Kognitiv stimulation - CST

Kompenserende undervisning for borgere med demens i et tidligt eller moderat stadie.

Kognitiv stimulation kan være med til at forebygge og udsætte funktionsnedsættelse hos demente borgere og kan desuden være med til at opretholde en god livskvalitet i længere tid hos borgere med demens.

For at sikre høj sammenhængskraft på demensområdet har CSV Vejle og Demensenheden i Vejle et tæt samarbejde, så opgaven bliver løst til borgernes bedste.

Holdundervisning tilrettelægges ud fra metoder i Cognitiv Stimulations Terapi - omsat til undervisning.

 • Læs mere om Demensundervisning - kognitiv stimulation

 • Hvem kan få undervisning?

  Dig. som har demens i et tidligt eller moderat stadie.

 • Hvem underviser?

  Konsulenter (uddannet logopæd) og speciallærere med specialviden om demens

 • Hvad er formålet?

  Kognitiv stimulation er undervisning, der blandt andet har til formål at styrke de generelle dagligdags funktioner.

  Målet med undervisningen er
  - at finde strategier og hjælpemidler til styrkelse af kursistens hukommelsesfunktion
  - at forebygge eller udsætte funktionsnedsættelse hos kursisten og dermed bidrage til en bedre livskvalitet
  - at skabe rum for at der kan opstå fællesskaber med andre
  -at give kursisten et forum, hvor der kan udveksles erfaringer, erhverves viden, kunnen og indsigt.

 • Hvordan forgår det?

  Du tilbydes en indledende samtale, hvorefter du sættes på det hold, som passer bedst.

  Der er undervisningshold 5 dage om ugen.

  I undervisningen kan der eksempelvis indgå:
  - sang
  - dagens nyheder / aktuelt
  - hjernegymnastikopgaver
  - iPad / Smartphone
  - fællesskab med andre

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Demensenheden i Vejle henviser til tilbuddet.
  Hvis du gerne vil høre mere om undervisningen så kan du henvende dig på CSV 

  Undervisningen foregår på CSV Vejle,
  Solsikkevej 6 i Vejle.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk