Tinnitus, Morbus Ménières og hyperacusis

Hvad er tinnitus?


Tinnitus er det latinske ord for ringen/kimen og beskrives ofte som en ringen for ørene. Det er en subjektiv oplevelse af lyd, og opleves kun af den person, der har tinnitus. Lyden kommer ikke udefra.  

Årsagen til tinnitus er svær at klarlægge. Tinnitus kan forekomme i forbindelse med hørenedsættelser, støjskader, problemer med blodtrykket, nakkeproblemer, stress, psykiske problemer osv. Det er vigtigt at understrege, at tinnitus er et symptom og ikke en sygdom i sig selv. 

 

Hvad er Morbus Ménières?

Hvis du har Ménières vil du ofte opleve at have tinnitus. Ménières påvirker det indre øres trykregulering, og symptomerne er svimmelhedsanfald, hørenedsættelse og tinnitus.

Næsten alle mennesker har oplevet en kortvarig, forbigående tinnitus. Hos nogle er tinnituslyden dog mere konstant, og den kan være en stor gene i dagligdagen.

 

Hvad er hyperacusis?

Du kan opleve hyperacusis eller lydoverfølsomhed både som normalthørende, eller hvis du har nedsat hørelse. 

Hyperacusis skyldes en ændring i hjernens bearbejdning af lyd. Årsagerne kan være mange og kan forekomme i forbindelse med en hørenedsættelse, tinnitus, stress, støjskader og så videre. 

Ved hyperacusis kan du opleve normale lyde som generende støj. 

 • Hvor kan jeg få hjælp?

  Undervisningen foregår primært på CSV Kommunikation & Teknologi på Pederholms Allé 50, 7100 Vejle.

 • Hvad er formålet?

  Du og dine pårørende kan hos os få hjælp til at lære at leve med tinnitus/ hyperacusis, så dine gener kommer til at fylde så lidt som muligt i din hverdag. 

  Du får værktøjer og ny viden til at mestre dit problem, og du lærer at acceptere og rumme det.  

  Vi stræber efter at give dig mulighed for at lykkes med dit liv, selvom du har vanskeligheder. 

 • Hvordan foregår det?

  Konsulenten afdækker sammen med dig dine vanskeligheder og afgør, om der er et behov for undervisning.

  Er der behov for undervisning, aftaler I, hvordan undervisningsforløbet skal sættes sammen. 

  Den hjælp, du får, afhænger af, hvad du har brug for, og derfor kan hjælpen også udelukkende bestå af rådgivning og vejledning.

  Ved undervisningsforløb, der strækker sig over tre lektioner, opstiller du sammen med konsulenten mål for dit forløb. 

   

   

 • Hvordan kommer jeg i gang?

  Du kan selv henvende dig, eller du kan få en pårørende, en læge, et PPR-kontor eller en sagsbehandler til at kontakte os for dig.