Erhvervet hjerneskade

Tilbud til voksne med en erhvervet hjerneskade

En hjerneskade kan opstå i forbindelse med en blodprop, hjerneblødning, iltmangel efter hjertestop, infektioner i hjernen, en ulykke eller en tumor. Følgevirkninger efter en hjerneskade kan forårsage mange forskellige former for kognitive vanskeligheder. Ofte vil det give sproglige vanskeligheder, hukommelse/ koncentrations vanskeligheder og sværere ved at lave struktur og overblik i hverdagen. Rigtig mange oplever også at blive ramt af udtrætning. 

Hvis du er afklaret i forhold til din nye situation, men gerne vil fortsætte med at udvikle dig som menneske og holde hjernen i gang, så har vi mange gode undervisningstilbud.

Herunder kan du se, hvilke hold vi udbyder med det formål at give dig mulighed for at lykkes med dit liv. 

 • Brochure holdtilbud

  Holdtilbud - brochure med oplysninger om de forskellige holdtilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade.

 • Kultur og samfund

  Indholdet i undervisningen cirkler om, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.
  Vi ser på hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

  Forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne; opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
  Udveksle holdninger og meninger

  Formålet er at:
  - indgå i gruppe, 
  - lydhørhed,
  - dialog,
  - nuancer på kommunikation
  - sociale spilleregler

 • Billedkunst / kreativt

  Indhold i undervisningen er arbejdet med kreative produkter - billeder, figurer, skulpturer, tegninger, håndarbejde m.m.

  Formålet er at:
  - indgå i gruppe, 
  - lydhørhed,
  - dialog,
  - nuancer på kommunikation
  - sociale spilleregler

   

 • Træn hjernen - brug kroppen

  Indhold i undervisning er bevægelse i vores hal.
  Bevægelse og brug af kroppen ud fra nogle bestemte regler eller i fællesskab, som udfordrer og stimulerer kognition.

  Formålet er at:
  - indgå i gruppe, 
  - lydhørhed,
  - dialog,
  - nuancer på kommunikation
  - sociale spilleregler

 • Læsekreds

  Læsekredsen udvælger en forfatter og læser et eller flere værker af denne. Der bruges ca. 1/2 år pr. forfatter. 

  Læsekredsen er for personer med erhvervet hjerneskade eller sindslidelse.

  Dette er et aktivitetstilbud, som Vejle Bibliotek står for. CSV Vejle sørger for de fysiske rammer. 

 • Bordet rundt

  For voksne med en erhvervet hjerneskade med især sproglige, talemæssige og/eller kognitive kommunikations-vanskeligheder

  Fokus på kommunikation i forhold til samtale.

 • Hjernegymnastik

  For voksne med en erhvervet senhjerneskade med især sproglige, talemæssige og/eller kognitive kommunikations-vanskeligheder

  Varighed cirka 25 gange.

  Indhold: Fokus på kommunikation i forhold til samtale, skrivning, læsning og matematik

 • Kontakt


  CSV Vejle
  Solsikkevej 6, 7100 Vejle

  Telefon: 76 81 55 55 (mandag-torsdag: 7.30-15.00, fredag: 7.30-14.00)

  Mail: csv@vejle.dk