Nødpasning STU / dagtilbud og skoler

Anbefal denne side:

Alle skoler og dagtilbud samt institutioner har siden den 16. marts 2020 været lukkede. Lukningen er den 23. marts blevet forlænget, så den gælder til den 13. april.

I forbindelse med lukningen skal der lyde stor tak og anerkendelse for den store velvilje, forståelse og samfundssind, som forældrene i Vejle kommune udviser i denne sundhedskrise. Det er afgørende for at mindske smittespredningen, at vi fastholder dette i den kommende tid.

Der er dog nogle børn, der har behov for nødpasning – ikke mindst pga. forældrenes jobsituation i samfundet.

Opstår der behov for nødpasning, skal forældrene kontakte barnets institution/skole senest kl 12 dagen før, behovet er der, og aftale nærmere.

Nødpladser tilbydes ifølge Børne og Undervisningsministeriets bekendtgørelse følgende børn:

  1. 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og
    Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  2. 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.
  3. Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

Man vil af ledelsen blive bedt om at redegøre for, hvordan man opfylder kriterierne.

Udgangspunktet i Vejle kommune er, at der tilbydes nødpasning på alle skoler, institutioner og hos alle dagplejere.

Generelt opfordrer vi til, at forældrene samarbejder med hinanden og personalet om at minimere direkte kontakt ved aflevering og afhentning i det omfang, det er muligt. Formålet er jo at minimere smittespredning.