Følgevirkninger af hjernerystelse

Hvert år får 25.000 personer hjernerystelse.

Selvom en hjernerystelse ofte går over af sig selv efter et par uger eller måneder, får op mod 15 procent følger, der varer ved i mere end et år. Dette kan give store udfordringer, både på jobbet og i privatlivet.

Hos CSV Kommunikation & Teknologi tilbyder vi et rehabiliteringsforløb til borgere, der har afsluttet 9.kl og er fyldt 17 år.

Du kan læse mere om vores tilbud herunder.​

 • Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du kan få nye strategier og handlemuligheder på trods af følgevirkningerne efter hjernerystelse. At du herved kan udnytte dine ressourcer bedre og dermed også komme videre i forhold til dine muligheder på arbejdsmarkedet.

 • Hvordan foregår det?

  Den teoretiske forståelsesramme er den bio-psyko-sociale model og hvor ”Compassion Focused Therapi” (CFT). Dette er en fælles faglig tilgang, der tager afsæt i viden om hjernens tre affektsystemer: drive-, beroligelses- og trusselssystemet.

  Forløbet er både gruppebaseret og individuelt tilrettelagt.

  Undervisningsforløbet består af 12 undervisningsgange á tre timer pr. gang, hvor den ene time er yoga. Undervisningen har til formål at give indsigt, forståelse og forandring ved hjælp af mindfulness, kognitiv tilgang, energiforvaltning, gradueret fysisk træning samt fokus på tilbagevendende til job.

  Holdstørrelse er 8 - 10 personer.

  For at kunne deltage i undervisningsforløbet, skal der foreligge en lægefaglig vurdering på, at de symptomer der opleves er grundet følgevirkninger efter en hjernerystelse.

  Når vi har modtaget en lægefaglig vurdering, vil der blive indkaldt til en telefonisk visitation á ca. 30 min. varighed. Forude for visitationen vil du modtage information om tilbuddet i e-boks, som du bedes have læst til samtalen.

  Udover forløbet på 12 undervisnignsgange omfatter vores tilbud også både udredning og vejledning/rådgivning i forbindelse med vanskeligheder med syn og hørelse. Dette kan fx være lys- og eller lydfølsomhed, tinnitus, eller andre vanskeligheder i forbindelse med syn og hørelse. Dette tilbud kan du benytte ved at kontakte høre, og synskonsulenterne deres i telefontider.

  Læs mere om lydfølsomhed ved at klikke her

 • Hvordan kommer jeg i gang?

   For at kunne deltage i undervisningsforløbet skal der foreligge en lægefaglig vurdering på, at de symptomer der opleves er grundet følgevirkninger efter en hjernerystelse.

  Du kan altid henvende dig direkte til Kommunikation & Teknolog, hvis du ønsker forløb. Er du tilknyttet jobcenter, skal deltagelse i forløbet ske i samarbejde med jobcenter.

  Hvis du er borger fra anden kommune end Vejle, er du velkommen til at kontakte, men egen kommune skal sende en officiel henvisning til tilbuddet.

   

  CSV Kommunikation & Teknologi kan kontaktes mandag – torsdag kl 8.30 – 15.00 og fredag kl. 8.30 – 14.00

  Tlf.: 76815550

  Du kan også skrive sikkert til os - se mere via dette link.

   

  Du kan også frit henvende dig til høre- og synskonsulenterne:

  Hørekonsulenterne har telefontid mandag – torsdag kl. 8.30 – 9.30 på tlf.: 76 81 55 60

  Synskonsulenten har telefontid tirsdage og onsdage kl. 8.30 – 10.00 på tlf.: 76 81 55 70

 • Brochure

  Klik her for brochure om "Fra rystet til rustet"