Kompenserende undervisning almene fag

 • Billedkunst

  Kreativ udvikling og personlig udvikling.

  Undervisning i stort billedkunstlokale med masser af muligheder for kreativ udfoldelse.
  Mød andre og bliv inspireret og få mod og lyst til mere.

  Målgruppen er personer med psykiske eller sociale vanskeligheder.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Dansk

  I danskundervisningen får du nye måder og metoder til læsning og skrivning.

  Du kan bruge det du lærer på dit arbejde, i fritiden eller til at starte på en uddannelse.

  Du kan bruge it hjælpemidler til at støtte med læsning og skrivning, og vi underviser dig i hvordan.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Matematik

  Matematikundervisning er talforståelse, regnemåder, praktisk regning, budget og meget mere.

  Du kan bruge det du lærer på dit arbejde, i fritiden eller til at starte på en uddannelse.

  Du kan bruge it hjælpemidler til at støtte med udregninger, og vi underviser dig i hvordan.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Engelsk

  I engelskundervisning kan du lære at tale engelsk, få viden om det engelske sprog og den engelske kultur.

  Du kan bruge det du lærer på dit arbejde, i fritiden eller til at starte på en uddannelse.

  It er en naturlig del af undervisningen.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk

 • Dansk 2-sprogede

  Målgruppe:

  2-sprogede borgere med funktionsnedsættelse – f.eks. psykiske problematikker eller sociale, personlige barrierer i forhold til aktiv deltagelse i samfudslivet.

  Mål:

  • At den unge/voksne bliver bedre til at tale og forstå alment dansk for at kunne følge undervisningen på FVU læsning og FVU matematik.
  • At forbedre mundtlig kommunikativ dansk
  • At udbygge ordforråd og ordkendskab
  • At forbedre skriftsproglige kompetence mht. bl.a. sprogforståelse, afkodning, tekstforståelse og læsehastighed.

  Indhold:

  • Undervisningen har fokus på den unges/voksnes talesprog og ordforråd

  Der er fokus på:

  • At stave
  • At skrive
  • At læse og forstå en tekst
  • At bruge tekster.

   

  Tidpunkt og omfang:

  Tirsdag kl. 8.30 – 10.00

   

  Henvendelse til:
  Afdelingsleder Jesper Bøgild
  21 14 02 59

  JEGPE@vejle.dk

 • Ordblindeundervisning

  Ordblindeundervisning for voksne er til dig med grundlæggende vanskeligheder med at læse og skrive.
  Undervisningen er særligt tilrettelagt og skal afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre dine muligheder for at klare dig i uddannelse, i arbejde eller i dagligdagen.

  Du skal i undervisningen skrive, læse og forstå indhold i tekster. Du vil lære måder og metoder, som støtter dig, og gør det lettere at læse og skrive.
  Læse- og skriveteknologiske hjælpemidler bruges i undervisningen.

   

  Hvem kan få undervisning?

  Dig, som har vanskeligt ved, at læse og skrive (ordblindevanskeligheder)

  Hvad er formålet?

  Formålet med ordblindeundervisningen er at udvikle din evne til at benytte kompenserende strategier og metoder og dermed at øge muligheder for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

  Brug af kompenserende hjælpemidler herunder it-hjælpemidler er en del af undervisningens metode.

  Hvordan foregår det?

  Du tilbydes en indledende samtale, hvor det vurderes om ordblindeundervisning kan være det rigtige.

  Herefter afdækkes dine skriftsproglige færdigheder i en test. 
  Testmaterialet afdækker dine færdigheder i ordlæsning, stavning og ordforråd.

  Bekendtgørelse om ordblindeundervisning for voksne.

  Vejledning om ordblindeundervisning for voksne.

  Hvordan kommer jeg i gang?

  Du henvender dig hos os - på mail, på telefon eller ved at møde op.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk