Holdtilbud

Herunder kan du se, hvilke hold vi udbyder med det formål at give dig mulighed for at lykkes med dit liv. 

 • Brochure holdtilbud

  Klik her

 • Kultur og samfund

  Indholdet i undervisningen cirkler om, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet.
  Vi ser på hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

  Forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne; opnå indsigt i kontinuitet og forandring.
  Udveksle holdninger og meninger

  Formålet er at:
  - indgå i gruppe, 
  - lydhørhed,
  - dialog,
  - nuancer på kommunikation
  - sociale spilleregler

 • Billedkunst / kreativt

  Indhold i undervisningen er arbejdet med kreative produkter - billeder, figurer, skulpturer, tegninger, håndarbejde m.m.

  Formålet er at:
  - indgå i gruppe, 
  - lydhørhed,
  - dialog,
  - nuancer på kommunikation
  - sociale spilleregler

   

 • Træn hjernen - brug kroppen

  Indhold i undervisning er bevægelse i vores hal.
  Bevægelse og brug af kroppen ud fra nogle bestemte regler eller i fællesskab, som udfordrer og stimulerer kognition.

  Formålet er at:
  - indgå i gruppe, 
  - lydhørhed,
  - dialog,
  - nuancer på kommunikation
  - sociale spilleregler

 • Læsekreds

  Læsekredsen udvælger en forfatter og læser et eller flere værker af denne. Der bruges ca. 1/2 år pr. forfatter. 

  Læsekredsen er for personer med erhvervet hjerneskade eller sindslidelse.

  Dette er et aktivitetstilbud, som Vejle Bibliotek står for. CSV Vejle sørger for de fysiske rammer. 

 • Bordet rundt

  For voksne med en erhvervet hjerneskade med især sproglige, talemæssige og/eller kognitive kommunikations-vanskeligheder

  Fokus på kommunikation i forhold til samtale.

 • Hjernegymnastik

  For voksne med en erhvervet senhjerneskade med især sproglige, talemæssige og/eller kognitive kommunikations-vanskeligheder

  Varighed cirka 25 gange.

  Indhold: Fokus på kommunikation i forhold til samtale, skrivning, læsning og matematik

 • Kontakt

  Kontakt klik her