Nødberedskab STU

Anbefal denne side:

CSV lukker fra mandag den 16. marts.

Myndighederne har besluttet, at alle skoler og undervisningsinstitutioner lukker fra mandag den 16. marts og to uger frem. Baggrunden er den sundhedskrise, der følger af corona virus, hvor målet er at undgå smittespredning til sårbare, ældre og syge medborgere.Der er tale om en national krise, og vi skal derfor opfordre alle til at afsøge alle muligheder for at sikre alternativ pasning, og generelt udvise det samfundssind, der er behov for i disse uger. CSV er dog åben i dag og i morgen for dem, der møder frem.

På STUén vil der fra mandag d. 16. marts og frem blive etableret nødpasning, hvis forældre f.eks. varetager kritiske funktioner i forhold til krisen og/eller forældre, der ikke har andre muligheder for pasning.

Alle forældre skal inden fredag kl 12.00 give besked på, om der er behov for nødpasning, så vi kan tilrettelægge nødpasningen. Beskeden sendes til ullau@vejle.dk

Det er op til jer forældre selv at vurdere, om I har et nødpasningsbehov. Men vi skal på baggrund af den alvorlige situation for landet anmode om, at I kun bruger muligheden, når det er absolut nødvendigt.

Foreløbig skal der meldes tilbage om behovet for nødpasning mandag og tirsdag, men gerne længere.