Springbrættet

For unge mellem 16 og 25 år som har brug for trygge rammer, tæt opfølgning og et lille hold for bedst at kunne udvikle sig.

Der er tale om unge med særlige udfordringer og behov, hvor virkningen kan afhjælpes eller begrænses gennem kompenserende undervisning.

Det kan f.eks. være:
- unge med psykisk sårbarhed, angst eller lignende.
- unge med sociale / emotionelle vanskeligheder
- unge med lavt selvværd, manglende tro på fremtiden eller dårlige erfaringer med skole
- unge med faglige udfordringer i f.eks. dansk og matematik

Undervisningen er tre formiddage om ugen.
To formiddage om ugen foregår ude i naturen i området omkring CSV Vejle.
Den sidste formiddag foregår i lokale på CSV Vejle.

 • Læs mere om Springbrættet

 • Hvem kan få undervisning?

  Dig, som har afsluttet grundskolen, da tilbuddet er kompenserende undervisning for voksne.

  Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år,
  som skal opnå forudsætning for målgruppevurdering til FGU,
  som er uafklarede i forhold til videre uddannelse eller,
  som pga. af personlige / sociale problematikker har været fraværende i længere perioder i grundskolen.

 • Hvem underviser?

  Lærer med specialviden inden for området, typisk Diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende.

 • Hvad er formålet?

  at du opnår kompetencer og forudæstninger til videre uddannelse på FGU (Den Forberedende Grunduddannelse) eller STU (Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse) eller andet.

 • Hvordan foregår det?

  Der er undervisning tre formiddage om ugen.
  To gange ude i naturen, en gang i lokale på CSV.
  På holdet er der 6-7 deltager og en underviser.
  Af og til vil der være to undervisere afhængig af indholdet i undervisningen.

  Undervisningen forgår på Solsikkevej 6. 

 • Hvordan kommer jeg igang?

  Snak med din UU vejleder, sagsbehandler, mentor eller pårørende og få lavet en aftale med os på CSV Vejle.

  Du kan også henvende dig på CSV Vejle.

  En samtale afklarer om du er i målgruppen for holdet, og om det er det rette tilbud.

  Du får opstillet mål for undervisningen, som du skal arbejde med i forløbet.

  Kontakt CSV Vejle

 • Brochure

  Springbrættet