Livsmestring og kreative processer

Refleksion, bevidsthed, kultur og fællesskab

 • Hvem kan deltage?

  Yngre borgere med psykiske udfordringer og mangler at blive afklaret i forhold til et videre forløb.

 • Hvad er formålet?

  -  At kursisterne tilegner sig praktiske håndværksmæssige færdigheder

  -  At kursisterne tilegner sig  viden fra  den danske kulturarv.

  -  At kursisterne bliver nysgerrig på egen formåen og livsduelighed.

  -  At få redskaber til at håndtering af egen livsmestring

 • Hvad er indholdet?

  Vi arbejder med temaer á 3 ugers varighed, hvor der veksles imellem udeundervisning og undervisning i billedkunst lokalet.

  -  Den narrative fortælling om sig selv og andre.

  -  Billedkunstbaserede teknikker

  -  Naturbaseret læring til større opmærksomhed og kropsbevidsthedstræning   med fokus på psykologiske processer.

  -  Recycling og bæredygtig er indtænkt i forløbet.

  -  Museumsbesøg, virksomhedsbesøg og brug af naturen.

  -  Der arbejdes med refleksionsteknikker i ord, skitser og billeder.

 • Hvornår starter holdet?

  Tirsdag og torsdag kl.12.30-14.30 med udgangspunkt i fremmøde begge dage.

  Forløbet løber over efteråret 2020.
  Første gang er tirsdag den 11/8 - afsluttes torsdag den 17/12.

  Deltagerantal er op til 10 kursister.

  Undervisningen er på Solsikkevej 6, 7100 Vejle

 • Hvordan kommer jeg igang

  Henvendelse til:

  Annette Prüsse, tlf. 51716834 anpro@vejle.dk

  Marianna Møller Sønderskov, tlf. 20304259 mmson@vejle.dk