Hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade

Her på siden ser du en oversigt over de hold vi tilbyder til mennesker med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom eller skade. Eksempelvis hjerneskade, hjernerystelse, stress, traume eller anden.  For at deltage skal man have afsluttet 9. kl. 

 • Følger efter Covid-19

  Har du været syg af COVID 19, og oplever du kognitive følgevirkninger og let til udtrætning efter du er blevet erklæret rask, så har vi nogle tilbud, der kan være relevante for dig:

  Professionel hjernetræning - computerbaseret hukommelsestræning. Læs mere på siden

  Forstå dine batterier - energiforvaltning og viden om udtrætning. Læs mere på siden

  Træn hjernen - brug kroppen. Fysisk træning af hjernen og krop og som styrker indlæring, hukommelse og koordination. Læs mere på siden

  Hørekonsulent - rådgivning og vejledning ved lydfølsomhed (link) 

  Talekonsulent - rådgivning og vejledning ved problemer med vejrtrækning og stemmemæssige forandringer (link). 

 • Kognitiv Stimulation - CST

  Kompenserende undervisning for borgere med demens i et tidligt eller moderat stadie.

  Kognitiv stimulation kan være med til at forebygge og udsætte funktionsnedsættelse hos demente borgere og kan desuden være med til at opretholde en god livskvalitet i længere tid hos borgere med demens.

  For at sikre høj sammenhængskraft på demensområdet har CSV Vejle og Demensenheden i Vejle et tæt samarbejde, så opgaven bliver løst til borgernes bedste.

  Holdundervisning tilrettelægges ud fra metoder i Cognitiv Stimulations Terapi - omsat til undervisning.

  Hvem kan få undervisning?

  Dig. som har demens i et tidligt eller moderat stadie.

   

  Hvad er formålet?

  Kognitiv stimulation er undervisning, der blandt andet har til formål at styrke de generelle dagligdags funktioner.

  Målet med undervisningen er

  • at finde strategier og hjælpemidler til styrkelse af kursistens hukommelsesfunktion
  • at forebygge eller udsætte funktionsnedsættelse hos kursisten og dermed bidrage til en bedre livskvalitet
  • at skabe rum for at der kan opstå fællesskaber med andre
  • at give kursisten et forum, hvor der kan udveksles erfaringer, erhverves viden, kunnen og indsigt.

   

  Hvordan foregår det?

  Du tilbydes en indledende samtale, hvorefter du sættes på det hold, som passer bedst.

  Der er undervisningshold 5 dage om ugen.

  I undervisningen kan der eksempelvis indgå:

  • sang
  • dagens nyheder / aktuelt
  • hjernegymnastikopgaver
  • iPad / Smartphone
  • fællesskab med andre

   

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Demensenheden i Vejle henviser til tilbuddet.
  Hvis du gerne vil høre mere om undervisningen så kan du henvende dig på CSV 

  Undervisningen foregår på CSV Vejle,
  Solsikkevej 6 i Vejle.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

   

   

 • Natur, Krop og Psyke

  Målgruppe:
  Undervisningsforløb for mennesker med kronisk stress eller kronisk udmatningssyndrom.

  Formel:

  Formålet med forløbet er, at du får metoder og redskaber til at håndtere og leve med kronisk stress og et fællesskab med andre, som kender til, hvordan det er at leve med stress i svær grad / kronisk grad.

  Forløbet er ikke et udviklet forløb i forhold til arbejdsevne eller lignende. 
  Fokus er på at få metoder og kompenserende strategier til at leve med og håndtere dagligdagen med en mere eller mindre stationær tilstand af stress.

  Indhold:
  Når man kommer ud i naturen kan man skifte opmærksomhed fra at være fokuseret til at være receptiv - eller spontan, hvor man tager det ind man tager nu ind. Der er her ikke krav om at skulle være særlig opmærksom, men blot at være tilstede.

  Forskningen viser, at ophold i naturen påvirker vores nerve- og stresssystem positivt. Fysiologisk skær der en påvirkning af krop og hjerne mod mere ro, flere positive tankskibe, mindre rumination (tankemylder, bekymringer mm), lavere blodtryk mm

  Undervisningen foregår ude i naturen - f.eks. i St. Grundet Sundhedsskov (klik her og læs mere om sundhedsskoven)
  Påklædning efter vejr og årstid.

  Tid: 

  Vi tilbyder:
  - undervisning 2 timer og gang om ugen i 12 uger.

  - undervisning 4 timer fordelt på 2 gange om ugen i 12 uger.

  - NKP Netværk for tidligere deltagere, som ønsker at fortsætte på egen hånd i frivillig gruppe.

  Varighed: 12 uger

  Holdstørrelse:  op til 12 deltagere.

  Hvordan kommer jeg i banden?

  Du kan henvende dig på CSV Vejle eller rette henvendelse via din sagsbehandler, psykolog eller andet.

  Forløbet er ikke et jobafklaringsforløb og kan ikke erstatte et forløb ved Sundhedshuset.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

 • PBS Idræt

  Målgruppe

  Personer over 18 år som skal hjælpes i gang med at røre sig, og få en forståelse af forskellige øvelser og deres indvirken på krop og psyke.

  Formål:

  At du dels får et kendskab til træningsmetoder og dels et indblik i hvad og hvor din kropsduelighed er, med henblik på evt. at komme ud i foreningslivet eller starte på noget fitness.

  Indhold

  P står for Puls (konditionstræning / hurtig gang / let løb) og Pust (vejrtrækningsøvelser)

  B står for Balance træning og bevægelighedstræning

  S står for Styrke og Spændstighed

  Der vil forekomme cirkeltræningsprogrammer og deciderede øvelser på de enkelte felter

  Tid: 1,5 timer pr. uge

  Varighed: 10 uger

  Holdstørrelse:
  8 deltagere

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

 • Fra rystet til rustet - hjernerystelse

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig borgere der har følger efter hjernerystelse. Lægefaglig vurdering skal foreligge for at kunne deltage.

  Formål:

  Kursets formål er ny-orientering i egen livssituation samt afklaring af egne ressourcer i forhold til job og privatliv.

  Mål:

  1. At opnå større erkendelse og accept af din nuværende situation
  2. At i højere grad kunne leve i nuet
  3. At få vished for egne værdier og overbevisninger og hvilken betydning de har i din ændrede livssituation. På den baggrund at blive bedre til at tage hensigtsmæssige beslutninger, der stemmer overens med de ressourcer du har til rådighed.
  4. At få vished for vigtigheden i at der er balance mellem krav og ressourcer. Dette gældende både privat og i jobsammenhæng.

  Hvordan foregår det:

  Den teoretiske forståelsesramme er den bio-psyko-sociale model med afsæt  hvor ”Compassion Focused Therapi” (CFT). Dette er en fælles faglig tilgang, der tager afsæt i viden om hjernens tre affektsystemer: drive-, beroligelses- og trusselssystemet.

  Forløbet er både gruppebaseret og individuelt tilrettelagt. Der er i undervisningen indlagt forskellige fysiske aktiviteter. fx gåtur, yoga eller lignende.

  Tid: 1 x 3 t. pr. uge

  Varighed: 12 uger 

  Holdstørrelse: 6 - 8 personer.

  Hvordan kommer jeg i gang:

  For at kunne deltage i undervisningsforløbet skal der foreligge en lægefaglig vurdering på, at de symptomer der opleves er grundet følgevirkninger efter en hjernerystelse.

  Når vi har modtaget en lægefaglig vurdering, vil der blive indkaldt til en telefonisk visitation á ca. 30 min. varighed. Forude for visitationen vil du modtage information om tilbuddet i e-boks, som du bedes have læst til samtalen.

  Udover forløbet på 12 undervisningsgange omfatter vores tilbud også både udredning og vejledning/rådgivning i forbindelse med vanskeligheder med syn og hørelse. Dette kan fx være lys- og eller lydfølsomhed, tinnitus, eller andre vanskeligheder i forbindelse med syn og hørelse. Dette tilbud kan du benytte ved at kontakte høre -, og synskonsulenterne deres i telefontider.

  Læs mere om lydfølsomhed ved at klikke her

  Du kan altid henvende dig direkte til Kommunikation & Teknolog, hvis du ønsker forløb. Er du tilknyttet jobcenter, skal deltagelse i forløbet ske i samarbejde med jobcenter.

  Hvis du er borger fra anden kommune end Vejle, er du velkommen til at kontakte, men egen kommune skal sende en officiel henvisning til tilbuddet.

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi 

  Tlf.: 76815550

  Du kan også skrive sikkert til os - se mere via dette link.

  Du kan også henvende dig til høre- og synskonsulenterne:

  Hørekonsulenterne har telefontid mandag – torsdag kl. 8.30 – 9.30 på tlf.: 76 81 55 60

  Synskonsulenten har telefontid tirsdage og onsdage kl. 8.30 – 10.00 på tlf.: 76 81 55 70

 • Energiforvaltning

  Målgruppe: Borgere med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade

  Indhold: Energiforvaltning er et kursus med fokus på viden og indsigt om træthed efter hjerne- og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/ skade. Fokus er på erfaringsudveksling med andre i samme situation og nye strategier. Hjemmeopgaver er en del af kurset 

  Tid: 1 x 2 t. pr. uge

  Varighed: 10 uger

  Holdstørrelse:  Max. 8 personer

  Sted:  Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

 • Forstå din søvn og dine muligheder

  Målgruppe : Borgere der har deltaget på andre hold på CSV og ønsker at arbejde mere specifikt med gode søvnvaner.

  Dette tilbud kan også tilkøbes, hvis det ønskes rettet mod og bestemt gruppe af borgere henvist fra f.eks. Jobcenter.

  Indeholder: Generel viden om gode søvnvaner og specifikke tiltag og strategier til at forbedre egen søvn. 

  Tid : 1, 5 t. pr. uge

  Varighed: 5 uger. Første hold starter i uge 43.

  Holdstørrelse: 3 - 6 pers.

  Borgere der ønsker at vide mere om kurset, og ikke deltager på andre CSV hold, skal rette henvendelse til CSV Kommunikation og Teknologi. Tlf. 76 81 55 50

 • Hukommelses - viden og strategier

  Målgruppe: Borgere der oplever at have en ændret hukommelse efter sygdom/ stress/ hjernerystelse. (Ikke progredierende)

  Indhold: Generel viden om hukommelse, viden om egen hukommelse og lære at benytte kompenserende strategier. Virtuel Reality programmer vil bl.a. benyttes i undervisningen.

  Tid: 1 x 2 t. pr. uge

  Varighed: Individuelt

  Holdstørrelse: max 6

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

   

Tilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade

En hjerneskade kan opstå i forbindelse med en blodprop, hjerneblødning, iltmangel efter hjertestop, infektioner i hjernen, en ulykke eller en tumor. Følgevirkninger efter en hjerneskade kan forårsage mange forskellige former for kognitive vanskeligheder. Ofte vil det give sproglige vanskeligheder, hukommelse/ koncentrations vanskeligheder og sværere ved at lave struktur og overblik i hverdagen. Rigtig mange oplever også at blive ramt af udtrætning. For at deltage skal man være selvhjulpen i forhold til at benytte toilet og ved indtagelse af mad/ drikke. Hvis man ikke selv kan tranportere sig grundet kognitive vanskeligheder, fysiske udfordringer eller pga. udtrætning i høj grad, vil der være mulighed for at få taxi bevilget fra CSV Vejle. 

Kontakt Kommunikation & Teknologi hvis du ønsker et af de følgende kurser.

Inden opstart vil der være en visitationssamtale enten telefonisk/ online eller som fysisk møde.

 • Hold tilbud til personer med hjernemæssige følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade

 • Den Røde Tråd (DRT)

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let grad, og som forventer at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

  Til dette kursus forventes det, at man er selvtransporterende, dog kan der bevilges taxa for en kortere periode.

  Formål:

  Et kursus med fokus på ny-orientering i egen livssituation samt afklaring af egne ressourcer efter en erhvervet hjerneskade.

  Deltagerne opnår en viden om hjernen og hjerneskader og gennem dialog og refleksion, er der fokus på at mestre skaden. 

  Mål med undervisningen:

  I undervisningen er vi undersøgende på at finde mere hensigtsmæssige strategier til at kunne gøre (næsten) det samme som før men på nye måder. Der afprøves konkrete handlinger af både i undervisningen og som hjemmeopgave, og hvor der evalueres både individuelt og sammen på holdet. Den Røde Tråd er en "træningsbane", hvor man kan øve sig på at kende sig selv igen - i trygge rammer. Her er der plads til at lave fejl, få erfaringer og styrke hinanden i at komme videre.

  Der arbejdes med udvalgte temaer i en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, strategiarbejde i forhold til opgaveløsning, erfaringsudveksling mellem kursisterne og fælles refleksion i et trygt fællesskab.

  I undervisningen vil der både indgå opgaver i papirform, på ipad/ PC og virtuel reality. Undervisningen vil også foregå udenfor på CSV eller som ture ud af huset. 

  Der aftales individuelle mål som evalueres løbende. Der vil her benyttes SMART mål som tilgang.

  En gang om året afholdes et pårørendearrangement, hvor ramte og deres pårørende inviteres til at deltage i et oplæg om hjernetræthed og energiforvaltning.

  Tid:

  2 x 3 t. pr. uge.(9.00 - 12.00). Der tilbydes individueltid efter aftale med underviser. (8.30 - 9.00 på undervisningsdagen).

  Varighed: Vi anbefaler vejledende, at man deltager 2 x ½ år, for at nå omkring alle temaerne.

  Holdstørrelse:
  6 - 8 personer

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle 

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontaktes mandag – torsdag kl 8.30 – 15.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00

  Tlf.: 76815550

 • Brug Brikkerne Bedst (BBB)

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let - midlervær grad. 

  Formel:

  Et kursus med fokus på livskvalitet, viden og indsigt i kognitive vanskeligheder efter hjerneskade. Der arbejdes med nye strategier gennem opgaver og erfaringsudveksling.

  Mål med undervisningen:

  Få nye strategier, så man (næsten) kan gøre de samme ting som før på nye måder.

  Kende til egne ressourcer og begrænsninger, så man kan få den bedst mulige fremtid på trods af tilkomne forandringer efter en skade. 

  Udveksle erfaringer med andre der står i samme situation og lære sammen med hinanden.

  Få ideer til hvordan den nye fremtid skal være og få hjælp til at gøre det muligt.

  I undervisningen vil der både indgå opgaver i papirform, på ipad/ PC og virtuel reality. Undervisningen vil også foregå udenfor på CSV eller som ture ud af huset. 

  Der aftales individuelle mål som evalueres løbende. Der vil hendes benyttes SMART mål som tilgang.

  Tid: 1 x 2 t. pr. uge

  Varighed:  Aftales individuelt på baggrund af mål og progression.

  Holdstørrelse:
  Max. 6 personer

  Sted:  Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle.

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontakte mandag - torsdag kl 8.30 - 15.00 og fredag ​​kl. 8.30 - 14.00

  Tlf .: 76815550

 • Brug brikkerne kommunikativt (BBK)

  Målgruppe: 

  Kurset henvender sig til borgere, der har afasi/ dysatri efter en erhvervet hjerneskade. 

  Det forventes, at man er aktiv  deltagende i undervisningen, og hvor man som kursist, selv har et mål med at komme til undervisningen. Pårørende inddrages efter behov. Der afholdes pårørendedag en gang om året.

  Formål: 

  At opretholde og bibeholde kommunikationslysten efter de ændrede kommunikationsvilkår.

  At få en øget indsigt, erkendelse og accept i forhold til de nye livsvilkår efter erhvervet hjerneskade (identitet og hjerneskade).

  At sparre med andre i samme situation.

  Indhold: 

  • Hjerneskadetræthed og energiforvaltning.
  • Grundlæggende viden om de kognitive funktioner som opmærksomhed, koncentration, overblik, sprog og hukommelse set i forhold til hjerneskaden.
  • Afasi, dysartri, taleapraksi og kognitive kommunikations- vanskeligheder
  • Kommunikations- strategier
  • Kompenserende hjælpemidler
  • Egne ressourcer og begrænsninger

  Tid: 1 x 2 t. pr. uge

  Varighed: 20 uger

  Holdstørrelse: max.7 pers.

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontaktes mandag – torsdag kl 8.30 – 15.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00

  Tlf.: 76815550

 • Kommunikationshold - afasi/ dysartri

  Kommunikationshold for kursister med svære til middelsvære kommunikationsproblemer som følge efter en hjerneblødning, blodprop i hjernen eller anden hjernetraume. 

  Formål:

  Formålet med undervisningen er, at forbedre dine kommunikative færdigheder.

  Holdstørrelse:

  Holdet er et lille hold på 3-4 deltagere. Samtale er i fokus i undervisningen, og denne kan øves i trygge omgivelser. Det er en talepædagog, der varetager undervisningen og sørger for god atmosfære. Opgaverne til den enkelte kursist tilpasses individuelt.

  Indhold

  Undervisningens motto er ”Giv tid”. Der arbejdes med forskellige kompenserende teknikker, der kan være en hjælp til den besværede tale. Dette kan fx være en app på mobilen.

  Man får hjemmeopgaver som fx fortælleopgaver. Her gives emne med spørgsmål til (fx ”Min familie). Fortællingen om emnet øver kursisten derhjemme og fremlægger for gruppen næste gang.

  Der arbejdes også med skrift og læsning.

  Mål sættes i samarbejde med kursist og pårørende.

  Visitation

  Kursisten kommer typisk fra afsluttet eneundervisning eller et andet hold på CSV. Hvis man ikke tidligere har modtaget talepædagogisk undervisning på CSV Vejle, kan man henvende sig til Kommunikation og Teknologi, hvorefter man vil blive kontaktet af visitator.

  Varighed

  Forløbet fortsætter så længe der er udvikling/progression eller max 2 år.

  Der er løbende tilgang til holdet hele året.

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontaktes mandag – torsdag kl 8.30 – 15.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00

  Tlf.: 76815550

 • Energiforvaltning

  Energiforvaltning er et kursus med fokus på viden og indsigt om træthed efter hjerne- og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/ skade.  Fokus er på erfaringsudveksling med andre i samme situation og nye strategier. Holdet er for kursister med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade Hjemmeopgaver er en del af kurset.

  Tid: 1 x 2 t. pr. uge

  Varighed: 10 uger

  Holdstørrelse: Max. 8 personer

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontaktes mandag – torsdag kl 8.30 – 15.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00

  Tlf.: 76815550

 • Professionel hjernetræning

  Kurset henvender sig til borgere med erhvervet hjerneskade.

  Professionel hjernetræning er et kursus for dig med problemer inden for følgende felter: 

  • opmærksomhed
  • forarbejdningshastighed
  • indlæring
  • hukommelse
  • arbejdshukommelse
  • problemløsning

  I arbejdet hermed anvender vi et særligt computerprogram, der udfordrer de kognitive færdigheder.

  På kurset vil du opleve at udvikle dine kognitive færdigheder, så du kan få en mere aktiv dagligdag.

  Kurset forudsætter, at du arbejder med programmet hjemme – enten selvstændigt, med støtte fra familie og støtteperson eller lignende. 

  Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge

  Varighed: 10 uger

  Holdstørrelse: 4

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontaktes mandag – torsdag kl 8.30 – 15.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00

  Tlf.: 76815550

   

   

 • Træn hjernen - brug kroppen

  Målgruppe:

  Personer med koncentrations- og hukommelsesproblemer pga. f.eks. erhvervet hjerneskade, kronisk stress, depression.

  Formål:

  At udfordre kognitivt og stimulere koncentration.

  • indgå i gruppe,
  • lydhørhed,
  • dialog,
  • nuancer på kommunikation
  • sociale spilleregler

  Indhold:

  Indhold i undervisning er bevægelse i vores hal.
  Bevægelse og brug af kroppen ud fra nogle bestemte regler eller i fællesskab.

  Tid: 1,5 timer pr. uge

  Varighed: 20 uger

  Holdstørrelse: op til 10 deltagere

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

 • Billedkunst/kreativitet

  Målgruppe:

  Personer med sindslidelser, kronisk stress, koncentrations- og hukommelsesproblemer.

  Formål:

  At være i fællesskab med andre.
  At blive inspireret og få mod og lyst til mere.

  Indhold:

  Kreativ udvikling og personlig udvikling. Undervisning i stort billedkunstlokale med masser af muligheder for kreativ udfoldelse.

  Tid: 2,5 timer pr. uge

  Varighed: 20 uger

  Holdstørrelse: op til 8 deltagere

  Kontakt: 

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

 • Kultur og samfund

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade.

  Formål:

  At være fælles omkring aktuelle og historiske emner. At øve kommunikation. 

  Indhold:

  Indholdet i undervisningen cirkler om, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.
  Vi ser på hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

  Forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne; opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
  Udveksle holdninger og meninger.

  Tid: 1,5 timer pr. uge

  Varighed: 40 uger

  Holdstørrelse: 6 deltagere

  Kontakt: 

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

 • Har din pårørende afasi?

  Er der kludder i kommunikationen? 

  Har din kæreste/ægtefælle/nabo/ kollega/ven fået afasi, så er dette et kursus for dig.

  Mange pårørende til afasiramte oplever det som en stor udfordring at få kommunikationen med den ramte til at fungere tilfredsstillende.

  Mange pårørende er i tvivl om, hvordan de giver den afasiramte den rette hjælp.

  Kurset vil give dig redskaber til, hvordan du kan bidrage til at kommunikationen lykkes.

  Kurset vil foregå sammen med andre, som er i samme situation som dig, da de også er pårørende til en afasiramt. Der vil derfor være rig mulighed for erfaringsudveksling.

  Tid: Oprettes efter behov.

  Varighed: 1 x 2 t.

  Holdstørrelse: 12

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.

 • Brush up - tilbydes ikke i 21/22

  Kurset henvender sig til kursister, der tidligere har deltaget på Den Røde Tråd og afsluttet forløbet for min. 6 mrd. siden.

  Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagsdilemmaer, strategier og erfaringsudveksling.

  Tid: Jan./feb. 1 x årligt.

  1x2 t. pr. uge

  Varighed: 10 uger

  Holdstørrelse: 5- 10

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

  Kontakt Kommunikation & Teknologi hvis du ønsker at blive skrevet på venteliste. 

 • Digital borger - tilbydes ikke i 21/22

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade.

  Bliv en mere aktiv borger
  i det digitale kommunikationssamfund. 

  På kurset lærer du at kompensere, så du kan blive en mere aktiv borger i det digitale kommunikationssamfund.

  Vi arbejder med relevante hjemmesider, informationssøgning og e-mail, samt med at opnå kendskab til og færdigheder i brugen af relevante computerprogrammer.


  Indhold kan være:

  • Betjening af en computer
  • Tekstbehandling
  • Regneark
  • NemID
  • Lær at bruge E-boksen
  • Se din årsopgørelse mm. hos SKAT.dk
  • Oplysninger fra offentlige institutioners hjemmesider
  • Informationssøgning
  • E-mail
  • Billedbehandling
  • Tegneprogrammer

  Det er et krav, at du kan medbringe din egen bærbare pc til undervisningen.

  Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge

  Varighed:  Aftale individuelt

  Holdstørrelse: Max. 5 personer

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle. 

  Kontakt Kommunikation & Teknologi hvis du ønsker at blive skrevet på venteliste. 

   

 • Læsekreds

  Læsekredsen udvælger en forfatter og læser et eller flere værker af denne. Der bruges ca. 1/2 år pr. forfatter. 

  Læsekredsen er for personer med erhvervet hjerneskade eller sindslidelse.

  Dette er et aktivitetstilbud, som Vejle Bibliotek står for. CSV Vejle sørger for de fysiske rammer. 

 • Fat om livet -mentor uddannelse

  Målgruppe:

  Kursister der tidligere har deltaget på Den Røde Tråd og Brush up forløb.

  Formål:

  At blive uddannet som mentor. Via uddannelsen vil man få de rette kompetencer til at være mentor for borgere, der selv er ramt af følgevirkninger efter en hjerneskade, men som mangler støtte til at "tage fat om livet" igen efter skade.  

  Indhold:

  Uddannelsen tager udgangspunkt i "Peer to peer" konceptet og er  videreudviklet, så det er tilpasset målgruppen: Voksne med en erhvervet hjerneskade. Under uddannelsen vil man også blive mentor for en peer. Det betyder i praksis, at man både er på uddannelse og er mentor på samme tid. 

  Tid: 3 t. pr. uge

  Varighed: Januar - juni

  Holdstørrelse: min. 4 personer

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontaktes mandag – torsdag kl 8.30 – 15.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00

  Tlf.: 76815550

   

 • FAB lab 3D print/ vinyl

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade i let - middelsvær grad.

  Inde deltagelse på FAB lab anbefales det at have deltaget på Den Røde Tråd, Brug Brikkerne bedst eller Brug Brikkerne Kommunikativt .

  Indhold:

  FAB lab er problemløsende, skabende, kreativ og teknisk på en gang. For at printe i 3D og vinyl skal man benytte PC programmer og hvor man lærer at anvende disse. Samtidig skal der udvikles nye ideer både individuelt og som hold. Der arbejde samtidig  med energiforvaltning og kompenserende strategier.

  Kursister på FAB lab vil blive introduceret til Spinderihallerne, hvor man kan fortsætte med 3D og vinyl efter endt kursus på CSV Vejle.   

  Tid: 2 t. pr. uge

  Varighed: Aftales individuelt på baggrund af mål og progression

  Holdstørrelse: 3 - 5 pers.

  Kontakt: 

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontaktes mandag – torsdag kl 8.30 – 15.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00

  Tlf.: 76815550

 • Når Livet Driller

  Målgruppe:

  Borgere med erhvervet hjerneskade, hjernerystelse eller kronisk stress

  Du skal kunne fragte dig både i bil og på gå-ben.

  Formål:

  At sætte nye mål for livet. Livsmålsændring - er et nøgleord i undervisningen. 

  Indhold:

  - Kognitiv træning, øvelser, opgaver/spil, 
  - fysisk kropsforståelse/muligheder, 
  - psykisk selvindsigt, bevidstheds- og erkendelsesprocesser, 
  - humorens betydning, 
  - mental og meditationsforståelse og teknik, 
  - samtaler

  På holdet vil der være ligesindede - et frirum til at være ”normal” i det rum.

  Du skal være parat til at lytte til andres historier og give din egen.

  Bidrage til andre med dine erfaringer og ligeledes modtage gode ideer.

  Tid: 1,5 timer pr. uge

  Varighed: 15 uger

  Holdstørrelse: Op til 6 deltagere

  Kontakt: 

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.