Syn for voksne

Har du en synsnedsættelse eller vanskeligheder med synet, der påvirker dine muligheder for aktivitet og deltagelse i din hverdag? Vores synskonsulent står klar med råd og vejledning tilpasset dine behov.

Hos Kommunikation & Teknologi tilbyder vi rådgivning, vejledning og undervisning i forbindelse med en, enten medfødt, eller pludselig opstået synsnedsættelse eller synsvanskeligheder. Enten som følge af en øjensygdom eller hvis du oplever vanskeligheder med dit syn som følge af en ulykke, erhvervet hjerneskade eller vanskeligheder med at bearbejde synsindtryk. Kommunikation & Teknologi tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning uanset synsgrænse.

Hvis du har en synsnedsættelse eller synsvanskeligheder, som påvirker din mulighed for aktiviteter og deltagelse i hverdagen i væsentlig grad, Så kan du henvende dig til synskonsulenten hos Kommunikation & Teknologi.

Aktiviteter og deltagelse kan fx være:

 • at kunne færdes sikkert på egen hånd
 • læse breve fra det offentlige, dine mails eller bøger
 • dagligdags gøremål som for eksempel: madlavning, personlig pleje, medicinhåndtering, indkøb, brug af computer, tablets og telefon.
 • brug af de offentlige digitale platforme – e.boks.dk – borger. Dk sundhed.dk

Synskonsulentens telefontid: 

Tlf.: 76 81 55 70

Tirsdage og onsdage kl. 8.30 - 10.00

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvem møder du?

  Vores erfarne synskonsulent har en pædagogisk grunduddannelse og har herudover pd-synsmodulerne, fra Institut for Blinde og Svagsynede (IBOS). 

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Udredningssamtaler og undervisning foregår som udgangspunkt hos Kommunikation & Teknologi. I særlige tilfælde kan det også foregå i eget hjem, for eksempel i forbindelse med belysningsforhold i hjemmet.

  Vi underviser i lyse lokaler med nem adgang for gangbesværede. 

 • Hvad er formålet?

  Formålet med en udredende samtale er at få afdækket de udfordringer, vanskeligheder og eventuelle problemer som er opstået som følge af en synsnedsættelse eller  eller andre vanskeligheder med synet.

  Efterfølgende skal der etableres en samlet indsats med kompenserende strategier og eller hjælpemidler til aktivitet og deltagelse i hverdagen. Indsatsen vil altid være med et rehabiliterende fokus.

 • Hvordan foregår det?

   

  Kommunikation & Teknologi skal have samtykke til at indhente øjenoplysninger fra øjenlæge eller sygehus. Når vi har modtaget dine øjenoplysninger, vurderes oplysningerne af en synskonsulent og optiker. Her afgøres det hvorvidt, der er behov for udredning hos enten optikeren, synskonsulenten eller begge dele.

  I en udredning hos synskonsulenten kan indgå følgende emner:

  • ADL (Almen daglig levevis)
  • O&M (Orientering og mobility)
  • Belysning og kontrastforhold
  • Læsning at trykt og digital tekst
  • IT og digital post
  • Personlig pleje
  • Socialisering og deltagelse

  På bagrund af den samlede udredning udarbejdes eventuelt ansøgning om hjælpemidler efter service lovens § 112 (med en synsrest på under 0.3 på det bedst øje).

  Kommunikation & Teknologi tilbyder også undervisning i brug af hjælpemidler og i synskompenserende strategier i hverdagen efter Lov om special undervisning for voksne.

  Der er mulighed for individuel undervisning eller hold undervisning. Forløbet kan variere fra èn samtale til længere forløb i forbindelse med undervisning i de kompenserende hjælpemidler eller strategier.

 • Hvordan kommer jeg i gang

  Du har altid mulighed for at henvende dig direkte til synskonsulenten ved Kommunikation & Teknologi.

  Du kan også blive henvist af egen læge, øjenlæge, sygehus eller andet sundhedsfagligt personale. For eksempel de forbyggende konsulenter i kommunen.

  Synskonsulenten kan træffes i telefontiden tirsdage og onsdage kl. 8.30 - 10 på tlf.: 76815570

   

  Du kan også skrive til os via vores kontaktformular - klik her.

 • Brochure Syn

 • Faglig viden om synsnedsættelse