Ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning for voksne er til dig med grundlæggende vanskeligheder med at læse og skrive.
Undervisningen er særligt tilrettelagt og skal afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre dine muligheder for at klare dig i uddannelse, i arbejde eller i dagligdagen.

Du skal i undervisningen skrive, læse og forstå indhold i tekster. Du vil lære måder og metoder, som støtter dig, og gør det lettere at læse og skrive.
Læse- og skriveteknologiske hjælpemidler bruges i undervisningen.

 

 • Læs mere om ordblindeundervisning

 • Hvem kan få undervisning?

  Dig, som har vanskeligt ved, at læse og skrive (ordblindevanskeligheder)

 • Hvem underviser?

  Lærere som, ud over deres grunduddannelse er specialiserede indenfor læsning og skrivning.

 • Hvad er formålet?

  Formålet med ordblindeundervisningen er at udvikle din evne til at benytte kompenserende strategier og metoder og dermed at øge muligheder for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

  Brug af kompenserende hjælpemidler herunder it-hjælpemidler er en del af undervisningens metode.

 • Hvordan foregår det?

  Du tilbydes en indledende samtale, hvor det vurderes om ordblindeundervisning kan være det rigtige.

  Herefter afdækkes dine skriftsproglige færdigheder i en test. 
  Testmaterialet afdækker dine færdigheder i ordlæsning, stavning og ordforråd.

  Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne.

  Vejledning om ordblindeundervisning for voksne.

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Du henvender dig hos os - på mail, på telefon eller ved at møde op.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk