Holdtilbud

Herunder kan du se, hvilke hold vi udbyder med det formål at give dig mulighed for at lykkes med dit liv. 

 • Holdoversigt for Kommunikation & Teknologi

 • Brochure holdtilbud

  Klik her for brochuren for holdtilbud ved Kommunikation & Teknologi

 • Brug brikkerne bedst

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade.

  Et kursus med fokus på livskvalitet, viden og indsigt i kognitive vanskeligheder efter hjerneskade.        Tilegnelse af nye strategier gennem opgaver og erfaringsudveksling.                Der kan være hjemmeopgaver

  Kurset henvender sig til personer med let til middelskade på hjernen.
  Du behøver ikke være i den erhvervsaktive alder.

  Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge

  Varighed: Aftales individuelt

  Holdstørrelse:
  Max. 8 personer

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle. 

   

 • Den røde tråd

  Videre med livet efter en erhvervet hjerneskade (18 - 65 år)

   Formålet

  På ”Den Røde Tråd” (DRT) er formålet ny-orientering i egen livssituation samt afklaring af egne ressourcer efter en erhvervet hjerneskade. Deltagerne opnår en viden om hjernen og hjerneskader og gennem dialog og refleksion, er der fokus på at mestre skaden. 

   

  Målgruppen

  Kursisterne på DRT forventes at have et kognitivt funktionsniveau, hvor de er i stand til at reflektere og lære af deres erfaringer. Man skal være selvhjulpen i forhold til ADL (almindelig daglig livsførelse, herunder personlig pleje) og være selvtransporterende i forhold til undervisningen. (Der kan bevilges taxa for en kortere periode).

   

  Henvisning

  Undervisningen er organisatorisk placeret under Voksenspecialundervisning, Vejle (VSU). Henvisning hertil kan ske via Hjerneskadekoordinator, terapeuter i Sundhedshuset, pædagogiske vejledere og sagsbehandlere. Henvisning skal ske via vores sikre mail: kom@vejle.dk. 

  Som ramt eller pårørende, kan man også henvende sig for øvrig information. Kontakt ”Kommunikation & Teknologi” i hverdage på telefon 76815550 mellem kl 8.30-15.00 (fredag kl 8.30-14.00).

   

  Undervisningens omfang

  Undervisningen finder sted 2 x 3 timer om ugen fra 9.00-12.00.

  Vi anbefaler vejledende, at man deltager 2 x ½ år – for at nå omkring alle temaerne.

   

  Undervisningen på Den Røde Tråd

  I undervisningen er vi undersøgende på at finde mere hensigtsmæssige strategier. Vi prøver konkrete handlinger af og evaluerer på dem. Den Røde Tråd er en træningsbane, hvor vi øver os.

  På Den Røde Tråds træningsbane er der plads til at lave fejl, få erfaringer og styrke hinanden i at komme videre.

  Der arbejdes med udvalgte temaer i en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, strategiarbejde i forhold til opgaveløsning, erfaringsudveksling mellem kursisterne og fælles refleksion i et trygt fællesskab.

  Undervisningen foregår primært i undervisningslokaler på CSV. Derudover kan der være undervisningsgange, hvor undervisningen finder sted på andre lokationer i Vejle Kommune.

  En gang om året afholdes et pårørendearrangement, hvor ramte og deres pårørende inviteres til at deltage i et oplæg om hjernetræthed og energiforvaltning.

   

 • Brush up

  Kurset henvender sig til kursister, der tidligere har deltaget på Den Røde Tråd og afsluttet forløbet for min. 6 mrd. siden.

  Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagsdilemmaer, strategier og erfaringsudveksling.

  Tid: Jan./feb. 1 x årligt.

  1x2 t. pr. uge

  Varighed: 10 uger

  Holdstørrelse: 5- 10

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

   

 • Forstå dine batterier

  Energiforvaltning efter en erhvervet hjerneskade

  Et kursus med fokus på viden og indsigt om træthed efter en hjerneskade. Erfaringsudveksling med andre i samme situation og nye strategier. Hjemmeopgaver er en del af kurset 

  Tid: Holdet oprettes efter behov. 

  Varighed: 8 uger

  Holdstørrelse: Max. 6 personer

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

 • Kommunikationshold

  Kommunikationshold for kursister med et kommunikationsproblem som afasi/dysartri, som følge efter en hjerneblødning, blodprop i hjernen eller anden hjernetraume.

  Formålet med undervisningen er at forbedre dine kommunikative færdigheder.

  Holdet er et lille hold på 3-4 deltagere. Samtale er i fokus i undervisningen, og denne kan øves i trygge omgivelser. Det er en talepædagog, der varetager undervisningen og sørger for god atmosfære. Opgaverne til den enkelte kursist tilpasses individuelt.

  Der hvor det giver mening arbejdes der også med skrift og læsning.

  Undervisningens motto er ”Giv tid”. Der arbejdes med forskellige kompenserende teknikker der kan være en hjælp til den besværede tale. Dette kan fx være en app på mobilen.

  Man får hjemmeopgaver som fx fortælleopgaver. Her gives emne med spørgsmål til (fx ”Min familie). Fortællingen om emnet øver kursisten derhjemme og fremlægger for gruppen næste gang.

  Der arbejdes med individuelle målsætninger med udgangspunkt i ”Små Sikre Succer”. Målene sættes i samarbejde med kursisten.

  Kursisten kommer typisk fra afsluttet eneundervisning, et andet samtalehold på CSV, men der er også muligt at henvende sig selv, hvis ikke man kommer på CSV i forvjen.
  Hvis man ikke tidligere har været visiteret til hold på CSV, indkaldes man til en visitationssamtale med en konsulent, som afgør det videre forløb.

  Forløbet fortsætter så længe der er udvikling/progression eller max 2 år.

  Der er løbende tilgang til holdet hele året.

  Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge

  Varighed: Aftales individuelt

  Holdstørrelse: Max. 5 personer

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle. 

   

 • Digital borger

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade.

  Bliv en mere aktiv borger
  i det digitale kommunikationssamfund. 

  På kurset lærer du at kompensere, så du kan blive en mere aktiv borger i det digitale kommunikationssamfund.

  Vi arbejder med relevante hjemmesider, informationssøgning og e-mail, samt med at opnå kendskab til og færdigheder i brugen af relevante computerprogrammer.


  Indhold kan være:

  • Betjening af en computer
  • Tekstbehandling
  • Regneark
  • NemID
  • Lær at bruge E-boksen
  • Se din årsopgørelse mm. hos SKAT.dk
  • Oplysninger fra offentlige institutioners hjemmesider
  • Informationssøgning
  • E-mail
  • Billedbehandling
  • Tegneprogrammer

  Det er et krav, at du kan medbringe din egen bærbare pc til undervisningen.

  Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge

  Varighed:  Aftale individuelt

  Holdstørrelse: Max. 5 personer

  Sted: Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle. 

   

 • Når en tablet ikke er noget, man spiser

  Har du GoTalkNow eller andre kommunikationsapps på din iPad eller anden tablet?


  Har du fået eneundervisning i brugen?


  Er det svært at bruge iPad’en i dagligdagen?

  Kunne du tænke dig at blive bedre til det?

  Så er dette kursus noget for dig.

  Du arbejder i en lille gruppe med kommunikation støttet af tablet og relevante apps.

  Tid: Oprettes efter behov. 

  Varighed: ca. 10 uger

  Holdstørrelse: 4

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.

   

 • Ipads - til andet end pjat

  Kurset henvender sig til borgere, der har kognitive følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

  Har du en iPad eller en anden tablet?

  Vil du gerne lære at bruge alle de mange funktioner? Det kan være:
  • Læse og sende mail
  • Åbne E-boks/netbank
  • Søge information på internettet
  • Træne hjernen med gode apps
  • Høre lydbøger
  • Bruge sociale medier
  • Udforske nye spændende apps, som kan lette dagligdagens gøremål.

  Så er dette kursus lige noget for dig.

  Sammen med andre ligestillede borgere lærer du at bruge iPad/tablet som et redskab, der gør hverdagen lettere og sjovere,

  Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge

  Varighed: Aftales individuelt 

  Holdstørrelse: 4

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.

   

 • Professionel hjernetræning

  Kurset henvender sig til borgere, der har fået kognitive følgevirkninger efter stress/ depression eller erhvervet hjerneskade.

  Professionel hjernetræning er et kursus for dig med problemer inden for følgende felter: 

  • opmærksomhed
  • forarbejdningshastighed
  • indlæring
  • hukommelse
  • arbejdshukommelse
  • problemløsning

  I arbejdet hermed anvender vi et særligt computerprogram, der udfordrer de kognitive færdigheder.

  På kurset vil du opleve at udvikle dine kognitive færdigheder, så du kan få en mere aktiv dagligdag.

  Kurset forudsætter, at du arbejder med programmet hjemme – enten selvstændigt, med støtte fra familie og støtteperson eller lignende. 

  Tid: 1 x 1,5 t. pr. uge

  Varighed: 10 uger

  Holdstørrelse: 4

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.

   

 • Har din pårørende afasi?

  Er der kludder i kommunikationen? 

  Har din kæreste/ægtefælle/nabo/ kollega/ven fået afasi, så er dette et kursus for dig.

  Mange pårørende til afasiramte oplever det som en stor udfordring at få kommunikationen med den ramte til at fungere tilfredsstillende.

  Mange pårørende er i tvivl om, hvordan de giver den afasiramte den rette hjælp.

  Kurset vil give dig redskaber til, hvordan du kan bidrage til at kommunikationen lykkes.

  Kurset vil foregå sammen med andre, som er i samme situation som dig, da de også er pårørende til en afasiramt. Der vil derfor være rig mulighed for erfaringsudveksling.

  Tid: oprettes efter behov.

  Varighed: 1 x 2 t.

  Holdstørrelse: 12

  Sted: Kommunikation & Teknologi, Pedersholms Allé 50, Vejle.