Sprog, Kultur, Beskæftigelse

Et tilbud til to-sprogede borger som:

- ikke har haft et arbejde i Danmark og er på kontanthjælp
- gerne vil blive bedre til dansk
- kan forstå og tale dansk.

 

 • Læs mere...

 • Hvem kan få undervisning?

  To-sprogede kvinder og mænd med særlige udfordringer.

  Tilbuddet er tilknyttet Jobcenter Vejles afsnit "Vejen til job" og kursister herfra går prioriteres først i visiteringen.

 • Hvem underviser?

  Lærer med specialviden inden for området, typisk med linjefag eller tilsvarende uddannelse i dansk som andetsprog, Diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende.

 • Hvad er formålet?

  Træning og undervisning i:
  - Hvem er jeg ?
  - Hvad kan jeg ?
  - Hvad kan jeg blive bedre til?
  - Hvordan kan jeg blive bedre
  til at rumme livets udfordringer ?
  - Hvilket arbejde eller uddannelse interesserer mig ?

 • Hvordan foregår det?

  Undervisningen er i Finlandsparkens Innovative Klynge.

  Undervisningsdage varierer fra 2-3 dage pr. uge.
  Undervisningen ligger om formiddagen.

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Snak med din sagsbehandler og få lavet en aftale med os på CSV.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  Vi afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt CSV Vejle