Syn og senhjerneskade

Vi har et særligt og tværfagligt tilbud dig, som har nedsat syn som følge af en hjerneskade. Vi rådgiver og vejleder i brugen af hjælpemidler og indretning i hjemmet. Vi underviser i kompenserende teknikker, særligt mobility. Teamet der tager hånd om dig består af både en synskonsulent, en svagsynsoptiker samt en hjerneskadekonsulent. 

Kontakt os gerne for at høre om dine muligheder. 

Vi glæder os til at hjælpe dig.