Følgevirkninger af hjernerystelse

Kurset henvender sig til borgere fyldt 17 år der har fået følgevirkninger efter en hjernerystelse.                          

Tilgang er ud fra en bio-psyko-sociale forståelse.

Visitation, udredning, mindfulness og undervisning er tilrettelagt som et sammenhængende forløb.

Borgere der ønsker et forløb, skal ske i samarbejde med jobcenter. 

Tid: 1 x 3 t. pr. uge

Varighed:  12 undervisningsgange

Holdstørrelse: 8 - 10 personer

 Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.

Brochure "Fra rystet til rustet"