Springbrættet

For unge mellem 16 og 25 år som har brug for trygge rammer, tæt opfølgning og et lille hold for bedst at kunne udvikle sig.

Der er tale om unge med særlige udfordringer og behov, hvor virkningen kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

Det kan f.eks. være:
- unge med psykisk sårbarhed, angst eller lignende.
- unge med sociale / emotionelle vanskeligheder
- unge med lavt selvværd, manglende tro på fremtiden eller dårlige erfaringer med skole
- unge med faglige udfordringer i f.eks. dansk og matematik

Undervisningen er tre formiddage om ugen.
En formiddag om ugen er undervisningen ude i naturen. 
De to sidste formiddag foregår i lokale på CSV Vejle.

 • Læs mere om Springbrættet

 • Hvem kan få undervisning?

  Dig, som har afsluttet grundskolen, da tilbuddet er kompenserende undervisning for voksne.

  Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år,
  som skal opnå forudsætning for målgruppevurdering til FGU,
  som er uafklarede i forhold til videre uddannelse eller,
  som pga. af personlige / sociale problematikker har været fraværende i længere perioder i grundskolen.

 • Hvem underviser?

  Lærer med specialviden inden for området, typisk Diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende.

 • Hvad er formålet?

  at du opnår kompetencer og forudsætninger til videre uddannelse på FGU (Den Forberedende Grunduddannelse) eller STU (Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse) eller andet.

 • Hvordan foregår det?

  To dage om ugen forgår undervisningen i lokaler på CSV Vejle.
  En gang om ugen foregår undervisningen ude i naturen.

  Tidspunkter (er som udgangspunkt):
  Mandag fra 8.30 – 12.00.
  Tirsdag kl. 8.30 – 12.00.
  Fredag kl. 8.30 – 12.00.

  Undervisningen i faglige færdigheder (f.eks. dansk, matematik, samfundsfag) og
  personlige / sociale kompetencer.

  Individuelle målsætningerne i forløbet koordineres og fastlægges i samarbejde
  med den unge og dennes vejleder/ kontaktperson.

  Mødestabilitet og forståelse for andre mennesker gives særlig opmærksomhed i
  forløbet.

  Temaer i forløbet:
  A) Lyst og mod til læring - motivation for uddannelse og fælleskab med andre
  B) Viden om at være studerende på en uddannelse – og hvad der skal til for at
  gennemføre
  C) Styr på mit eget liv - tage ansvar og vise initiativ, arbejde selvstændighed, løse
  udfordringerne
  D) Lær om samarbejde – få indsigt i potentiale og udfordringer ved samarbejde
  omkring opgaver

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Snak med din UU vejleder, sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV Vejle.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Brochure

  Springbrættet - brochure, som samler oplysningerne fra denne webside.