Voksenspecialundervisning - Klageadgang

Efter lov om specialundervisning for voksne og bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne kan kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelse om specialundervisning for voksne indbringes for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, når afgørelsen vedrører retlige spørgsmål.

Klagen skal fremsendes senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til klageren.

Få mere viden her: Netadgang: ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning

Her findes oplysninger om sagsgang og blanketter m.m.