle tilbud, der kan være relevante for dig:

  Professionel hjernetræning - computerbaseret hukommelsestræning. Læs mere på siden

  Forstå dine batterier - energiforvaltning og viden om udtrætning. Læs mere på siden

  Træn hjernen - brug kroppen. Fysisk træning af hjerne og krop og som styrker indlæring, hukommelse og koordination. Læs mere på siden

  Hørekonsulent - rådgivning og vejledning ved lydfølsomhed (link) 

  Talekonsulent - rådgivning og vejledning ved problemer med vejrtrækning og stemmemæssige forandringer (link). 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

 • Hjernegymnastik (Demens)

  Kompenserende undervisning for borgere med demens i et tidligt eller moderat stadie.

  Kognitiv stimulation kan være med til at forebygge og udsætte funktionsnedsættelse hos demente borgere og kan desuden være med til at opretholde en god livskvalitet i længere tid hos borgere med demens.

  For at sikre høj sammenhængskraft på demensområdet har CSV Vejle og Demensenheden i Vejle et tæt samarbejde, så opgaven bliver løst til borgernes bedste.

  Holdundervisning tilrettelægges ud fra metoder i Cognitiv Stimulations Terapi - omsat til undervisning.

  Målgruppe:

  Tilbuddet er for dig, der er ramt af en demenssygdom i let til moderat grad. Undervisningen foregår på Center for Specialundervisning for voksne (CSV) i Vejle én gang om ugen. Hver undervisningsgang varer 2 timer. Der er 6-8 deltagere på et hold.

  Metoden vi arbejder ud fra hedder CST (kognitiv stimulationsterapi), og det betyder, at vi arbejder med forskellige emner, som stimulerer hjernen på forskellige måder fra gang til gang.

  Indhold:

  Som regel starter vi hver gang op med en runde, hvor man kan fortælle, hvad man lige nu er optaget af. Dernæst tager vi hul på dagens tema - det kan for eksempel være "Spil og quiz", "Aktuelt" eller "Tips og gode råd".

  Vi taler ud fra vores livserfaringer og holdninger. Man behøver ikke at have et særligt kendskab til temaerne, men blot lyst til at dele sine tanker med andre.

  Undervisningen varierer fra gang til gang men kan f.eks. tage udgangspunkt i filmklip, hører et stykke musik, løse opgaver, lægge puslespil, bruge kroppen eller spille et spil - i fællesskab med andre.

  Underviserne hjælper med at finde de opgaver, der passer bedst til dig, så de hverken er for lette eller svære. Der er indlagte pauser, hvor der her også er tid til at få en kop kaffe sammen.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Hvis du kunne tænke dig at starte op på et hold, inviteres du og din pårørende til en opstartssamtale her på CSV. Her fortæller du lidt
  om, hvem du er, og hvad du ønsker. Du ser stedet, og vi fortæller om holdundervisningen. Der vil være mulighed for at få transport til undervisningen. Dette aftales med visitator/ underviser.

  Kan du sige ja til følgende, så kontakt os gerne;

  • At du har lyst til at komme her og mødes med ligestillede
  • At du har lyst til at deltage i undervisningen og bidrage til fællesskabet
  • At dit syn og din hørelse fungerer, så du kan deltage i samtalen og i de aktiviteter, vi laver

  Der er tre prøvegange og herefter beslutter vi i fællesskab, om det er noget for dig.

  Kontakt:

  Demensenheden i Vejle henviser til tilbuddet.
  Hvis du gerne vil høre mere om undervisningen, så kan du henvende dig på CSV.

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Natur, Krop og Psyke, Fællesskab (NKPF)

  Målgruppe:
  Undervisningsforløb for mennesker med kronisk stress eller kronisk udmatningssyndrom.

  Formål:

  Formålet med forløbet er, at du får metoder og redskaber til at håndtere og leve med kronisk stress og et fællesskab med andre, som kender til, hvordan det er at leve med stress i svær grad / kronisk grad.

  Forløbet er ikke et udviklet forløb i forhold til arbejdsevne eller lignende.
  Fokus er på at få metoder og kompenserende strategier til at leve med og håndtere dagligdagen med en mere eller mindre stationær tilstand af stress.

  Indhold:


  Når man kommer ud i naturen kan man skifte opmærksomhed fra at være fokuseret til at være receptiv - eller spontan, hvor man tager det ind man nu tager ind. Der er her ikke krav om at skulle være særlig opmærksom, men blot at være tilstede.

  Forskningen viser, at ophold i naturen påvirker vores nerve- og stresssystem positivt. Fysiologisk sker der en påvirkning af krop og hjerne mod mere ro, flere positive tanker, mindre ruminering (tankemylder, bekymringer mm), lavere blodtryk.

  Undervisningen foregår ude i naturen - f.eks. 

  https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/aktiv-i-naturen/skove/store-grundet-sundhedsskov/   

  Påklædning efter vejr og årstid.

  Omfang og start:

  Vi tilbyder:
  - undervisning 2 timer og gang om ugen i 12 uger.

  - undervisning 4 timer fordelt på 2 gange om ugen i 12 uger.

  - NKP Netværk for tidligere deltagere, som ønsker at fortsætte på egen hånd i frivillig gruppe.

  Varighed: 12 uger

  Holdstørrelse:  op til 12 deltagere.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du kan henvende dig på CSV Vejle eller rette henvendelse via din sagsbehandler, psykolog eller andet.

  Forløbet er ikke et jobafklaringsforløb og kan ikke erstatte et forløb ved Sundhedshuset.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

 • Fra rystet til rustet - hjernerystelse

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig borgere der har følger efter hjernerystelse. Lægefaglig dokumentation skal foreligge for at kunne vurdere deltagelse.

  Formål:

  Kursets formål er ny-orientering i egen livssituation samt afklaring af egne ressourcer i forhold til job og privatliv.

  Mål:

  1. At opnå større erkendelse og acceptere af din nuværende situation
  2. At i højere grad kunne leve i nuet
  3. At få vished for egne værdier og overbevisninger og hvilken betydning de har i din ændrede livssituation. På den baggrund at blive bedre til at tage passende beslutninger, der stemmer overens med de ressourcer, du har til rådighed.
  4. At få vished for vigtigheden i at der er balance mellem krav og ressourcer. Dette gælder både privat og i jobsammenhæng.

  Hvordan foregår det:

  Den teoretiske forståelsesramme er den bio-psyko-sociale model med afsæt hvor "Compassion Focused Therapi" (CFT). Dette er en fælles faglig tilgang, der tager afsæt i viden om hjernens tre affektsystemer: drive-, beroligelses- og trusselssystemet.

  Forløbet er både gruppebaseret og individuelt tilrettelagt. Der er i undervisningen indlagt forskellige fysiske aktiviteter. fx gåtur, yoga eller lignende.

  Varighed: 12 uger 

  Holdstørrelse:

  6  personer.

  Hvordan kommer jeg i gang:

  For at kunne deltage i undervisningsforløbet skal der forudgående og lægefaglig vurdering på, at symptomer der opleves er grundet følgevirkninger efter en hjernerystelse.

  Når vi har modtaget en lægefaglig vurdering, vil der blive indkaldt til en telefonisk visitation á ca. 30 min. varighed. Forude for visitationen vil du modtage information om tilbuddet i e-boks, som du bedes have læst til samtalen.

  Udover forløbet på 12 undervisningsgange omfatter vores tilbud også både udredning og vejledning/rådgivning i forbindelse med vanskeligheder med syn og hørelse. Dette kan fx være lys- og eller lydfølsomhed, tinnitus, eller andre vanskeligheder i forbindelse med syn og hørelse. Dette tilbud kan du benytte ved at kontakte høre -, og synskonsulenterne deres i telefontider.

  Læs mere om lydfølsomhed ved at klikke her

  Du kan altid henvende dig direkte til Kommunikation & Teknolog, hvis du ønsker forløb. Er du tilknyttet jobcenter, skal deltagelse i forløbet ske i samarbejde med jobcenter.

  Hvis du er borger fra anden kommune end Vejle, er du velkommen til at kontakte, men egen kommune skal sende en officiel henvisning til officielt tilbud.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Du kan også skrive sikkert til os - se mere via dette link.

  Du kan også henvende dig til høre- og synskonsulenterne:

  Hørekonsulenterne har telefontid mandag – torsdag kl. 8.30 – 9.30 på tlf.: 76 81 55 60

  Synskonsulenten har telefontid tirsdage og onsdage kl. 8.30 – 10.00 på tlf.: 76 81 55 70

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Energiforvaltning

  Målgruppe: Borgere med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade

  Indhold: Energiforvaltning er et kursus med fokus på viden og indsigt om træthed efter hjerne- og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/ skade. Fokus er på erfaringsudveksling med andre i samme situation og nye strategier. Hjemmeopgaver er en del af kurset 

  Varighed: 10 uger

  Holdstørrelse: Maks. 8 personer

  Sted:  Pedersholms Allé  50, 7100 Vejle

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Hukommelses - viden og strategier

  Målgruppe: Borgere der oplever at have en ændret hukommelse efter sygdom/ stress/ hjernerystelse. (Ikke progredierende)

  Indhold: Generel viden om hukommelse, viden om egen hukommelse og lære at benytte kompenserende strategier. Virtuel Reality program vil bl.a. benyttes i undervisningen.

  Varighed: Individuelt

  Holdstørrelse: max 6

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • KORsisterne (Parkinson)

  Målgruppe: Borgere der oplever forandringer på stemme og udtale pga. Parkinsons.

  Formål:

  Træne stemme og kommunikation gennem øvelser og sang sammen med ligesindede.

  Opnå viden om, hvordan stemmetræning og kompenserende kommunikationsstrategier kan være en støtte i hverdagen.

  Indhold:

  Sang, bevægelse og stemme-/kommunikationsøvelser på hold.

  Variation: 3 x 6 måneder

  Holdstørrelse: Op til 25 deltagere

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

Tilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade

En hjerneskade kan opstå i forbindelse med en blodprop, hjerneblødning, iltmangel efter hjertestop, infektioner i hjernen, en ulykke eller en tumor. Effekter efter en hjerneskade kan forårsage mange forskellige former for kognitive vanskeligheder. Ofte vil det give sproglige vanskeligheder, hukommelse/ koncentrations vanskeligheder og sværere ved at lave struktur og overblik i hverdagen. Rigtig mange oplever også at blive ramt af udtrætning. For at deltage skal man være selvhjulpen i forhold til at benytte toilet og ved indtagelse af mad/ drikke. Hvis man ikke selv kan transportere sig grundet kognitive vanskeligheder, fysiske udfordringer eller pga. udtrætning i høj grad, vil der være mulighed for at få taxa bevilget fra CSV Vejle. 

Kontakt Kommunikation & Teknologi hvis du ønsker et af de følgende kurser.

Inden opstart vil der være en visitationssamtale enten telefonisk/ online eller som fysisk møde.

Hold tilbud til personer med hjernemæssige følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade

 • Den Røde Tråd (DRT)

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let grad, og som forventer at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

  Til dette kursus forventes det, at man er selvtransporterende, dog kan der bevilges taxa for en kortere periode.

  Formål:

  Et kursus med fokus på ny-orientering i egen livssituation samt afklaring af egne ressourcer efter en erhvervet hjerneskade.

  Deltagerne opnår en viden om hjernen og hjerneskader og gennem dialog og refleksion, er der fokus på at mestre skaden. 

  Mål med undervisningen:

  I undervisningen er vi undersøgende på at finde mere hensigtsmæssige strategier til at kunne gøre (næsten) det samme som før men på nye måder. Der afprøves konkrete handlinger af både i undervisningen og som hjemmeopgave, og hvor der vurderes både individuelt og sammen i holdet. Den Røde Tråd er en "træningsbane", hvor man kan øve sig på at kende sig selv igen - i trygge rammer. Her er der plads til at lave fejl, få erfaringer og styrke hinanden i at komme videre.

  Der arbejdes med udvalgte temaer i en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, strategiarbejde i forhold til opgaveløsning, erfaringsudveksling mellem kursister og fælles refleksion i et trygt fællesskab.

  I undervisningen vil der både indgå opgaver i papirform, på ipad/ PC og virtuel reality. Undervisningen vil også foregå udenfor på CSV eller som tur ud af huset. 

  Der aftales individuelle mål som vurderes løbende. Der vil her benyttes SMART mål som tilgang.

  En gang om året afholdes et pårørende arrangement, hvor ramte og deres pårørende inviteres til at deltage i et oplæg om hjernetræthed og energiforvaltning.

  Varighed: Vi anbefaler vejledende, at man deltager 2 x 1/2 år, for at nå omkring alle temaerne.

  Holdstørrelse:
  6 - 8 personer

  Sted:  Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Brug Brikkerne Bedst (BBB)

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let - midlervær grad. 

  Formål:

  Et kursus med fokus på livskvalitet, viden og indsigt i kognitive vanskeligheder efter hjerneskade. Der arbejdes med nye strategier gennem opgaver og erfaringsudveksling.

  Mål med undervisningen:

  Få nye strategier, så man (næsten) kan gøre de samme ting som før på nye måder.

  Kende til egne ressourcer og begrænsninger, så man kan få den bedst mulige fremtid på trods af tilkomne forandringer efter en skade. 

  Udveksle erfaringer med andre der står i samme situation og lære sammen med hinanden.

  Få ideer til hvordan den nye fremtid skal være og få hjælp til at gøre det muligt.

  I undervisningen vil der både indgå opgaver i papirform, på ipad/ PC og virtuel reality. Undervisningen vil også foregå udenfor på CSV eller som tur ud af huset. 

  Der aftales individuelle mål som vurderes løbende. Der vil hendes benyttes SMART mål som tilgang.

  Varighed:  Aftales individuelt på baggrund af mål og progression.

  Holdstørrelse:
  Max.

  Sted:  Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Brug brikkerne kommunikativt (BBK)

  Målgruppe: 

  Kurset henvender sig til borgere, der har afasi/ dysatri efter en erhvervet hjerneskade. 

  Det forventes, at man er aktiv deltagende i undervisningen, og hvor man som kursist, selv har et mål med at komme til undervisningen. Pårørende inddrages efter behov. Der afholdes pårørendedag en gang om året.

  Formål: 

  At opretholde og bibeholde kommunikationslysten efter de ændrede kommunikationsvilkår.

  At få en øget indsigt, erkendelse og accept i forhold til de nye livsvilkår efter erhvervet hjerneskade (identitet og hjerneskade).

  At sparre med andre i samme situation.

  Indhold: 

  • Hjerneskadetræthed og energiforvaltning.
  • Grundlæggende om de kognitive funktioner som opmærksomhed, koncentration, overblik, sprog og hukommelse set i forhold til hjerneskaden.
  • Afasi, dysartri, taleapraksi og kognitive kommunikations- vanskeligheder
  • Kommunikations- strategier
  • Kompenserende hjælpemidler
  • Egne ressourcer og begrænsninger

  Varighed:  20 uger

  Holdstørrelse:  max.7 pers.

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Træn hjernen - brug kroppen

  Målgruppe:

  Personer med koncentrations- og hukommelsesproblemer pga. f.eks. erhvervet hjerneskade, kronisk stress, depression.

  Formål:

  At udfordre kognitivt og stimulerende koncentration.

  • indgå i gruppe,
  • lydhørhed,
  • dialog
  • nuancer på kommunikation
  • sociale spilleregler

  Indhold:

  Indhold i undervisning er bevægelse i vores hal.
  Bevægelse og brug af kroppen ud fra nogle bestemte regler eller i fællesskab.

  Omfang og start:

  1,5 timer pr. uge

  Varighed: 20 uger

  Holdstørrelse: op til 10 deltagere

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

 • Billedkunst/kreativitet

  Målgruppe:

  Personer med sindslidelser, kronisk stress, koncentrations- og hukommelsesproblemer.

  Formål:

  At være i fællesskab med andre.
  At blive inspireret og få mod og lyst til mere.

  Indhold:

  Kreativ udvikling og personlig udvikling. Undervisning i stort billedkunstlokale med masser af muligheder for kreativ udfoldelse.

  Varighed: 20 uger

  Holdstørrelse: op til 8 deltagere

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

 • Samfund og historie

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade.

  Formål:

  At være fælles omkring aktuelle og historiske emner. Hos øve kommunikation. 

  Indhold:

  Indholdet i undervisningen cirkler om, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.
  Vi ser på hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

  Forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiden; opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
  Udveksle holdninger og meninger.

  Varighed: 40 uger

  Holdstørrelse: 6 deltagere

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

 • Har din pårørende afasi?

  Er der kludder i kommunikationen? 

  Har din kæreste/ægtefælle/nabo/ kollega/ven fået afasi, så er dette et kursus for dig.

  Mange pårørende til afasiramte oplever det som en stor udfordring at få kommunikationen med den ramte til at fungere tilfredsstillende.

  Mange pårørende er i tvivl om, hvordan de giver den afasiramte den rette hjælp.

  Kurset vil give dig redskaber til, hvordan du kan bidrage til at kommunikationen lykkes.

  Kurset vil foregå sammen med andre, som er i samme situation som dig, da de også er pårørende til en afasiramt. Der vil derfor være rig mulighed for erfaringsudveksling.

  Omfang og start:

  Oprettes efter behov.

  Varighed: 1 x 2 t.

  Holdstørrelse: 12

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55 

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • FAB lab 3D print/ vinyl

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let - middelsvær grad.

  Inde deltagelse på FAB lab anbefales det at have deltaget på Den Røde Tråd, Brug Brikkerne bedst eller Brug Brikkerne Kommunikativt .

  Indhold:

  FAB lab er problemløsende, skabende, kreative og tekniske på en gang. For at printe i 3D og vinyl skal man benytte PC programmer og hvor man lærer at anvende disse. Samtidig skal der udvikles nye ideer både individuelt og som hold. Der arbejde samtidig med energiforvaltning og kompenserende strategier.

  Kursister på FAB lab vil blive introduceret til Spinderihallerne, hvor man kan fortsætte med 3D og vinyl efter endt kursus på CSV Vejle.   

  Varighed: Aftales individuelt på baggrund af mål og progression

  Holdstørrelse: 3 - 5 pers.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Natur, Krop, Psyke, Fællesskab - erhvervet hjerneskade

  Målgruppe: 

  Kurset henvender sig til borgere, med erhvervet hjerneskade.

  Indhold:

  Opmærksomhedstræning med fokus på spontan opmærksomhed og meditation. 

  Kropslig tilgang - sanseøvelser, motorik, nervebaner, leg og åndedræt samt gruppedynamik.

  Holdstørrelse:

  maks. 6 kursister

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • KOR og kommunikation

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der efter apopleksi oplever kommunikationsvanskeligheder.

  Formål:

  Træne kommunikationen gennem øvelser og sang sammen med ligesindede. Opnå viden om kompenserende kommunikationsstrategier kan være en støtte i hverdagen. 

  Indhold:

  Sang, bevægelse og kommunikationsøvelser på hold.

  Holdstørrelse:

  Op til 12 deltagere

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning