Tegnstøttet kommunikation

Tegnstøttet kommunikation er dansk talesprog ledsaget af:

Tegn fra Dansk Tegnsprog
Mund-Håndsystem
Internationalt håndalfabet

Formålet er, at du får et grundlæggende kendskab og en vis fortrolighed i brugen af Tegnstøttet kommunikation til støtte for kommunikationen.