Mundaflæsning

Undervisning i mundaflæsning er for dig, der har et meget stort høre- og skelnetab og hvis kommunikation i hverdagen er vanskelig trods brugen af høretekniske hjælpemidler og høreapparater. 

Undervisningen, der foregår på små hold, tager udgangspunkt i teori omkring mundaflæsning blandet med praksisøvelser og koblet til forskellige emner vedrørenede gode kommunikationsstrategier i hverdagen.

Hvis du har en pårørende med (ægtefælle eller nær pårørende/ven), er der større chance for succes, da det er væsentligt at kunne forstå og anvende høretaktik i hverdagssituationer.