Mest for unge

 • På vej på arbejde

  Vil du gerne videre i praktik og uddannelse? - så er "På vej på arbejde" måske noget for dig.

  Du lærer om arbejdsmarkedet, økonomi, sundhed, egen bolig, netværk, fritidsliv og trivsel.
  Der er undervisning mand, tirsdag og onsdag formiddag.
  Fælles træning i Loop er obligatorisk indhold i tilbuddet.
   
  Når du deltager på "På vej på arbejde", vil du i løbet af forløbet komme i praktik. 

  Hvem kan få undervisning?

  Undervisningen er tilrettelagt for unge, som er tilknyttet Jobcentrets afsnit Aktivitetsparate og ressourceforløb under 30 år. 
  Det kan være unge, som har afsluttet en STU, som er uafklaret, som skal videre på en STU, som har sociale eller personlige problematikker eller andet. 
  Jobcentret henviser ud fra fælles opstillede kriterier og CSV Vejle visiterer til tilbuddet.

  Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du får et arbejde, hvor du kan bruge dine kompetencer.
  Efter endt forløb er du i en praktik med henblik på, at du får et arbejde og kommer
  til at tjene dine egne penge

  Hvordan foregår det?

  Der er undervisning tre gange om ugen i 4 lektioner.
  Holdet kører i 20 uger.

  Der er undervisning mandag, tirsdag og onsdag kl. 8.30-12 på CSV Vejle.

  På holdet er der 12 deltagere og der er to undervisere.

  To gange om ugen i undervisningen tager holdet i Loop og laver cirkeltræning.

  I undervisningen vil du få mange forskellige oplevelser, hvor du bruger kroppen.

  Du vil blive forberedt på at komme i praktik, sådan du kommer godt i gang på
  arbejdsmarkedet. Du vil møde andre unge og få nye venner, som du kan lave noget
  sammen med i din fritid.

  Du vil komme på besøg hos virksomheder og komme i gang med samarbejdet med din virksomhedskonsulent.

  Holdet tager af og til ud på ekskursion, virksomhedsbesøg eller andet.

  Vi finder sammen ud af, hvor dine styrker og interesser ligger i forhold til arbejde.
  Indenfor de første 12 uger starter du i en praktik torsdag og fredag.
  Den første uge i praktik er du afsted alle 5 dage.

  Undervisningen forgår på Solsikkevej 6. 

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du skal gå til din sagsbehandler, som kan fortælle dig mere om forløbet.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle og få mere at vide.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Forventninger:
  For at få et godt kursusforløb er det vigtigt, at du har lyst til at komme i praktik og lyst til at deltage i undervisningen.


  Kontakt:

  CSV Vejle
  Pedersholms Allé 50   7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 50 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

   

   

 • På vej på arbejde - Autismespektrumforstyrrelse

  På vej på arbejde, er for dig med autimespektrumforstyrrelse.

  Undervisningen er særlig rettet mod unge med autimespektrumforstyrrelse.

  Du lærer om arbejdsmarkedet, økonomi, sundhed, egen bolig, netværk, fritidsliv og trivsel.
  Der er undervisning tirsdag og torsdag eftermiddag. 

  l forløbet indgår fællespraktik og individuel praktik.

  Hvem kan få undervisning?

  Undervisningen er tilrettelagt for unge med autimespektrumforstyrrelse, som er tilknyttet Jobcentrets afsnit Aktivitetsparate og ressourceforløb under 30 år. 
  Det kan være unge, som har afsluttet en STU, som er uafklaret, som skal videre på en STU, som har sociale eller personlige problematikker eller andet. 
  Jobcentret henviser ud fra fælles opstillede kriterier og CSV Vejle visiterer til tilbuddet.

  Hvad er formålet?

  At du lærer at blive mere selvstændig i dit voksenliv og at din arbejdsidentitet og forståelse for arbejdsmarkedet udvikles.

  At du i løbet af forløbet starter i en virksomhedspraktik.

  Hvordan foregår det?

  Der er undervisning to gange om ugen i alt 4 timer.
  Holdet kører i 20 uger.
  På holdet er der 6 deltagere og der er to undervisere.

  Undervisningen forgår på Solsikkevej 6. 
  Holdet er i fællespraktik i første del af forløbet. 
  Sidste periode er deltagere i individuel praktik.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du skal gå til din sagsbehandler, som kan fortælle dig mere om forløbet.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle og få mere at vide.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Pedersholms Allé 50   7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 50 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

 • Klar, Parat, Start

  Er du  klar til at sætte nye mål? 
  Er du  parat til at møde andre unge i et fællesskab og udvikle og styrke din selvtillid og dit selvværd?
  Så er du klar til  at starte sammen med 8 - 10 andre unge, som gerne vil skabe forandring i deres liv og komme videre i uddannelse eller job.

   

  Hvem kan få undervisning?

  Unge med psykisk sårbarhed eller sociale - personlige problematikker, som gør det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet.

  Tilbuddet er tilknyttet Jobcenter Vejles afdeling Aktivitetsparate under 30 år.

  Hvad er formålet?

  Formålet er at du får større indsigt i din egen livssituation Indsigten skal give dig nye handlemuligheder, så du kan deltage mere aktivt i samfundslivet (uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, politiske aktiviteter, daglige gøremål mm). 

  Hvordan foregår det?

  Kursusforløbet er for dig, der er aktivitetsparat.
  Forløbet koordineres med sagsbehandler i jobcentret.

  Kurset er et halvårligt forløb (januar -juni og august - december) med 2 ugentlige undervisningsgange på 2 timer.

   

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Pedersholms Allé 50   7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 50 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

   

 • Livsmestring og kreative processer

  Hvem kan deltage?

  Personer med psykisk sårbarhed eller sociale / personlige problematikker, som gør det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet.

  Hvad er formålet?

  • At kursisterne tilegner sig praktiske håndværksmæssige færdigheder
  • At kursisterne tilegner sig viden fra den danske kulturarv.
  • At kursisterne bliver nysgerrig på egen formåen og livsduelighed.
  • At få redskaber til at håndtering af egen livsmestring

  Hvad er indholdet?

  Vi arbejder med temaer á 3 ugers varighed, hvor der veksles imellem udeundervisning og undervisning i billedkunst lokalet.

  • Den narrative fortælling om sig selv og andre.
  • Billedkunstbaserede teknikker
  • Naturbaseret læring til større opmærksomhed og kropsbevidsthedstræning med fokus på psykologisk processor.
  • Recycling og bæredygtig er indtænkt i forløbet.
  • Museumsbesøg, virksomhedsbesøg og brug af naturen.
  • Der arbejdes med refleksionsteknikker i ord, skitser og billeder.

   

  Hvornår starter holdet?

  august 2021 - til gange om ugen.

  Deltagerantal er op til 10 kursister.

  Undervisningen er på Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Pedersholms Allé 50   7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 50 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

   

   

   

   

 • Fitness for din hjerne

  Fitness for hjernen er undervisning som:
  - gør din opmærksomhed mere fokuseret
  - skærper hukommelsen
  - træner evnen til at strukturere og organisere hverdagen.

  Alt hvad vi ser, hører, mærker, lugter og smager skal placeres rigtigt i hjernen, for at vi nemt kan finde det igen.
  Denne proces er typisk trættende, fordi vi skal koncentrere os meget.
  Når så "tingene" er placeret i hjernen, skal vi have trænet og øvet dem, så de ligger på lageret - paratviden.

  CSV har til at holde Fitness for din hjerne:

  Hvem kan få undervisning?

  Personer med psykisk sårbarhed eller sociale - personlige problematikker, som gør det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet.

  Hvem underviser?

  Lærer med specialviden inden for området, typisk Diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende

  Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du får nye handlemuligheder og derigennem kan deltage mere aktivt i samfundslivet (uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, politiske aktiviteter, daglige gøremål mm).

  Hvordan foregår det?

  Undervisningen er i 10 uger - 2 lektioner.
  På holdet er der 6-7 kursister.
  Undervisningen er på Jobcentret, Boulevarden 19. 

  Undervisningen er bygget op omkring et hjernetræningsprogram, som er computerbaseret.
  Programmet arbejder med forskellige hukommelsesstrategier. 
  Der veksles mellem at træne ved computeren og manuel træning og undervisning.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Pedersholms Allé 50   7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 50 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning.

   

   

 • Musik og samspil

  Musik - sammen med andre.

  Hvem kan få undervisning?

  Personer med psykisk sårbarhed eller sociale - personlige problematikker, som gør det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet.

  Hvem underviser?

  Lærer med specialviden inden for området, typisk Diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende

  Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du får nye handlemuligheder og derigennem kan deltage mere aktivt i samfundslivet (uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, politiske aktiviteter, daglige gøremål mm).

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Pedersholms Allé 50   7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 50 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

   

 • TeamWork

  TeamWork - nå dine mål sammen med andre

  Hvem kan få undervisning?

  Personer med psykisk sårbarhed eller sociale - personlige problematikker, som gør det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet.

  Unge sårbare der har svært ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

  Unge der har brug for at udvikle en sundere livsstil for at kunne deltage i og fastholde fx praktikker etableret via jobcentret.

  Hvem underviser?

  Lærer med specialviden inden for området, typisk diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende

  Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du får nye handlemuligheder og derigennem kan deltage mere aktivt i samfundslivet (uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, politiske aktiviteter, daglige gøremål mm).

  Hvad er indholdet: 

  Tilbuddet består af tre dele

  1.Undervisning på CSV med fokus på livsmestring og livsstil.

  2.Ugentlige gåture her med deltagelse i ”Fut i fødderne”.

  3.Vandring på Gendarmstien med overnatning

  Omfang: 4 t. pr. uge + overnatning på Gendarmstien.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Pedersholms Allé 50    7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 50 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning