Læse - og skriveteknologi

Brug din computer, tablet eller smartphone til at læse og skrive tekster.

CSV Vejle underviser, vejleder og rådgiver i brugen af læse- og skriveteknologiske hjælpemidler til borgere med skriftsproglige vanskeligheder. Det kan f.eks. være i forbindelse med ordblindeundervisning.

Vi tilbyder også it-instruktion til elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Udviklingen af oplæsnings- og skrivestøttende programmer/apps til computere, smartphones og tablets betyder, at selv svære skriftsproglige vanskeligheder kan kompenseres væsentligt i forhold til studie, job eller blot til privat brug.

Læse- og skrivestøtte med IT

IT-instruktion til ordblinde