Personoplysninger om dig

Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig.
Nedenfor finder du en orientering og uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle
Telefon: 76 81 00 00
Mail: post@vejle.dk
CVR-nr.: 29 18 99 00

Venlig hilsen

Vejle Kommune

 • Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os

  Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet eller modtaget om dig.

  Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


  Vejle Kommune
  Skolegade 1
  7100 Vejle
  Telefon: 76 81 00 00
  Mail: post@vejle.dk
  CVR-nr.: 29 18 99 00

 • Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

  Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

  På mail: dpo.vejle@bechbruun.com
  På telefon: 72 27 30 02

  Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle

  Pr. brev:
  DPO Vejle Kommune
  Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

  CVR nr.: 3853 8071

 • Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

  Formålet med at indsamle og behandle dine personoplysninger er at tilrettelægge det bedst mulige undervisningsforløb for dig og opfylde de krav, som lovgivningen stiller til os.

  Afhængig af det konkrete tilbud behandler vi personoplysningerne med følgende formål:

  • Tilrettelæggelse af undervisning
  • Opfølgning på progression (anvendelse af elektronisk spørgeskema)
  • Aftalt tilbagemelding til et eventuelt henvisende Jobcenter
  • Eventuel lovpligtig indberetning til Undervisningsministeriet
  • Opfølgning på fravær, evt. fraværssamtaler

   

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af:

  • Lov om specialundervisning for voksne
  • Lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

 • Kategorier af personoplysninger

  Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger
  • CPR-nummer

  Afhængig af de konkrete forhold kan vi behandle følgende personoplysninger:

  • Følsomme personoplysninger
  • Helbreds oplysninger
 • Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Andre offentlige myndigheder
  • Databehandlere
 • Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

  Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

   

 • Hvor stammer dine personoplysninger fra

  Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv.
  Dine personoplysninger stammer fra dig selv, din henvisende myndighed og andre offentlige myndigheder.

 • Opbevaring af dine personoplysninger

  Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkivloven.

 • Automatiske afgørelser, herunder profilering

  Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine personoplysninger.

 • Dine rettigheder

  Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger:

   

  • Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig
  • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige behandling

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se afsnit:  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 

   

 • Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke.

 • Klagevejledning

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgiver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet