CST - Kognitiv stimulation

Kompenserende undervisning for borgere med demens i et tidligt eller moderat stadie.

Kognitiv stimulation kan være med til at forebygge og udsætte funktionsnedsættelse hos demente borgere og kan desuden være med til at opretholde en god livskvalitet i længere tid hos borgere med demens.

For at sikre høj sammenhængskraft på demensområdet har CSV Vejle og Demensenheden i Vejle et tæt samarbejde, så opgaven bliver løst til borgernes bedste.

Holdundervisning tilrettelægges ud fra metoder i Cognitiv Stimulations Terapi - omsat til undervisning.

 • Læs mere om Demensundervisning - kognitiv stimulation

 • Hvem kan få undervisning?

  Dig. som har demens i et tidligt eller moderat stadie.

 • Hvem underviser?

  Konsulenter (uddannet logopæd) og speciallærere med specialviden om demens

 • Hvad er formålet?

  Kognitiv stimulation er undervisning, der blandt andet har til formål at styrke de generelle dagligdags funktioner.

  Målet med undervisningen er
  - at finde strategier og hjælpemidler til styrkelse af kursistens hukommelsesfunktion
  - at forebygge eller udsætte funktionsnedsættelse hos kursisten og dermed bidrage til en bedre livskvalitet
  - at skabe rum for at der kan opstå fællesskaber med andre
  -at give kursisten et forum, hvor der kan udveksles erfaringer, erhverves viden, kunnen og indsigt.

 • Hvordan forgår det?

  Du tilbydes en indledende samtale, hvorefter du får en plads på holdet.

  CST forløbet strækker sig over et skoleår med 14 temasessioner 1 gang om ugen - med mulighed for 24 vedligeholdende gange efterfølgende.

  Indholdet er:
  - musik
  - spil
  - fysisk aktivitet
  - hjernegymnastikopgaver
  - temaer
  - gruppearbejde
  - hjemmeopgaver 
  - samtaler
  krydret med samvær og hygge.

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Demensenheden i Vejle henviser til tilbuddet.
  Hvis du gerne vil høre mere om undervisningen så kan du henvende dig på CSV 

  Undervisningen foregår på CSV Vejle,
  Solsikkevej 6 i Vejle.

  Kontakt:

  Lotte Lindevang på:

  Tlf. 24 89 83 29 eller

  Mail: LOTLI@vejle.dk