Genåbning Kommunikation & Teknologi

Anbefal denne side:

Langsom genåbning:

Kom​munikation og Teknologi åbner op for fysiske møder mellem borger og konsulent, hvor en telefonkonsultation eller videokonsultation fagligt ikke er muligt.

Indkaldelse til fysiske møder er med udgangspunkt i at opretholde eller hindre forværring af den enkelte borgers sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne. Jf.Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Det er IKKE muligt, at møde frem i Kommunikation og Teknologi uden en aftale.

Hvis man har symptomer på Corona, må man ikke møde frem til aftalen.

 

Fysisk fremmøde

Ved fysisk fremmøde er der begrænset mulighed for at vente inde i Kommunikation & Teknologi, så vent i bilen og gå først ind i K&T til den aftalte tid, hvor konsulenten vil møde dig.

Hvis du kommer med taxi, vil det være muligt at vente i K&T.

Inden konsultationen kan begynde, vil det kræve, at du som borger vasker hænder og efter konsultationen spritter dine hænder af.

I konsultationen vil der mellem borger og konsulent benyttes en skærm, hvis samtalen foregår med under 1 – 2 m. afstand

Når der er under 1-2 m. afstand, og der er brug for længerevarende fysisk kontakt, kan konsulent eller borger benytte visir. Hvis du som borger ønsker at benytte visir, skal du give besked til konsulenten.

 

Videomøder

Vi vil kunne tilbyde en guidning til, hvordan man kan tilgå videomøder, hvis der er brug for hjælp til dette. Et videomøde kræver internet, computer, iPad eller telefon med kamera. Her kan du rette henvendelse til den pågældende konsulent. Klik her for vejledning for deltagelse i videomøde.