Holdtilbud

Herunder kan du se, hvilke hold vi udbyder med det formål at give dig mulighed for at lykkes med dit liv. 

  • Brochure holdtilbud

    Klik her

  • Kultur og samfund

    Indholdet i undervisningen cirkler om, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.
    Vi ser på hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

    Forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne; opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
    Udveksle holdninger og meninger

    Formålet er at:
    - indgå i gruppe, 
    - lydhørhed,
    - dialog,
    - nuancer på kommunikation
    - sociale spilleregler

  • Billedkunst / kreativt

    Indhold i undervisningen er arbejdet med kreative produkter - billeder, figurer, skulpturer, tegninger, håndarbejde m.m.

    Formålet er at:
    - indgå i gruppe, 
    - lydhørhed,
    - dialog,
    - nuancer på kommunikation
    - sociale spilleregler

     

  • Træn hjernen - brug kroppen

    Indhold i undervisning er bevægelse i vores hal.
    Bevægelse og brug af kroppen ud fra nogle bestemte regler eller i fællesskab, som udfordrer og stimulerer kognition.

    Formålet er at:
    - indgå i gruppe, 
    - lydhørhed,
    - dialog,
    - nuancer på kommunikation
    - sociale spilleregler

  • Litteratur

    Indhold i undervisningen er læsning af litteratur - det kan være større eller mindre værker - i fællesskab.

    Formålet er at:
    - indgå i gruppe, 
    - lydhørhed,
    - dialog,
    - nuancer på kommunikation
    - sociale spilleregler