Hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade

Her på siden ser du en oversigt over de hold vi tilbyder mennesker med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom eller skade. Eksempelvis stroke, hjernerystelse, stress, traume eller anden.

For at deltage skal man have afsluttet 9. klasse. 

Under hver holdbeskrivelse vil der nederst fremgå en holdoversigt med info om tidspunkt og dag.

 • Natur, Krop, Psyke, Fællesskab

  Målgruppe:

  Kursister fra 25 år med kronisk stress, psykiske belastningsreaktioner, følger efter stroke eller anden hjernepåvirkning.

  Formål:

  Det er kursets formål at opnå strategier og kompetencer til at forstå og håndtere de individuelle udfordringer.

  Mål:

  • Mental sundhed: Indsigt i hvordan ro og mental sundhed kan fremmes i samspil med naturens rum (natur).
  • Strategier: At opnå strategier, der fremmer livskvalitet med bevidsthed om sansepåvirkninger (krop).
  • Brobygning til egne drømme og håb: Gennem egenomsorg at skabe bevidsthed om naturen som et sted, der bidrager til ro (psyke).
  • Bæredygtig trivsel: Der gives mulighed for at tilegne sig redskaber til at arbejde målrettet med livsmod og vækst i samskabelse med andre i naturen (fællesskab). 

  Indhold:

  Der tages udgangspunkt i metoden Natur, Krop, Psyke, Fællesskab, der kan bidrage til lindring af f.eks. tinnitus, smerter, lys- og lydfølsomhed eller andre psykiske udfordringer. I forløbet er der indlagt opgaver, aktiviteter og øvelser, hvor der er plads til refleksion, fortællinger om sig selv, og det at være i en forandringsproces.
  Der gives inspiration og øvemuligheder i at træne kroppens og hjernens tolerance til at kunne håndtere sanseindtryk.
  Der er indlagt hjemmeopgaver, en skriftlig og mundtlig refleksion over egne processer og individuelle samtaler.

  Sted:

  Undervisningen foregår i Store Grundet Sundhedsskov. Påklædning efter vejr og årstid.

  Aktiv i naturen Store Grundet sundhedsskov.

  Varighed: 2 timer pr. uge á 20 uger eller 2,15 timer á 16 uger. 

  Holdstørrelse:  Maks. 7 kursister.

  Hvordan kommer jeg i gang:

  Hvis du har et aktivt forløb i Jobcenter Vejle skal du aftale en eventuel opstart med din sagsbehandler.

  Forløbet er ikke et jobafklaringsforløb og kan ikke erstatte et forløb ved Sundhedshuset.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle: Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Natur, Krop, Psyke, Fællesskab

   

   

 • Fra rystet til rustet - hjernerystelse

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere der har følger efter hjernerystelse. Lægefaglig dokumentation skal foreligge for at kunne vurdere deltagelse. 

  Formål:

  Kursets formål er at få indsigt i nuværende livsvilkår samt afklaring af nuværende ressourcer. Både i forhold til job og privatliv.

  Mål:

  • Mestre nye vilkår: Viden, indsigt og forståelse for de ændrede vilkår efter en hjernerystelse.
  • Vished om personlige værdier: Viden om psykologiske processer samt indsigt i sammenhæng mellem følgevirkninger efter hjernerystelse og egne værdier. 
  • Balancering af krav og ressourcer: Strategier til at kunne balancere mellem forskellige krav og forventninger. Dette gælder både privat og i jobsammenhæng.
  • Praktiske øvelser: Nyerhvervede færdigheder afprøves i virkelige situationer gennem praktiske øvelser og aktiviteter.

  Indhold:

  Den teoretiske forståelsesramme er den bio-psyko-sociale model med afsæt i "Compassion Focused Therapy" (CFT). Dette er en fælles faglig tilgang, der tager afsæt i viden om hjernens tre affektsystemer: drive-, beroligelses- og trusselssystemet.

  Forløbet er både gruppebaseret og individuelt tilrettelagt. Der er i undervisningen indlagt forskellige fysiske aktiviteter. fx gåtur, yoga eller lignende.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge á 16 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister.

  Hvordan kommer jeg i gang:

  Det er altid muligt at henvende sig direkte til CSV, hvis forløb ønskes. Er jobcenter tilknyttet, skal deltagelse i forløbet ske i samarbejde med jobcenteret.

  Herefter vil der blive tilbudt en telefonisk visitationssamtale, hvor det afklares om det er det rette tilbud. Samtalen varer max 20 min.

  Dette tilbud kan benyttes ved at kontakte høre -, og synskonsulenterne i deres telefontider.

  Læs mere om lydfølsomhed ved at klikke her

  Borgere fra en anden kommune end Vejle, velkommen til at kontakte CSV Vejle, men egen kommune skal sende en officiel henvisning.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle: Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Fra rystet til rustet

 • Energiforvaltning

  Målgruppe:

  Borgere med hjerne og følelsesmæssige forandringer efter sygdom/skade, som oplever begrænsninger eller mangel på energi.

  Formål:

  Undervisningen har til formål at forbedre kursistens evne til at håndtere deres energiniveau og optimere deres daglige aktiviteter. Dette for at opnå større livskvalitet.

  Mål:

  • Energianalyse: Analyse af det personlige energiniveau og identificering af faktorer, der påvirker positivt eller negativt.
  • Energiforvaltning: Strategier til at administrere energiressourcer i daglige aktiviteter, inklusive planlægning, prioritering og behov for pauser. Der læres at kompenseres for nedsat energi.
  • Selvindsigt: Selvindsigt i fysiske og mentale begrænsninger og styrker i forhold til energiforvaltning med fokus på selvregulering af energiniveau.
  • Praktiske øvelser: Nyerhvervede færdigheder afprøves i virkelige situationer gennem praktiske øvelser og aktiviteter.

  Indhold:

  Undervisningen optimerer deltagernes livskvalitet ved at forbedre deres evne til at håndtere deres energiressourcer. Afsættet er et arbejdsredskab udviklet af ergoterapeut Berit Therkelsen ”Min Dag, Min Energi”. Det er et digitalt registreringsredskab som er tilpasset en målgruppe med unikke behov og udfordringer og giver målgruppen de nødvendige færdigheder til at trives i en energikrævende verden.

  Der vil i forløbet være fokus på søvn ved at give indsigt i hvad en normal og naturlig søvn er, og hvordan den kan opnås.

  Undervisningen tilpasses til deltagergruppen og deres individuelle behov. Dette kan omfatte gruppearbejde, diskussioner og individuel rådgivning for at sikre at hver deltager får det bedste udbytte af undervisningen. Gennem regelmæssig feedback og måling af fremskridt hjælper undervisningen deltagerne med at styrke deres energiforvaltningskompetencer og forbedre deres livskvalitet.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge á 12 uger.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Sted:  Pedersholms Allé  50, 7100 Vejle

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Energiforvaltning

 • Hukommelse

  Målgruppe:

  Borgere der oplever at have en ændret hukommelse efter stroke/sygdom/stress/hjernerystelse (ikke progredierende).

  Formål:

  At få viden om hukommelsesprocessen og tilegne sig kompenserende hukommelsesstrategier.

  Mål:

  • Viden: Deltagerne vil få viden om hjernens opbygning og funktion ved nedsat hukommelse, samt skjulte følgevirkninger.
  • Indsigt: Det er forskelligt fra person til person hvordan nedsat hukommelse kommer til udtryk. Forståelse for egne kognitive udfordringer og tilegnelse af kompenserende hukommelsesstrategier.
  • Strategier: Der undervises i kompenserende strategier, som kan tilpasses individuelt. Alt efter hvilke kognitive udfordringer den enkelte har i forhold til hukommelse, hjernetræthed, opmærksomhed og livserfaringer.
  • Fællesskab: På kurset møder du andre med hukommelsesudfordringer, og sammen får I en fælles forståelse af de udfordringer, I hver især har, og hvordan man kommer videre med sine hukommelsesudfordringer.

  Indhold:

  Generel viden om hukommelsesprocessen, egen hukommelse og lære at bruge kompenserende strategier. Der er vekselvirkning mellem oplæg, øvelser og dialog.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge á 20 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 5 kursister. 

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdnummer: HF-HUK-1

  Ugedag: Fredag

  Periode: 26/4 - 2024 til 1/11 - 2024

  Tid: 09.30 til 11.45

  Holdnummer: HF-HUK-2

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 9/1-2025 til 19/6 - 2025

  Tid: 12.30 til 14.45

   

 • Når livet rammer

  Målgruppe: 

  Et undervisningstilbud der er udviklet til personer, der har oplevet udfordrende begivenheder, som f.eks. sygdom eller andre nedslag i livet.

  Formål:

  Kursets overordnede formål er at kunne mestre en hverdag, både psykisk og fysisk, med nye vilkår.

  Mål:

  • Nye strategier: Deltagerne vil lære nye strategier og værktøjer til at håndtere de udfordringer, de står over for. Det kan omfatte stresshåndtering, coping-teknikker og metoder til at skabe balance i livet.
  • Personlige indsigter: Undervisningen giver mulighed for personlig indsigt og refleksion. Deltagerne opmuntres til at udforske egne følelser, tanker og mål.
  • Forståelse for nervesystemet: Undervisningen indeholder en dybdegående forståelse af nervesystemet og dets rolle i stress respons, samt helbredelse.
  • Støttende fællesskab: Kursisterne får mulighed for at deltage i et støttende fællesskab med ligesindede, hvor de kan dele erfaringer, styrke hinanden og finde støtte.

  Indhold:

  Kurset er ideelt til at genopbygge dit liv. Uanset om det er fysiske, mentale eller følelsesmæssige udfordringer, vil dette tilbud give redskaber til at trives bedre og finde en vej fremad. Der skabes forståelse og navigeres gennem mange af aspekter der er når livet rammer.

  Den teoretiske forståelses ramme er den bio-psyko-sociale model med afsæt i ”Compassion Focused Theraphy” (CFT) og mindfulness. Fokus er at kunne kompensere for sin situation gennem en indre balance, som bidrager til at deltagerne kan se sig selv og sin situation på en ny måde. For derigennem at få øje på om der er tankemønstre eller praktiske forhold i ens nuværende situation og liv det er hensigtsmæssigt at ændre på – når livet rammer.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge á 12 uger.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Når livet rammer

 • Kultur & Natur – nye udfordringer i fællesskab

  Målgruppe:

  Borgere med funktionsnedsættelser udløst af stress, angst, sensoriske følgevirkning efter hjernerystelse eller stroke.

  Formål:

  Nye perspektiver og inspiration til at leve et godt liv med varige eller midlertidige funktionsnedsættelser.

  Mål:

  • Æstetiske læreprocesser: Der arbejdes med forskellige æstetiske udtryksformer med udgangspunkt i et samspil med naturen.
  • Refleksioner over livet: Med udgangspunkt i æstetiske læreprocesser sættes der gang i refleksioner og samtaler om minder, livets glæder og sorger.
  • Hjerneøvelser: Der arbejdes med forskellig kunstneriske udtryk og øvelser som bidrager til at spændinger forløses, koncentration opøves og hjernen holdes frisk.
  • Livsglæde: Gennem fællesskab og æstetiske processer i naturen styrkes glæden, nysgerrigheden og nye muligheder kan vise sig.

  Indhold:

  I fællesskab kombineres æstetik og natur. I samklang med naturen arbejdes der med guidet fælleslæsning, kunst, musik, naturterapi, fordybelsesøvelser for krop og sind. Undervisningen foregår i Sundhedsskoven på Moster Karens fold.

  Varighed: 3 timer pr. uge á 10 uger.

  Holdstørrelse: Maks. 7 kursister. 

  Hvordan kommer jeg i gang:

  Du kan henvende dig på CSV Vejle eller rette henvendelse via din sagsbehandler, psykolog eller andet.

  Forløbet er ikke et jobafklaringsforløb og kan ikke erstatte et forløb ved Sundhedshuset.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle: Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-KNF-2

  Ugedag: Onsdag

  Periode: 14/8-2024 til 30/10 - 2024

  Tid: 09.00 - 12.00

  Holdnummer: HF-KNF-3

  Ugedag: Onsdag

  Periode: 2/4-2025 til  11/6 - 2025

  Tid: 09.00 - 12.00

  Holdnummer: HF-KNF-3

  Ugedag: Onsdag

  Periode: 2/4-2025 - 11/6 - 2025

  Tid: 09.00 - 12.00

 • FABlab

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter stroke i let – middelsvær grad/sygdom/stress/hjernerystelse (ikke progredierende).

  Formål:

  Kursets formål er gennem kreative processer at få mulighed for at kunne skabe og iværksætte meningsfulde aktiviteter, der øger livskvalitet.

  Mål:

  • Kendskab til FABlab: Lære at anvende 3Dprint, vinylskærer og laserskærer via computerprogrammer, her med mulighed for at lave tryk, designe og producere mindre ting.
  • Udforske digitale teknologier: Opøve mod og kompetencer til at eksperimentere og skabe i trygge rammer, hvor der tages hensyn til hjernepauser og øve kompenserende hukommelsesstrategier.
  • Indsigt i egne kompetencer: Gennem de kreative processer i FABlab at få større indsigt i egne kompetencer, genfinde kompetencer og opdage nye gennem fordybelse.
  • Være en del af et kreativt fællesskab: Indgå i et fællesskab med andre som har en interesse i kreative processer, men også arbejde selvstændigt.

  Indhold:

  FABLab er en sammentrækning af "Fabrikationslaboratorium", repræsenterer et dynamisk værksted, hvor deltagerne skaber et væld af designs og fysiske objekter. Der lægges vægt på samarbejde om at udvikle mulige løsninger i designprocessen, og der er fokus på "hands-on" aktiviteter. Der lægges vægt på vidensdeling og gensidig inspiration mellem kursisterne.

  Undervisningsmaterialerne inkluderer lånecomputere samt programmer som Canvasworkspace, Tinkercad og Lightburn, en scanNcut-maskine, 3D-printere og laserskærere.
  Metoden omfatter holdundervisning, teoretiske oplæg, fælles og individuel opgaveløsning/design samt en inspirerende tur til Spinderihallerne.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge á 20 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 5 kursister.

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-FL-2

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 13/8 til 17/12 - 2024

  Tid: 12.30 til 14.45

  Holdnummer: HF-FL-1

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 7/1 til 24/6 - 2025

  Tid: 12.30 til 14.45

   

Tilbud til specifikke målgrupper

 • Viden, Indsigt & Strategier - Stroke

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til nylig ramte borgere, der har følgevirkninger efter stroke.

  Formål:

  Kursets overordnede formål er viden, indsigt og strategier i egen livssituation og afklaring af egne ressourcer efter stroke.

  Mål:

  • Viden: Viden om hjernens opbygning og funktion efter stroke, samt hvilke skjulte følger der kan opstå. 
  • Indsigt: Undervisningen giver mulighed for personlig indsigt og refleksion i forhold til at kunne forvalte sin energi bedst muligt efter stroke. 
  • Strategier: Der undervises i kompenserende strategier, som tilpasses individuelt. Alt efter hvilke kognitive udfordringer den enkelte har i forhold til hukommelse, hjernetræthed, opmærksomhed og livserfaringer.
  • Videre med livet: Teoretisk og konkret viden om hvorfor, hvordan man reagerer i forskellige situationer. En viden som kan bidrage til nye handlemuligheder og fremme de styrker den enkelte har.

  Indhold:

  Bevidsthed om energiforvaltning er fundamentet for hele forløbet. Der veksles mellem refleksion og gruppesparring. Kursisterne afprøver specifikke strategier ud fra egne mål, som afprøves i konkrete dagligdagssituationer, evalueres og justeres løbende. Kursisterne får mulighed for at deltage i et støttende fællesskab med ligesindede, hvor de kan dele erfaringer, styrke hinanden og finde støtte. Den teoretiske forståelses ramme er med afsæt i ”Compassion Focused Theraphy” (CFT) og den treenige hjerne. Undervisningen foregår primært i undervisningslokaler på CSV Vejle. Der kan være undervisning på andre lokationer i Vejle, f.eks. benyttelse af lokale tilbud. Én gang om året afholdes et pårørendearrangement, hvor kursisten sammen med sine pårørende inviteres til fælles oplæg om hjernetræthed og energiforvaltning.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge á 2 x 20 uger

  Holdstørrelse: Maks. 5 kursister

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

   

   

 • Brug brikkerne kommunikativt (BBK1) - Stroke

  Målgruppe:

  Voksne med afasi, dysartri og/eller kognitive kommunikationsvanskeligheder i let til moderat grad efter stroke eller neurologisk sygdom – og som på grund af disse vanskeligheder oplever begrænsninger i sociale, kommunikative og skriftsproglige sammenhænge.

  Formål:

  Forbedre evnen til at kommunikere, og genfinde både lyst og overskud til at indgå i forskellige sociale sammenhænge, skrive og læse, samt deltage i samtaler.

  Mål:

  • Kommunikationsstrategier: Afprøve forskellige LST og kommunikationshjælpemidler, tilpasset ens personlige udfordringer, og afprøve dem i forskellige sammenhænge.
  • Indsigt i stroke eller neurologisk sygdom: Viden om de kommunikative og emotionelle følgevirkninger efter en stroke eller neurologisk sygdom, samt de følger som umiddelbart ikke er synlige for omgivelserne.
  • Øget livskvalitet: Opretholde lyst til at kommunikere på nye betingelser ved hjælp af strategier til at acceptere den nye situation. Herunder at deltage både i dagligdagsaktiviteter og sociale arrangementer.
  • Hjernegymnastik: Vedholdende træning af tale, forståelse, læsning og skrivning i et trygt miljø og med inddragelse af pårørende. Der gives øvelser der kan trænes på daglig og ugentlig basis.

  Indhold:

  Undervisningen foregår på hold og tilpasses både kursistgruppen samt kursistens individuelle behov. Omdrejningspunktet er kognitive opgaver, som hver gang løses i grupper eller individuelt for at øge indsigten i egne kommunikative evner og skriftsproglige kompetencer og udfordringer.

  Derudover er der erfaringsudveksling, vidensdeling, meningsudveksling vedrørende strategier, hjælpemidler, LST. Der vil være regelmæssig feedback og måling af fremskridt. Pårørende inddrages undervejs så der kan støttes op om mål og undervisningstiltag.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge á 20 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister.

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: 

  (Let til moderat)

  Holdnummer: HF-BBK-1

  Ugedag: Torsdag

  Periode: 15/8 - 2024 til 19/12 - 2024

  Tid: 12.30 til 14.45

   

 • Brug brikkerne kommunikativt (BBK2) - Stroke

  Målgruppe:

  Voksne med afasi, dysartri og/eller kognitive kommunikationsvanskeligheder i moderat til svær grad efter stroke eller neurologiske sygdom.

  Formål:

  Forbedre evnen til at kommunikere, og genfinde både lyst og overskud til at indgå i forskellige sociale sammenhænge, skrive og læse, samt deltage i samtaler.

  Mål:

  • Kommunikationsstrategier: Afprøve forskellige strategier tilpasset ens personlige udfordringer, og afprøve dem i forskellige sammenhænge.
  • Indsigt i stroke eller neurologisk sygdom: Viden om de kommunikative og emotionelle følgevirkninger efter en stroke eller neurologisk sygdom, samt de følger som umiddelbart ikke er synlige for omgivelserne.
  • Øget livskvalitet: Opretholde lyst til at kommunikere på nye betingelser ved hjælp af strategier til at acceptere den nye situation. Herunder at deltage både i dagligdagsaktiviteter og sociale arrangementer.
  • Hjernegymnastik: Vedholdende træning af tale, forståelse, læsning og skrivning i et trygt miljø og med inddragelse af pårørende. Der gives øvelser der kan trænes på daglig og ugentlig basis.

  Indhold:

  Undervisningen foregår på hold og tilpasses både kursistgruppen samt kursistens individuelle behov. Omdrejningspunktet er kognitive opgaver, som hver gang løses i grupper eller individuelt for at øge indsigten i egne kommunikative evner og skriftsproglige kompetencer og udfordringer.

  Derudover er der erfaringsudveksling, vidensdeling, meningsudveksling vedrørende strategier, hjælpemidler, LST. Der vil være regelmæssig feedback og måling af fremskridt. Pårørende inddrages undervejs så der kan støttes op om mål og undervisningstiltag.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge á 20 uger.

  Holdstørrelse: Maks.  6 kursister. 

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  (Moderat til svær)

  Holdnummer: HF-BBK-2

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 13/8 - 2024 til 24/6 - 2025

  Tid: 09.00 til 11.15

 • Kunst, Kultur & Fællesskab - Stroke

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der har følgevirkninger efter stroke.

  Formål:

  Undervisningen tager udgangspunkt i de sundhedsfremmende effekter ved at arbejde med kunstneriske udtryksformer fx håndarbejde og billedkunst. 

  Mål: 

  • Opleve positive effekter af Craft: Gennem aktiv deltagelse og vedholdenhed i Craft-aktiviteter gives mulighed for at opleve positive effekter, som stressreduktion, øget selvværd og forbedret koncentration. 
  • Fordybelse i den kreative proces: Craftaktiviteter giver en unik mulighed for fordybelse, ro i hovedet gennem kreative processer der mindsker tankemylder, bekymringer og stresstilstand.
  • Udforske nærmiljøet og kulturen: Der udforskes kunst og kultur i nærmiljøet, hvilket kan føre til nye berigende aktiviteter og sociale oplevelser.
  • Anvende kreative tilgange i hverdagen: Gennem kurset undervises i, hvordan de tillærte kreative færdigheder kan anvendes i dagligdagen og føre til øget livsglæde.

  Indhold: 

  Craft-Psykologi: En Vej til Trivsel

  Craft-psykologi er en gren af psykologiske teorier, der undersøger og forklarer, hvordan forskellige kreative processer positivt påvirker vores mentale sundhed og trivsel. Dette kursus tager disse teorier og omsætter dem til praksis ved at engagere kursisterne i forskellige Craft-aktiviteter. Kurset opfordrer kursisterne til at dele deres tanker og oplevelser med kunst, hvilket fremmer socialt samvær, skaber fællesskaber og åbner op for nye måder at udtrykke sig på. Dette sker ved at fordybe sig i de kunstneriske processer, få et fælles sprog gennem fælles oplevelser med kunst og kultur i blandt andet nærmiljøet i Vejle og overføre erfaringer fra kurset til hverdagen.

  Varighed: 3 timer pr. uge á 20 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-KKF

  Ugedag: Fredag

  Periode: 16/8 - 2024 til 27/6 - 2025

  Tid: 09.00 til 12.00

 • Natur, Krop, Psyke, Fællesskab - Stroke / Hjernerystelse

  Målgruppe:

  Kursister fra 25 år med kronisk stress, psykiske belastningsreaktioner, følger efter stroke eller anden hjernepåvirkning.

  Formål:

  Det er kursets formål at opnå strategier og kompetencer til at forstå og håndtere de individuelle udfordringer.

  Mål:

  • Mental sundhed: Indsigt i hvordan ro og mental sundhed kan fremmes i samspil med naturens rum (natur).
  • Strategier: At opnå strategier, der fremmer livskvalitet med bevidsthed om sansepåvirkninger (krop).
  • Brobygning til egne drømme og håb: Gennem egenomsorg at skabe bevidsthed om naturen som et sted, der bidrager til ro (psyke).
  • Bæredygtig trivsel: Der gives mulighed for at tilegne sig redskaber til at arbejde målrettet med livsmod og vækst i samskabelse med andre i naturen (fællesskab). 

  Indhold:

  Der tages udgangspunkt i metoden Natur, Krop, Psyke, Fællesskab, der kan bidrage til lindring af f.eks. tinnitus, smerter, lys- og lydfølsomhed eller andre psykiske udfordringer. I forløbet er der indlagt opgaver, aktiviteter og øvelser, hvor der er plads til refleksion, fortællinger om sig selv, og det at være i en forandringsproces.
  Der gives inspiration og øvemuligheder i at træne kroppens og hjernens tolerance til at kunne håndtere sanseindtryk.
  Der er indlagt hjemmeopgaver, en skriftlig og mundtlig refleksion over egne processer og individuelle samtaler.

  Sted:

  Undervisningen foregår i Store Grundet Sundhedsskov. Påklædning efter vejr og årstid.

  Aktiv i naturen Store Grundet sundhedsskov.

  Varighed: 2 timer pr. uge á 20 uger eller 2,15 timer á 16 uger. 

  Holdstørrelse:  Maks. 7 kursister.

  Hvordan kommer jeg i gang:

  Hvis du har et aktivt forløb i Jobcenter Vejle skal du aftale en eventuel opstart med din sagsbehandler.

  Forløbet er ikke et jobafklaringsforløb og kan ikke erstatte et forløb ved Sundhedshuset.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle: Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Natur, Krop, Psyke, Fællesskab

   

   

   

 • Lev livet - med en demensdiagnose

  Målgruppe:

  Borgere med demenssygdomme i det tidlige stadie. Der skal foreligge en demensdiagnose.

  Formål:

  Det er kursets formål at give kompenserende strategier til et aktivt liv og at opretholde livskvalitet hos borgere med en demenssygdom.

  Mål:

  • Styrke kognitive færdigheder: Gennem et reflekterende fællesskab styrkes og vedligeholdes de kognitive færdigheder.
  • Hukommelsesstrategier: Indsigt i hvordan hukommelsen og realitetsorienteringen kan støttes gennem forskellige strategier.
  • Kommunikative færdigheder: Gennem øvelser i et demensvenligt gruppemiljø styrkes kommunikationen.
  • Demensvenlige aktiviteter: Der introduceres til Vejle kommunes forskellige aktiviteter, der bidrager til at forebygge og udsætte funktionsnedsættelse hos mennesker med demens.

  Indhold:

  Undervisningen indledes med et tjek ind, herefter debat, bevægelse, et aktuelt tema og en opsamling på dagen.

  Livserfaringer og holdninger er udgangspunktet, så der kræves ikke et særligt kendskab til temaerne, men blot lyst til at dele sine tanker med andre. Der arbejdes med relevante hverdagsstrategier og erfaringsudveksles i forhold til hvad der giver mening i et liv med demens.

  Undervisningen varierer fra gang til gang og kan f.eks. tage udgangspunkt i filmklip, et stykke musik, fælles og individuel opgaveløsning, fysisk aktivitet og spil i fællesskab med andre.

  Underviserne hjælper med at finde de opgaver, der passer bedst til den enkelte, så de hverken er for lette eller svære. Undervisningen foregår i et trygt og hyggeligt miljø med indlagte pauser og kaffe på kanden.

  Varighed: 2 timer pr. uge i op til 24 mdr. 

  Holdstørrelse: Maks. 8 kursister. 

  Hvordan kommer jeg i gang: 

  Hvis ja til følgende, så kontakt os gerne:

  • Lyst til at arbejde med ovenstående målsætninger.
  • Lyst til at deltage i undervisning med ligestillede og bidrage til fællesskabet.
  • Syn og hørelse fungerer ift. at indgå i gruppeundervisning

  Ved ønske om opstart inviteres til en opstartssamtale med deltagelse af en pårørende.

  Der er 3 prøvegange, og herefter besluttes i fællesskab, om det er det rette tilbud.

  Ved forløbsopstart bliver din demenskoordinator orienteret. 

  Kontakt:

  Demensenheden i Vejle henviser til tilbuddet.
  Hvis du gerne vil høre mere om undervisningen, så kan du henvende dig på CSV.

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: Se holdoversigt - Hjernegymnastik (Demens)

 • KORsisterne Parkinson

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til borgere, der oplever forandringer af stemme og udtale pga. Parkinsons sygdom, og som ønsker at arbejde med stemmen via sang, bevægelse og stemme-/kommunikationsøvelser på hold. Inden holddeltagelse vil der være en stemmeudredning ved en talepædagog.

  Formål:

  Kursets formål er at opnå viden om stemmefunktionen og om træning af stemmestyrke og taletydelighed sammen med andre i samme livssituation.

  Mål:

  • Viden: Viden om hvordan stemmen fungerer.
  • Øvelser: Træning af stemmefunktionen gennem sang og kommunikationsøvelser.
  • Artikulation: Træning af mimik og artikulation.
  • Strategier: Viden om kompenserende strategier der kan støtte kommunikationen i takt med at stemmen forandres.

  Indhold:

  Undervisningen indeholder sang og bevægelse for hele kroppen, og der synges kendte som mindre kendte sange tilpasset årets gang og festligheder. Fokus er at styrke stemmen, så den bevares så længe som muligt, og at indlære kompenserende tale- og kommunikationsstrategier, som kan benyttes i takt med at stemmen forandres. Der sættes mål for de områder, hvor der ønskes særlige kompenserende stemme- og tale strategier.

  Varighed: 2,15 timer pr. uge i op til 18 måneder.

  Holdstørrelse: Maks. 25 kursister. 

  Kontakt: 

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: HF-PK-1

  Ugedag: Onsdag

  Periode: 14/8 - 2024 til 18/12 - 2024

  Tid: 09.45 til 12.00

  Holdnummer: HF-PK-2

  Ugedag: Onsdag

  Periode: 8/1 til 25/6 - 2025

  Tid: 09.45 til 12.00

 • Har din pårørende afasi?

  Er der kludder i kommunikationen? 

  Har din kæreste/ægtefælle/nabo/ kollega/ven fået afasi, så er dette et kursus for dig.

  Mange pårørende til afasiramte oplever det som en stor udfordring at få kommunikationen med den ramte til at fungere tilfredsstillende.

  Mange pårørende er i tvivl om, hvordan de giver den afasiramte den rette hjælp.

  Kurset vil give dig redskaber til, hvordan du kan bidrage til at kommunikationen lykkes.

  Kurset vil foregå sammen med andre, som er i samme situation som dig, da de også er pårørende til en afasiramt. Der vil derfor være rig mulighed for erfaringsudveksling.

  Omfang og start:

  Oprettes efter behov.

  Varighed: 1 x 2 t.

  Holdstørrelse: Maks. 12 kursister. 

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55 

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning