Mest for unge

Under hver holdbeskrivelse vil der nederst fremgå en holdoversigt med info om tidspunkt og dag.

Mest for unge

 • Musik og sammenspil

  Målgruppe:

  Personer med psykisk sårbarhed eller sociale - personlige problematikker, som gør det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet.

  Formål:

  Få nye handlemuligheder, mod på at deltage mere aktivt i samfundslivet (uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, politiske aktiviteter, daglige gøremål mm) og spille en masse musik.

  Mål:

  • Sociale færdigheder: Der arbejdes med at være opmærksomme på hinanden, give plads til forskelligheder og være opmærksom på at kunne hjælpe til i et fællesskab.
  • Indsigt i egne styrker: Gennem succesoplevelser i musikken fokuseres der på det som lykkedes og hvordan musik giver livsglæde.
  • Øvelse gør mester: Med mødestabilitet som en forudsætning, opøves erkendelsen af at blive bedre og bedre for hver gang der øves på et instrument og bidrages til sammenspil.
  • Planlægge en minikoncert: Der arbejdes henimod mindre optrædener foran et publikum, hvor der spredes livsglæde og musik.

  Indhold:

  Holdet har et repertoire, der langsomt men løbende udskiftes, derfor må man forvente, at der vedholdende arbejdes med nyt materiale.
  Kursisterne er med til at udvælge nye sange, så repertoiret er vedkommende.
  Der spilles typisk engelsksproget pop og rock.
  Første del af en lektion er øremærket til at arbejde med nyt, mens anden del typisk består af repertoirevedligeholdelse.

  Varighed: 1,5 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Hvordan kommer jeg i gang:

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 71 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdnummer: MU-MUS 1

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 13/8-23 til 26/6-24

  Tid: 12.30 til 14.00

   

 • TeamWork - for unge på vej

  Målgruppe:

  Unge, som oplever, at det kan være svært at få fodfæste på en ordinær uddannelse eller et job, men har et ønske om, at det bliver muligt. Kurset tilbydes i samarbejde med Jobcenter Vejle. 

  Formål:

  Kurset er en del af deltagerens afklaringsforløb, der peger frem mod job, praktik eller uddannelse og en bedre fungerende hverdag.

  Mål: 

  • Strategier og indsigt: Gennem aktiv deltagelse i Craft aktiviteter får kursisterne mulige strategier til at opleve positive effekter, som stressreduktion, øget selvværd og forbedret koncentration.
  • Fordybelse og viden: Craft aktiviteter giver en unik mulighed for fordybelse, hvor der erfares hvordan den fordybede kreative proces flytter tanker væk fra bekymringer og stress. Fordybelse kan give mulighed for at nye tanker kan opstå, som kan støtte den enkeltes ønsker, drømme og håb for fremtiden.
  • Mod og mestring: Der afprøves nyt i trygge rammer. Det kan både være i konkrete kreative opgaver, i fællesskabet og ved at udforske kunst og kultur udenfor CSV.
  • På vej: Kurset er en del af et afklaringsforløb, der peger frem mod job og uddannelse og en bedre fungerende hverdag. Et kursus der arbejder henimod at realisere kursistens drømme og håb for fremtiden.

  Indhold: 

  Craft-Psykologi: En Vej til Trivsel 

  Craft-psykologi er en gren af psykologiske teorier, der undersøger og forklarer, hvordan håndarbejde og håndværk positivt påvirker vores mentale sundhed og trivsel. Dette kursus tager disse teorier og omsætter dem til praksis ved at engagere kursisterne i forskellige craft-aktiviteter. Craft metoden benyttes i denne sammenhæng til at deltagerne opnår højere grad af mestring og mod til næste skridt i livet.

  Varighed: 3 timer x 2 gange pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 8 kursister. 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdnummer: MU-TW

  Ugedag: Mandag/Onsdag

  Periode: 14/8 - 2023 til 26/6 - 2024

  Tid: 11.00 til 14.00

   

 • På vej på arbejde (PVPA)

  Målgruppe:

  Kurset henvender sig til unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), som er tilknyttet Jobcenter Vejle.

  Formål:

  Kursets formål er at give et bedre fundament for at komme i beskæftigelse.

  Mål:

  • Viden om autisme: Generel viden om ASF samt udarbejdelse af egen autismeprofil og derigennem opnå øget selvforståelse.
  • Kompenserende strategier: Strategier der kan understøtte din vej på arbejde, gennem praktik og undervisning på CSV og i LEGO House.
  • Energiforvaltning: Indsigt i relationen mellem mentale processer, koncentration og energiniveau.
  • Aktivt fællesskab med andre unge: Udveksle erfaringer og viden om jobsøgningsprocesser, udfordringer og muligheder.

  Indhold:

  Til opstart er der først tre ugers fælles intro/teambuilding til kurset. Derefter er der sytten uger med undervisningen to dage om ugen. Den ene dag foregår undervisningen på CSV og den anden dag er holdet i praktik i LegoHouse.
  Undervisningen på CSV tilrettelægges med i udgangspunkt i materialet: Let’s Visualize.
  Der udarbejdes en individuel autismeprofil med fokus på styrker og strategier til at håndtere udfordringer. Desuden arbejdes med arbejdsmarkedskendskab, arbejdspladskultur og det gode hverdagsliv.
  Herefter etableres individuelle praktikker i samarbejde med jobcentret.

  Varighed: 5 timer pr. uge á 20 uger. 

  Holdstørrelse: Maks. 7 kursister. 

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle og LegoHouse i Billund

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Hold nummer: MU-PVPA-1 / Optaget

  Ugedag: Tirsdag/Torsdag

  Periode: 15/8 - 2023 til 18/1 - 2024

  Tid: 12.30 til 14.00

  Hold nummer: MU-PVPA-2

  Ugedag: Tirsdag/Torsdag

  Periode: 30/1 til 27/6 - 2024

  Tid: 12.30 til 14.00