Syn for voksne

Har du svært ved at se? Påvirker det dine muligheder for at orientere og begå dig, kommunikere og deltage aktivt i din hverdag? Så er det her, du søger hjælp.

Hvis du har synsvanskeligheder, bor i Vejle Kommune og har afsluttet 9. klassetrin eller er fyldt 17 år (unge efter undervisningspligtens ophør) kan du få hjælp hos os.

Telefontid:

Tirsdag og onsdage 8:30-10:00 tlf. 76 81 55 70

Synskonsulenterne står klar til at hjælpe dig med alle former for synsvanskeligheder. 

 • Hvem møder du?

  Vores erfarne synskonsulenter har en pædagogisk grunduddannelse og har herudover pd-synsmodulerne, fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS). 

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Undervisningen foregår primært på CSV Kommunikation & Teknologi på Pederholms Allé 50, 7100 Vejle.

  Vi underviser i lyse lokaler, i vores nye bygning med nem adgang for gangbesværede. 

 • Hvad er formålet?

  Formålet med ydelsen er, at du gennem rådgivning, vejledning og undervisning forbedrer din kommunikationsevne og mulighed for aktiv deltagelse i samfundet. 

  Det kan både handle om strategier såvel som om kompenserende, tekniske hjælpemidler. 

  En anden, lige så vigtig, del af målet retter sig mod, at du får værktøjer til at mestre dit problem, og at du accepterer dine synsvanskeligheder og rummer dem til fordel for en værdifuld tilværelse.

  Vi stræber efter at give dig mulighed for at lykkes med dit liv. 

 • Hvordan foregår det?

  Konsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om der er et behov for undervisning og/ eller et hjælpemiddel. 

  Er der behov for undervisning, aftaler I, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen. Vi har både ene- og gruppeundervisning.

  Den hjælp, du får, afhænger af, hvad du har brug for, og derfor kan hjælpen også udelukkende bestå af rådgivning og vejledning.

  Ved undervisningsforløb, der strækker sig over mere end tre lektioner, opstiller du sammen med konsulenten fælles mål for undervisningen.

 • Hvordan kommer jeg i gang

  Som regel modtager vi en henvisning fra en øjenlæge eller optiker. Du eller en pårørende er også selv velkommen til at kontakte os.

  Ved første henvendelse om rådgivning, vil du blive orienteret om dine muligheder, og hvad det videre forløb vil være.

  I første omgang har vi brug for en samtykkeerklæring, som giver os lov til at indhente dine øjenoplysninger hos din øjenlæge og eventuelt din optiker.

  Inden for 1-4 uger modtager vi øjenlægejournalen, og derefter vil du typisk inden for 1-3 uger blive indkaldt til en samtale hos vores synskonsulent og om nødvendigt, vil du også få en tid til en udredning hos vores svagsynsoptiker.

 • Tekniske hjælpemidler

  Der findes mange forskellige hjælpemidler til personer med nedsat syn. For eksempel: 

  • Kompenserende IT programmer til blandt andet forstørrelse og oplæsning.
  • Lupper til læsning f.eks. person post og datomærkning.
  • CCTV forstørrelses skærm til læsning af trykt tekst.
  • Daisy afspillere til læsning af lydbøger
   Mobility stokke til sikker færden.

  Hos os kan du altid få en udredning med henblik på at afgøre, om der findes et egnet hjælpemiddel, der kan hjælpe dig.

  Har du en visus (synsstyrke) på 0.3 eller der under kan du via servicelovens §112 kan vi hjælpe dig med at søge om økonomisk støtte til hjælpemidler til foreksempel læsning, IT eller mobilitystok.

  Det er Vejle Kommunes Myndighedsafdeling, der afgør, ud fra et kriterie om "væsentlighed", om du kan få hjælpemidlet bevilliget.

  Hvis du ikke kan få hjælpemidlet bevilliget og vælger at betale hjælpemidlet af egen lomme, står vores konsulenter altid klar til at undervise i brugen af hjælpemidlet. 

  Er du i job eller under uddannelse? 

  Hvis du er i arbejde og har nedsat syn kan du ansøge om hjælpemidler. Læs mere her (link til fanen job og uddannelse). 

  Defekt hjælpemiddel? 

  Kontakt os i telefontiden tirsdag eller torsdag 8:30-10:00 tlf. 76 81 55 70. 

  Du er også altid velkommen til at aflevere dit defekte hjælpemiddel hverdage mellem 8:30 og 15:00 (fredag til 14:00) hos os på Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle. 

 • Brochure Syn

  Brochure

 • Sagsgang hjælpemidler

  Klik her