Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning (FVU) er for dig, som gerne vil forbedre eller supplere dine færdigheder i at læse, stave og regne.

Vi tilbyder FVU-læsning og FVU-matematik.

Undervisningens indhold er læsning, stavning, skriftlig fremstilling, talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

 • Læs mere om FVU

 • Hvem kan få undervisning?

  Dig, som gerne vil forbedre eller supplere dine grundlæggende færdigheder indenfor dansk og matematik.
  For at deltage i undervisningen skal du være fyldt 18 år.

 • Hvem underviser?

  Lærere som, ud over deres grunduddannelse er specialiserede indenfor læsning og skrivning.

 • Hvad er formålet?

  Formålet er at du efter FVU undervisning kan tage en uddannelse (hvis du ønsker det), og at du kan deltage mere aktivt i alle sider af samfundslivet

  Der er 4 trin i FVU-læsning og 2 trin i FVU-matematik

 • Hvordan foregår det?

  Du tilbydes en samtale og en screening, som skal afgøre om FVU er det rette tilbud. 

   På baggrund af testresultatet og den indledende vurdering (samtale) træffes afgørelse om optagelse til FVU-læsning og/eller FVU-matematik og trinindplacering.

  Bekendtgørelse om undervisning m.v. inden for forberedende voksenundervisning

  Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Du henvender dig hos os - på mail, på telefon eller ved at møde op.

  Kontakt CSV