Undervisning i enkelte fag

 • Klik på det fag du vil læse om

 • Musik / Band

  Musik

  Indhold:
  Vi bruger musikken som redskab og omdrejningspunkt til at mødes og være sammen i en beskyttet og anerkendende sammenhæng. Musikken og det at spille i et band er en fremragende træning i at være en vigtig del af noget.

  Sammenspil i musik kræver både opmærksomhed indad og udad. En fornemmelse af egen rytme og den fælles puls.

  Vi spiller pop og rock efter kursisternes ønsker og undervisningen tilpasses så vidt muligt efter de enkelte kursisternes niveau og behov.
  På holdet er der også tid til hygge og humor.

  Musik – Sound Cocktail

  Målgruppe:
  Voksne psykisk sårbare, der kan spille musik på niveau ”let øvet” eller bedre.

  Holdstørrelse:
  Max 6 kursister

  Omfang:
  Tirsdage fra kl. 14.00 –16.30.  Løbende optag men med forbehold for instrumentfordeling.


  Musik – Anders And & Co

  Målgruppe:
  Voksne med psykisk udviklingshæmning, som kan synge eller spille et instrument på niveau ”let øvet” eller bedre.

  Holdstørrelse:
  Max 6 kursister

  Omfang:
  Tirsdage fra kl. 8.30 –10.00. Løbende optag men med forbehold for instrumentfordeling.


  Musik – Unge under 30 år

  Målgruppe:
  Unge psykisk sårbare, der kan synge eller spille musik på niveau ”let øvet” eller bedre.

  Holdstørrelse:
  Max 6 kursister

  Omfang:
  Tirsdage fra kl. 12.30 –14.00.  Løbende optag men med forbehold for instrumentfordeling.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Dansk

  I danskundervisningen får du nye måder og metoder til læsning og skrivning.

  Du kan bruge det du lærer på dit arbejde, i fritiden eller til at starte på en uddannelse.

  Du kan bruge it hjælpemidler til at støtte med læsning og skrivning, og vi underviser dig i hvordan.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Matematik

  Matematikundervisning er talforståelse, regnemåder, praktisk regning, budget og meget mere.

  Du kan bruge det du lærer på dit arbejde, i fritiden eller til at starte på en uddannelse.

  Du kan bruge it hjælpemidler til at støtte med udregninger, og vi underviser dig i hvordan.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Engelsk

  I engelskundervisning kan du lære at tale engelsk, få viden om det engelske sprog og den engelske kultur.

  Du kan bruge det du lærer på dit arbejde, i fritiden eller til at starte på en uddannelse.

  It er en naturlig del af undervisningen.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Læsekreds

  Læsekredsen udvælger en forfatter og læser et eller flere værker af denne. Der bruges ca. 1/2 år pr. forfatter. 

  Læsekredsen er for personer med erhvervet hjerneskade eller sindslidelse.

  Dette er et aktivitetstilbud, som Vejle Bibliotek står for. CSV Vejle sørger for de fysiske rammer. 

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Billedkunst

  Kreativ udvikling og personlig udvikling.

  Undervisning i stort billedkunstlokale med masser af muligheder for kreativ udfoldelse.
  Mød andre og bliv inspireret og få mod og lyst til mere.

  Målgruppen er personer med psykiske eller sociale vanskeligheder.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Dansk 2-sprogede

  Målgruppe:

  2-sprogede borgere med funktionsnedsættelse – f.eks. psykiske problematikker eller sociale, personlige barrierer i forhold til aktiv deltagelse i samfudslivet.

  Mål:

  • At den unge/voksne bliver bedre til at tale og forstå alment dansk for at kunne følge undervisningen på FVU læsning og FVU matematik.
  • At forbedre mundtlig kommunikativ dansk
  • At udbygge ordforråd og ordkendskab
  • At forbedre skriftsproglige kompetence mht. bl.a. sprogforståelse, afkodning, tekstforståelse og læsehastighed.

  Indhold:

  • Undervisningen har fokus på den unges/voksnes talesprog og ordforråd

  Der er fokus på:

  • At stave
  • At skrive
  • At læse og forstå en tekst
  • At bruge tekster.

   

  Tidpunkt og omfang:

  Tirsdag kl. 8.30 – 10.00

   

  Henvendelse til:
  Afdelingsleder Jesper Bøgild
  21 14 02 59

  JEGPE@vejle.dk