Mest for unge

Mest for unge

 • Musik og samspil

  Musik - sammen med andre.

  Hvem kan få undervisning?

  Personer med psykisk sårbarhed eller sociale - personlige problematikker, som gør det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet.

  Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du får nye handlemuligheder og derigennem kan deltage mere aktivt i samfundslivet (uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, politiske aktiviteter, daglige gøremål mm).

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Omfang og start:

  Tirsdag kl. 12.30 - 14.00

  start 9. august

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

   

 • TeamWork - for unge på vej

  TeamWork - nå dine mål sammen med andre

  Hvem kan få undervisning?

  Teamwork er et undervisningstilbud til dig, der er ung, og som oplever, at det kan være svært at få fodfæste på ordinær uddannelse og job, men hvor du har et ønske om, at det bliver muligt.

  Hvad er formålet?

  TeamWork er et tilbud, hvor du får mulighed for at afprøve dig selv i trygge rammer. Et tilbud hvor du øver at møde frem til tiden to gange om ugen, hvor du udfordrer dig selv ved at indgå i nye sociale sammenhænge og har mod på at afprøve nye fag.

  Hvad er indholdet: 

  I TeamWork tager vi sammen udgangspunkt i dine ressourcer og egne mål, ønsker, håb og drømme for dit liv - sammen som et hold.

  Valgfag vælges for 5-6 uger af gangen, og hvor valgfagene skifter over året. Der forventes at man deltager i hele valgfagsperioden.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Omfang og start:

  mandag/onsdag kl. 11.15 - 14.00

  start 15. august

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

 • Billedkunst - kreative processer

  Kreativ udvikling og personlig udvikling.

  Undervisning i stort billedkunstlokale med masser af muligheder for kreativ udfoldelse.
  Mød andre og bliv inspireret og få mod og lyst til mere.

  Målgruppen er personer med psykiske eller sociale vanskeligheder.

  Hvem kan få undervisning?

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du får udviklet din kreative og personlige udvikling.

  Hvad er indholdet:

  Kreativ udvikling og personlig udvikling. Undervisning i stort billedekunstlokale med masser af muligheder for kreativ udfoldelse.

  Mød andre og bliv inspireret og få mod og lyst til mere.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Omfang og start:

  Torsdag kl. 10.00 - 12.00

  start 11. august

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

 • På vej på arbejde (PVPA)

  På vej på arbejde - Autismespektrumforstyrrelse

  Målgruppe:
  Undervisningen er tilrettelagt for unge med autismespektrumforstyrrelse, som er tilknyttet Jobcenterets afsnit Aktivitetsparate og Ressourceforløb under 30 år.

  Indhold:

  Du lærer om arbejdsmarked, økonomi, sundhed, egen bolig, netværk, fritidsliv og trivsel. Den ene af undervisningsdagene er man sammen i praktikforløb på LEGO.

  På holdet er der op til 6 deltagere og 2 undervisere.

  Omfang og start:

  4 – 6 t pr. uge
  Undervisningen er på Solsikkevej 6 og på LEGO

  Tirsdag kl. 12.30 - 16.00

  Torsdag kl. 12.30 - 14.30

  start 8. august

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning