Mest for unge

Under hver holdbeskrivelse vil der nederst fremgå en holdoversigt med info om tidspunkt og dag.

Mest for unge

 • Musik og samspil

  Målgruppe:

  Personer med psykisk sårbarhed eller sociale - personlige problematikker, som gør det vanskeligt at deltage aktivt i samfundslivet.

  Hvad er formålet:

  Formålet med undervisningen er, at du får nye handlemuligheder og derigennem kan deltage mere aktivt i samfundslivet (uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, politiske aktiviteter, daglige gøremål mm).

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Varighed: 1.5 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister. 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 71 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt: 

  Holdnummer: MU-MUS 1

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 13/8-23 til 26/6-24

  Tid: 12.30 til 14.00

   

 • TeamWork - for unge på vej

  Målgruppe:

  TeamWork er et undervisningstilbud til dig, der er ung, og som oplever, at det kan være svært at få fodfæste på ordinær uddannelse og job, men har et ønske om, at det bliver muligt.

  Indhold: 

  • Udgangspunkt i dine ressourcer og egne mål, ønsker, håb og drømme for dit liv - sammen som et hold
  • Viden om dig selv, job og uddannelse
  • Afprøve og udforske nye interesser

  TeamWork er et tilbud, hvor du får mulighed for at afprøve dig selv i trygge rammer. Et tilbud hvor du øver at møde frem til tiden to gange om ugen, hvor du udfordrer dig selv ved at indgå i nye sociale sammenhænge og har mod på at afprøve dig selv og få mere viden.

  Vi tror på, at den bedste måde at lære at kende sine egne potentialer er ved at:

  • gøre noget aktivt
  • gøre noget sammen
  • gøre noget der føles meningsfuldt

  Varighed: 3 timer x 2 gange pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 20 kursister. 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: MU-TW

  Ugedag: Mandag/Onsdag

  Periode: 14/8 - 2023 til 26/6 - 2024

  Tid: 11.00 til 14.00

   

 • På vej på arbejde (PVPA)

  Målgruppe:
  Undervisningen er tilrettelagt for unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF), som er tilknyttet Jobcenter Vejle.

  Indhold:

  Undervisningen vil have fokus på arbejdsmarkedskendskab, arbejdspladskultur, det gode hverdagsliv med fokus på strategier, autisme og job samt din egen autisme profil. Undervisningen tager udgangspunkt i materialet: Let’s Visualize

  Den en ene af undervisningsdagene er man sammen i praktikforløb på LEGO House i Billund.

  Varighed: 5 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 7 kursister. 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Hold nummer: MU-PVPA-1 / Optaget

  Ugedag: Tirsdag/Torsdag

  Periode: 15/8 - 2023 til 18/1 - 2024

  Tid: 12.30 til 14.00

  Hold nummer: MU-PVPA-2

  Ugedag: Tirsdag/Torsdag

  Periode: 30/1 til 27/6 - 2024

  Tid: 12.30 til 14.00

   

 • Gaming Gruppen

  Målgruppe:
  Et undervisningstilbud til unge som gamer meget og som oplever det uoverskueligt at deltage i andre aktiviteter, job eller uddannelse.

  Videoer til den unge:

  Indhold:

  Gaming Gruppen er et undervisningstilbud, hvor gaming er omdrejningspunktet: 

  • du møder andre unge i overskuelige og trygge rammer
  • du får mulighed for at dele din interesse med andre
  • du får mulighed for at game med andre
  • du får mulighed for at tage næste skridt hen mod det du drømmer om - sammen med andre

  Vi tror på, at den bedste måde at lære sine egne potentialer at kende, er ved at:

  • gøre noget aktivt
  • gøre noget sammen
  • gøre noget, der føles meningsfuldt

  Der er to undervisere i tilbuddet og undervisningen tilrettelægges ud fra de ønsker gruppen har - og sammen med gruppen.

  Omfang:
  Gaming Gruppen er 2,5 time én dag om ugen.

  Hvor holder Gaming Gruppen til:
  Undervisningen finder sted i Farveriet, der er en omdannet nedlagt fabrik i Vejle midtby.

  Farveriet er indrettet med mere end 140 gaming computere og benyttes bl.a. af gamere fra Campus Vejle og har tidligere været træningslokale for Counter Strike GO holdet Astralis.

  Gaming gruppen har egen indgang og undervisning i eget lokale med adgang til et køkken. (Se evt. vores præsentationsvideo)

  Adresse: Spinderigade 11A, 7100 Vejle.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Varighed: 2.5 timer pr. uge.  

  Holdstørrelse: Maks. 8 kursister. 

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

  Holdoversigt:

  Holdnummer: MU-GG (Løbende optag)

  Ugedag: Tirsdag

  Periode: 22/8 - 2023 til 25/6 - 2024

  Tid: 10.00 til 12.30

   

 • Dansk

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold: 

  Faglig dansk undervisning som er individuelt tilrettelagt. 

  Der bruges kompenserende hjælpemidler i undervisningen.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge.

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister (Løbende optag).

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

   

 • Matematik

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold: 

  Faglig matematik undervisning som er individuelt tilrettelagt. 

  Der bruges kompenserende hjælpemidler i undervisningen.

  Varighed: 2.15 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister (Løbende optag).

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning Kontakt Voksenspecialundervisning.

   

 • Engelsk

  Målgruppe:

  Personer med psykiske eller sociale vanskeligheder (funktionsnedsættelse), som kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

  Indhold:

  Samtale på engelsk, viden om det engelske sprog og den engelske kultur. 

  Bruge sproget på arbejde, i fritiden eller på en uddannelse. 

  Varighed: 2.15 timer pr. uge. 

  Holdstørrelse: Maks. 6 kursister (Løbende optag).

  Kontakt:

  Telefon til CSV Vejle:          Voksenspecialundervisning 76 81 55 50 / 76 81 55 55

  Gå til Selvbetjeningsløsning for Voksenspecialundervisning

   

 • Under hver holdbeskrivelse vil der nederst fremgå en holdoversigt med info om tidspunkt og dag.