Orientering og Mobilitet

Vi tilbyder undervisning i orientering og mobilitet. Ordet ”mobility” kommer fra engelsk og betyder bevægelighed.

Hvis du har en synsnedsættelse (enten hvis du er blind eller svagsynet) kan du lære en række teknikker, der gør at du kan orientere dig og færdes så selvstændigt som muligt inde og ude på en sikker måde - og med eller uden ledsager.

Teknikkerne kan være at indøve kendskab til hele områder eller ruter som turen til busstoppestedet, stationen eller det nærmeste supermarked, at træne og udnytte sine øvrige sanser, så man bliver bedre til at orientere sig foreksempel via hørelsen. Du kan også lære at aflæse kort taktilt eller ved hjælp af lyd, samt at navigere via kendemærker og ledelinjer .

Som hjælpemiddel til at kunne færdes lærer de fleste - afhængig af synsnedsættelsen - at bruge den lange hvide stok, kaldet mobilitystokken.

Andre hjælpemidler til at kunne færdes er førerhund, markeringsstok, elektroniske hjælpemidler, GPS mm.

Mobilitystokken bruger du til at få nødvendige informationer om underlaget og omgivelserne. Mobilitystokken fører du foran dig fra side til side (pendulteknikken) eller ved at føre stokken diagonalt foran kroppen, så stokkespidsen rører underlaget.

På den måde opdager du forhindringer i lav højde, registrerer forandringer i underlaget og skanner området i den umiddelbare nærhed.

Orientering og Mobility omfatter også ledsageteknik både for personen med nedsat syn og alle, der omgås ham/hende i det daglige.