Fitness for din hjerne

Fitness for hjernen er undervisning som:
- gør din opmærksomhed mere fokuseret
- skærper hukommelsen
- træner evnen til at strukturere og organisere hverdagen.

Alt hvad vi ser, hører, mærker, lugter og smager skal placeres rigtigt i hjernen, for at vi nemt kan finde det igen.
Denne proces er typisk trættende, fordi vi skal koncentrere os meget.
Når så "tingene" er placeret i hjernen, skal vi have trænet og øvet dem, så de ligger på lageret - paratviden.

CSV har to hold Fitness for din hjerne:

1. For unge tilknyttet Jobcenter afsnit Aktivitetsparate og ressourceforløb under 30 år. Undervisning på Jobcentret Boulevarden.
2. For personer med hukommelses- og koncentrationsbesvær, typisk skabt af en stresstilstand eller lignende. Undervisning på CSV Vejle.

 • Læs mere...

 • Hvem kan få undervisning?

  Dig, som har afsluttet grundskolen, da tilbuddet er kompenserende undervisning for voksne og som har andre problematikker ud over ledighed.

 • Hvem underviser?

  Lærer med specialviden inden for området, typisk Diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende

 • Hvad er formålet?

  Formålet med undervisningen er, at du får nye handlemuligheder og derigennem kan deltage mere aktivt i samfundslivet (uddannelse, beskæftigelse, fritidsaktiviteter, politiske aktiviteter, dagligdags gøremål m.m.).

 • Hvordan foregår det?

  Undervisningen er i 10 uger -  2 lektioner.
  På holdet er der 6-7 kursister.

  Undervisningen er bygget op omkring et hjernetræningsprogram, som er computerbaseret.
  Programmet arbejder med forskellige hukommelsesstrategier. 
  Der veksles mellem at træne ved computeren og manuel træning og undervisning.

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Snak med din sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt:

  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk